Інформація про роботу в 2015 – 2020 роках

logo

Шановні колеги!

             Традиційно для Профспілки 2015-2020 роки були насичені активною діяльністю всіх  організаційних ланок.

             Виходячи з основних статутних повноважень та програмних завдань, Профспілкою працівників державних установ м. Києва здійснювались заходи щодо представництва та захисту спілчан,  а також координації  діяльності членських організацій.

Впродовж звітного періоду міський комітет продовжив роботу щодо пошуку нових форм та методів діяльності в сфері оздоровлення дітей членів профспілки та спілчан, розвивав нові зв’язки з оздоровчими закладами в екологічно-чистих регіонах України та укладав нові угоди.

Міським комітетом здійснювалось навчання профспілкових активістів, в тому числі із залученням профспілкової молоді.

Президією та міським комітетом впродовж звітного періоду  забезпечувалось систематичне та своєчасне інформування  членських профспілкових організацій про діяльність Профспілки та рішення, прийняті на президіях і пленумах вищих профспілкових органів.

 Впродовж всього звітного періоду планами роботи передбачались  питання розвитку профорганізацій, проводились семінари з головами профкомів щодо обміну досвідом роботи. Міським комітетом постійно надавалась правова, організаційна та практична допомога первинним профорганізаціям з актуальних питань діючого законодавства, основні зусилля спрямовувались на максимальне охоплення колективними договорами усіх трудових колективів, де діють організації профспілки.

Окреслені питання, статистичні дані та здійснені заходи щодо реалізації прийнятих рішень увійшли до підсумкової інформації про роботу у 2015 – 2020 роках.

Президія

Київського міського комітету

профспілки працівників державних установ м. Києва


Організаційне зміцнення

та інформаційна діяльність Профспілки

 Основу організаційної побудови Профспілки працівників державних установ м. Києва складають члени профспілки, які об’єднані в профгрупи, первинні профспілкові організації та об’єднані профорганізації.

001

Впродовж звітного періоду Профспілка працівників державних установ м. Києва продовжила активну діяльність, як член профспілкового руху України. Плідну роботу щодо відстоювання інтересів спілчан на рівні Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Центрального комітету профспілки працівників держустанов України та Федерації профспілок України займали, делеговані ХІ Київською міською звітно-виборною конференцією, члени виборних органів профспілкових організацій.

            Так, до складу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» входять 5 представників Профспілки працівників державних установ міста Києва, до складу Центрального комітету профспілки працівників державних установ України обрані 13 членів міськкому.

До складу Ради Федерації профспілок України входить Голова Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтовий В.С.

Для досягнення  основних цілей  та завдань щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, профспілка вживає заходів щодо її організаційного зміцнення.

З цією метою, міським комітетом  здійснюються організаційна та практична робота щодо посилення ролі профспілки в трудових колективах, здатності трудових колективів через уповноважені профспілкові органи вести рівний соціальний діалог з роботодавцем для забезпечення своїх прав та гарантій. Проводиться робота щодо забезпечення активної участі членів профспілки у діяльності первинних профспілкових організацій. Профкомам постійно наголошується на забезпеченні колегіальності у прийнятті рішень та гласності в роботі.

Реалізації основного завдання Профспілки працівників державних установ м. Києва щодо представництва інтересів та ефективного захисту працівників у сфері трудових відносин сприяє також раціональна організаційна побудова.

Правильно сформована профспілкова структура забезпечує координацію та узгодженість дій членів профспілки.

Впродовж п’яти років Профспілка здійснювала роботу за такими основними  напрямками організаційної діяльності:

 • планування діяльності виборних профорганів;
 • навчання профспілкового активу;
 • реалізація кадрової політики профспілки;
 • залучення до профспілки нових членів;
 • створення нових первинних організацій;
 • облік членів профспілки в первинних організаціях;
 • мотиваційна робота серед працівників і службовців;
 • інформаційна робота серед членів профспілки;
 • організація і проведення профспілкових зборів та конференцій, засідань виборних органів профорганізацій з актуальної тематики, пов’язаної з реалізацією соціально-трудових прав членів профспілки;
 • забезпечення діловодства в профорганізаціях;
 • заохочення профспілкового активу за досягнуті успіхи;
 • організація і проведення акцій солідарності трудящих.

Станом на 01.08.2020  чисельність членів профспілки становить 28712 осіб[1], які об’єднані в 427 членських організацій, в т.ч. 9 об’єднаних профспілкових організацій.

002

Впродовж всього звітного періоду, для реалізації основних завдань, міським комітетом здійснювалось вдосконалення форм і методів організаційної роботи, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи, розробка методичних рекомендацій з організаційної роботи[2], зокрема щодо порядку створення та реєстрації профспілкової організації, методичні рекомендації щодо проведення звітів і виборів та щодо практичної діяльності профкомів.

Стабільній чисельності членів профспілки  сприяли мотиваційні заходи, забезпечення гарантій для виборних працівників, організація навчання профактивістів.

Організаційному зміцненню Профспілки сприяла активна робота вищих виборних органів. Президією міськкому за п’ятирічний період проведено 21 засідання, на якому розглянуто 512 питань поточної діяльності. Проведено 8 засідань Пленуму міськкому, на яких розглянуто 27 стратегічних питань діяльності профспілки.

Продовж п’яти років на профспілковий облік безпосередньо до міськкому[3] та членських об’єднань стали понад 40 нових профспілкових організацій.

003

Одним з важливих програмних напрямків роботи є удосконалення інформаційної діяльності. Київським міським комітетом профспілки здійснювалась активна робота щодо інформування членів профспілки та громадськості про діяльність Профспілки.

Інформування профактиву здійснювалось також із застосуванням сучасних технологій. При проведенні семінарських занять та нарад проводиться фото та відео зйомка заходів, що згодом розміщується на власному веб-сайті.  Офіційна інтернет – сторінка  Профспілки працівників державних установ м. Києва, яка створена однією з перших серед профспілок України, постійно модернізується для зручного використання як з персональних комп’ютерів так і для смартфонів та планшетів[4].

006

Міськком систематично працював над покращенням сервісів.

Закінчується створення бази електронних адрес членів виборних органів профспілкових організацій, що дозволить оперативно доводити до широкого загалу інформацію з актуальних питань діяльності Профспілки. Продовжується подальший пошук ефективних каналів інформування  усіх членів Профспілки.

008

З метою інформування спілчан та громадського суспільства про діяльність Профспілки статті та інтерв’ю керівництва неодноразово публікувались в загальнонаціональних засобах масової інформації, зокрема в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Профспілкові вісті», журналі «Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні», «Мистецтво дипломатичного іміджу», «Дипломатія без кордонів» та інших.

013

[1]  Склад профспілкового членства: 13511 –  працівники органів державної влади та місцевого самоврядування,  8310 – працівники правоохоронних органів,  3246 – працівники банківських установ, 3645 – працівники інших установ та організацій

[2]  Розроблено 18 методичних рекомендації, посібників та буклетів для профспілкового активу: «Інформація про діяльність Профспілки працівників державних установ міста Києва» (щорічно),  «Щоденник профгрупорга», «Пам’ятка голови профкому», «Фонд цільової поворотної допомоги членам Профспілки працівників державних установ м. Києва» , «Фінансова робота в профспілкових організаціях (особливості оподаткування та обліку)» , «Профспілкова організація та її повноваження у випадку звільнення працівників», «Профспілкова організація та її повноваження при укладенні колективного договору», «Профспілкова організація та її повноваження у галузі охорони праці», «Як створити профспілкову організацію», «Методичні рекомендації щодо проведення звітів та виборів в організаціях Профспілки працівників державних установ м. Києва у 2020 році».

[3] Найбільші профорганізації, прийняті на профоблік у 2016-2020 роках: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Північний апеляційний господарський суд; Київський апеляційний суд; «Урядовий контактний центр – 1545» державної установи «Урядовий контактний центр»; Київський обласний центр зайнятості; Міністерство культури України, Департамент патрульної поліції, Подільський районний суд м. Києва; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація казначеїв України»; Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України; Державна служба України з питань праці; Державне підприємство «Міжнародний дитячий центр «Артек»; Державна екологічна інспекція України; Державна міграційна служба України; Національне агентство з питань запобігання корупції; Державне підприємство «Управління  житловими будинками» Управління   справами Апарату Верховної Ради України; Інститут підготовки кадрів  Державної служби занятості України.

[4]  Згідно статистичних даних, щорічно спостерігається більш ніж 10 відсоткове збільшення запитів на пошук актуальної інформації. Щомісячно кількість відвідувачів сайту становить більше 11 тисяч користувачів. Адмініструється і модерується  також офіційна сторінка Профспілки в соціальній мережі Facebook. Так, станом на 01.08.2020 року зареєстровано більше 300 підписників на сторінку Профспілки в соцмережі. Середній рівень охоплення публікацій складає близько 2000 переглядів, а з окремих тематик, таких як дії Профспілки при скороченні, питання заробітної плати, пенсійне забезпечення тощо, складає понад 3000. Покращується зворотній зв’язок на сторінці. Приріст охоплення користувачів публікаціями в соціальних мережах становить 174 відсотка, а взаємодія з дописами понад 270 відсотків.


Соціально-економічний та правовий захист членів профспілки

 Захист соціально-економічних та трудових прав вимагає від  Профспілки професійності, оперативності та залучення всіх можливих засобів та ресурсів для досягнення позитивного результату.

З метою відстоювання соціально-економічних інтересів спілчан, міський комітет проводить роботу щодо моніторингу стану дотримання трудових прав державних службовців та працівників органів державної влади, застосовуючи для цього всі законодавчі механізми.

У сфері захисту трудових прав членів Профспілки працівників державних установ м. Києва основними функціями міськкому є:

 • попередження порушень трудових прав членів Профспілки, виявлення та боротьба з порушеннями;
 • юридичні дії з вирішення трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах, органах державного нагляду і контролю;
 • представлення інтересів працівників – членів профспілки у відносинах з особами, що володіють трудовою і пов’язаної з працею правосуб’єктністю;
 • надання членам профспілки, профорганів безоплатної юридичної допомоги, консультування;
 • направлення запитів до органів, уповноважених вирішувати завдання в сфері праці, захисту пенсійних прав працюючих громадян – членів профспілки тощо;

Представництво колективних прав та інтересів членів профспілки здійснюється міським комітетом в наступних формах:

 • участь у розробці проектів колективних договорів, угод, інших нормативно-правових актів, а також у переговорах при їх укладанні, прийнятті;
 • юридичного супроводу переговорів, оформлення тих чи інших юридичних дій, правова мотивація пропозицій, внесених профспілковою стороною;
 • проведення в необхідних випадках правової експертизи локальних нормативних актів тощо.

До окремого напрямку соціально-економічної роботи, що здійснюється міськкомом можна віднести соціальні програми, направлені на вирішення економічних питань членів профспілки. Так, зокрема, учасниками Фонду цільової фінансової допомоги міськкому впродовж 5 років стали 548 спілчан.

Одним із найбільш дієвих інструментів захисту членів профспілки є колективний договір, а недопущення порушень його норм є головним завданням виборних органів Профспілки.

Стан колективно-договірної роботи в організаціях Профспілки постійно заслуховувався на засіданнях Президії міського комітету, семінарах та навчаннях профспілкового активу[1].

009

Впродовж звітного періоду, для підвищення ефективності колективно-договірної роботи, посилення соціального партнерства профспілкових організацій та роботодавців, а також визначення та розповсюдження кращого досвіду цієї роботи, в  Профспілці щорічно проводиться конкурс на кращий колективний договір. Переможці цього конкурсу нагороджуються Дипломами та значними грошовими винагородами. Кращі колективні договори Профспілки постійно беруть участь в конкурсах на кращий колективний договір Центрального комітету профспілки працівників державних установ України, Київської міської ради профспілок та Всеукраїнському конкурсі. який організовує і проводить Федерація профспілок України, де неодноразово ставали переможцями та лауреатами.

Майже в усіх колективних договорах Профспілки передбачені та виконуються норми щодо забезпечення зайнятості, зростання рівня заробітної плати, створення безпечних умов праці та додаткові пільги і гарантії для працівників у порівнянні з чинним законодавством.

Право на укладення колективних договорів є одним з основних принципів у сфері праці. Право на переговори повинно поважатись і підкріплюватись правом на страйки та акції протесту.

Впродовж звітного періоду активісти Профспілки неодноразово долучались до солідарних акцій Всеукраїнських профспілок та територіальних профоб’єднань ФПУ. Учасники акцій висловлювали протест проти антисоціальної політики держави, порушення та нехтування норм трудового законодавства, прийняття важливих законодавчих актів в «турборежимі».

изображение_viber_2020-02-06_09-02-02

В ході переговорів на всіх рівнях соціального діалогу, укладання галузевих, територіальних угод та колективних договорів, Профспілка докладає максимум зусиль для покращення умов праці, розширення прав спілчан, питанням оплати праці, відстоюванням прав державних службовців.

Пріоритетним завданням Профспілки є відновлення норм Закону України «Про державну службу» в частині розміру мінімального посадового окладу державного службовця на рівні двох мінімальних заробітних плат в Україні,

Не менш важливим питанням для Профспілки є відновлення прав колишніх держслужбовців на перерахунок їх пенсій. Через зміни законодавства пенсіонери-держслужбовці втратили право на перерахунок пенсій, отримуючи пенсію в суттєво меншому розмірі ніж ті державні службовці, яким пенсію призначено після травня 2016 року.

Станом на вересень 2020 року триває судовий процес в Окружному адміністративному суді м. Києва щодо відстоювання належного рівня заробітної плати для працівників органів прокуратури, який відбувається за зверненням профспілкової організації Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора) розпочатий 12.04.2016 року. Позовними вимогами міськкому до відповідача – Кабінету Міністрів України, є питання скасування незаконно прийнятих постанов щодо регулювання питань оплати праці працівників органів прокуратури, яке, у відповідності до законодавства, повинно регулюватись виключно нормою Закону України «Про прокуратуру». Як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, міським комітетом залучено первинну профспілкову організацію Генеральної прокуратури України та Генеральну прокуратуру України, які підтримують міськком у судовому процесі. З квітня 2016 року відбулось 6 засідань суду.

Крім того, користуючись правами та повноваженнями, наданими чинним законодавством профспілкам у сфері внесення пропозицій до нормативно-правових актів, міським комітетом також здійснюється активна діяльність в даному напрямку. Так, до складу Профспілки працівників державних установ м. Києва входить низка профспілкових організацій, які діють в органах прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції. Відповідно до цього членами профспілки державних установ є більше десяти тисяч працівників і службовців зазначених установ та відомств, які впродовж всього часу членства в профспілці користувались рівними з іншими спілчанами правами та гарантіями захисту, згідно чинного законодавства, яке регламентує діяльність профспілок, зокрема гарантіями, передбаченими ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.ст. 43, 252 Кодексу законів про працю України.

Разом з тим, Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» було внесено зміни та доповнення до Закону «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також Кодексу законів про працю України, виходячи з яких щодо членів профспілки, що є прокурорами, поліцейськими і працівниками Національної поліції, працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства законодавчо введені обмеження до забезпечення їх гарантій порівняно з іншими спілчанами.

Виходячи з принципів неприпустимості обмеження конституційних прав окремих громадян України щодо захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ч.3 ст. 36 Конституції України), зміни, внесені до профспілкового законодавства, шляхом його доповнення у спосіб, що відбувся, є грубим порушення Основного Закону України. В зв’язку із зазначеним, Профспілка працівників державних установ м. Києва звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до законодавства, яке регламентує діяльність профспілок та відновлення гарантій захисту категорій працівників та службовці, права яких звужено вищевказаними законодавчими актами. За результатами звернення міським комітетом отримано відповідь з Верховної Ради України щодо початку процесу розгляду зазначених пропозицій Профспілки.

З метою здійснення правозахисних функцій, міським комітетом проводиться активна навчально-роз’яснювальна та консультативна робота.

Правовою інспекцію міського комітету здійснюється робота щодо розробки узагальнень та методичних рекомендацій з правових питань, зокрема трудового законодавства. Так за звітний період за участю правових інспекторів підготовлено 49 письмових роз’яснень з юридичних питань. Апаратом міськкому також здійснюється участь у підготовці та проведені семінарів та робочих нарад з профактивом  міського комітету, до порядку денного яких в обов’язковому порядку включаються питання правової роботи.

Впродовж всього звітного періоду проводилась значна робота щодо надання юридичних консультацій з різних напрямків основної діяльності профспілкових організацій. Всього за період 2015-2020 років надано більше 7 тис.  консультації з питань трудового законодавства, повноважень виборних органів профорганізацій  та фінансової діяльності профспілок. Керівництвом міськкому впродовж зазначеного періоду на особистому прийомі надано близько тисячі консультацій з питань трудового законодавства, основних засад діяльності профорганізацій, соціального партнерства між профорганізаціями та  роботодавцями. Апаратом міськкому проводиться розгляд письмових звернень членів профспілки за якими здійснюються  перевірки, в тому числі з виїздом  спеціалістів міськкому в державні організації та установи.

007

Окремо, зважаючи на існуючі виклики і загрози профспілковому руху в сучасних умовах, які можуть вплинути на стан правового захисту членів профспілки, міським комітетом виокремлені ключові проблемні питання правового захисту працівників та розроблені заходи, направлені на упередження можливого порушення прав, як профспілок, так і спілчан.

[1] Станом на 01.08.2020 року в Профспілці укладено 416 колективних договори, якими охоплено 40317 працівників та службовців, що становить 95,9 відсотка загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки.


Охорона праці та здоров’я

             Профспілка використовує права, надані законодавством в галузі охорони праці та здоров’я, посилює громадських контроль за створенням здорових і безпечних умов праці, об’єктивним розслідуванням і достовірним обліком нещасних випадків на виробництві.

            Відповідно до діючого з 01.07.2019 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, міський комітет, на базі Федерації профспілок України, із залученням спеціалістів Державної служби України з питань праці, провів навчання відповідальних за охорону праці Профспілки.

            Завдяки комісії міськкому з охорони праці, фахівцям міського комітету до виборних органів членських організацій доводиться актуальна інформація щодо питань охорони праці, що, в свою чергу, дозволяє ефективно здійснювати контроль за станом охорони праці на кожному підприємстві та установі, в яких діють профспілкові організації.

            Питаннями охорони праці активно займаються також членські організації профспілки. Постійні комісії з охорони праці створені у всіх об’єднаних профспілкових організаціях профспілки та переважній більшості первинних профорганізацій. В інших випадках питаннями охорони праці займаються уповноважені відповідальні особи профкомів.

            Впродовж звітного періоду активно в даному напрямку працювали більшість членських організацій профспілки.

            При проведенні перевірок роботодавців найбільш пильна увага приділяється питанням, пов’язаним з порядком проведення інструктажу серед працівників, дотриманням ними норм, правил та інструкцій з охорони праці, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, використання спеціального одягу, спеціального взуття, дотримання термінів проведення медичних оглядів, надання компенсацій і пільг за важкі роботи і роботи зі шкідливими або небезпечними умовами праці, дотриманням норма режиму праці та відпочинку, підготовкою організацій до роботи в осінньо-зимовий період. У разі виявлення порушень відповідним посадовим особам роботодавців направляються подання про їх усунення.

Пріоритетними у даному напрямку діяльності Київського  міського комітету профспілки працівників державних установ залишається:

 • здійснення профспілкового контролю за дотриманням роботодавцями та їх посадовими особами законодавства про працю та про охорону праці;
 • турбота про зміцнення здоров’я членів профспілки;
 • взаємодія з органами нагляду і контролю, прокуратури при здійсненні перевірок стану умов і охорони праці в організаціях і усунення виявлених порушень;
 • захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей на основі обов’язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Впродовж звітного періоду, за рішенням Пленуму міського комітету, з метою фінансової підтримки родичів члена профспілки, що загинув (помер) при виконанні службових (виробничих) завдань, здійснюється страхування за рахунок профспілкового бюджету міськкому кожного спілчанина на суму 5000,00 грн., яку отримує сім’я працівника, в разі загибелі останнього.

 —————————————————————————————————————————————–

Соціальне партнерство та міжнародна діяльність Профспілки

 Профспілка працівників державних установ м. Києва для вирішення завдань щодо соціального партнерства та міжнародних зв’язків активно співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, з комітетами та депутатами Верховної Ради України, роботодавцями та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями в інтересах членів Профспілки.

Ведення соціального діалогу з роботодавцями та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування сприяє формуванню та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.

Так, Профспілкою працівників державних установ міста Києва укладено та діють угоди про співпрацю (галузеві угоди) з:

 • Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві. Київській, Чернігівській та Черкаській областях;
 • Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві;
 • Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації;
 • Київським міським центром зайнятості;
 • Дитячо-юнацькою спортивною школою з академічного веслування «Славутич».

Впродовж звітного періоду тривала робота щодо виконання спільних зобов’язань згідно укладених договорів про співпрацю.

Керівництво, працівники апарату міськкому та профактив профспілки систематично запрошуються до участі у заходах, що проводяться соціальними партнерами.

Така діяльність міськкому сприяє формуванню та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванню трудових, соціальних та економічних відносин.

Предметом укладених угод є забезпечення дотримання гарантованих законодавством України трудових прав працівників шляхом упередження порушень законодавства, вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників.

Впродовж всього часу дії угод триває робота щодо виконання спільних зобов’язань. На виконання угод, за клопотанням міськкому, ряду членських організацій надавались в користування спортивні майданчики ДЮСШ «Славутич» для проведення спортивних заходів, у семінарах, нарадах та засіданнях Президії міськкому впродовж звітного періоду активну участь приймали  фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в  м. Києві та Київського міського центру зайнятості. Керівництво, працівники апарату міськкому та профактив профспілки систематично запрошуються до участі у заходах, що проводились соціальними партнерами. Крім того, завдяки плідній співпраці з Київським міським центром зайнятості, на сайті міського комітету з’явився новий розділ «Вакансії КМЦЗ», який систематично наповнюється новою інформацією для осіб, які шукають нову роботу.

Для вирішення своїх статутних завдань, Профспілка працівників державних установ у звітному періоді продовжувала активно співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування та розвивала зв’язки з профцентрами зарубіжних країн.

Київським міським комітетом самостійно та за сприянням Центрального комітету профспілки працівників державних установ України і Федерації профспілок України здійснювалась тісна співпраця щодо обміну досвідом профспілкової діяльності з Профспілкою державних службовців Ізраїлю (Гістадрут), Профспілкою Працівників Державних і Громадських Служб Республіки Молдови, Мінською міською організації профспілки працівників державних та інших установ, Профспілками державних службовців Франції, Латвії, Азербайджану, Туреччини. Представниками міського комітету приймалась участь у робочих зустрічах, форумах та семінарах з Профспілкою державних службовців Швеції (ST)[1].

В процесі міжнародного співробітництва між сторонами постійно триває обмін досвідом щодо організації дитячого оздоровлення та відпочинку, розвитку молодіжних програм, мотивації профспілкового членства, впровадження програм соціально-економічного захисту членів профспілки, спортивної роботи, а також загальних питань щодо розвитку міжнародного профспілкового руху.

Вся міжнародна діяльність профспілки спрямована на використання міжнародних контактів та співробітництва для більш ефективного захисту інтересів членів нашої профспілки та розвитку міжнародної солідарності трудящих.

[1] Безпосередньо міським комітетом укладено міжнародні договори про співпрацю з Профспілкою державних установ, муніципалітетів, підприємств та фінансових працівників Латвії, Профспілковою асоціацією державних службовців  м. Кишинева та Мінською міською організацією  профспілки працівників державних та інших установ.


Навчання профспілкового активу

Сьогодні профспілковому лідеру необхідно не тільки знати діюче законодавство, а й вміти його застосовувати. Саме тому міськкомом значна увага приділяється питанням навчання профактиву, як невід’ємній частині організаційного зміцнення Профспілки, забезпечення соціального та  економічного захисту працівника.

Нерозривно пов’язаними є також навчання профактиву та вдосконалення кадрової роботи.

Міський комітет, об’єднані та первинні профспілкові організації повинні вести цілеспрямовану роботу щодо підготовки кадрів та профактиву.

Члени профспілки очікують від своїх виборних органів більш рішучих дій щодо захисту їх інтересів. Тому  необхідно постійно знаходити нові, найбільш ефективні засоби дій. А для цього потрібно, аби голови профспілкових організацій та профгрупорги володіли повним спектром правових знань, методикою переговорів, хотіли і вміли відстоювати права людини праці.

Часто, вихід працівників із профспілки, або низьке членство, супроводжується тим, що члени профспілок розчаровуються  у здатності профкому захистити права рядового спілчанина.  Така ситуація спостерігається, насамперед, там, де профспілкові кадри та актив не виконують рішень вищих профспілкових органів, або де профспілкові лідери за своїми особистими якостями не відповідають покладеним на них функціям.

Міський комітет велику увагу приділяє  навчанню профспілкового активу, оскільки підвищення ролі та вдосконалення діяльності Профспілки щодо вираження, представлення та захисту прав працівників напряму залежить від кадрового потенціалу, компетентності, творчої активності та ініціативності профспілкових представників.

З  метою дотримання правових інтересів членів профспілки міськкомом неодноразово, впродовж звітного періоду, розглядалися питання правового захисту. Із залученням профактиву міста, постійно перевірялось дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях. З боку міському здійснювалось принципове реагування на факти нехтування правами громадян. Організовано навчання профактиву.

Усвідомлюючи необхідність підвищення якості навчання профактиву, міськкомом використовуються різні форми цієї роботи, серед яких:

 • наради-семінари з головами об’єднаних профспілкових комітетів та профкомів;
 • лекції та виступи спеціалістів по конкретним питанням профспілкового руху;
 • систематичні зустрічі з профактивом безпосередньо у профспілкових організаціях;
 • проведення виїзних семінарів  для профспілкового активу.

Президією міськкому затверджено річні навчальні плани роботи, які постійно доповнюються новими темами. Крім того, плани навчання міського комітету розроблені з урахуванням питань профспілкової освіти різних категорій профактивістів, окремо щодо навчання:

 • вперше обраних голів профорганізацій;
 • голів первинних профорганізацій та профорганізаторів;
 • голів об’єднаних профспілкових організацій;
 • фінансових працівників профспілкових комітетів та скарбників.

Щомісячно проводились семінари з профактивом з актуальних питань діяльності профспілки[1].

За звітний період міським комітетом профспілки проведено 49 навчальних семінарів з актуальних питань діяльності. Для участі у семінарах, організованих міським комітетом, запрошувались фахівці державних установ, організацій та відомств, а також лектори та тренери. На семінарах, зокрема, обговорювались та вивчались питання:

– проходження державної служби;

– зайнятості населення;

– пенсійного законодавства;

– податкового законодавства;

– охорони праці;

– фінансової діяльності профкомів;

– питання організаційної, правової роботи;

– культурно-масової, спортивної та оздоровчої діяльності профорганізацій;

– тощо

[1]  Для участі в семінарах запрошуються фахівці Національного агентства України з питань державної служби, Пенсійного фонду України, Державної служби зайнятості, Державної служби України з питань праці, Фонду соціального страхування України, Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації, Федерації профспілок України та інші.


Діяльність Профспілки щодо розвитку оздоровчої,

фізкультурної та культурно-масової роботи

 Для забезпечення ефективності оздоровлення міським комітетом постійно здійснюються заходи, направлені на забезпечення повноцінного відпочинку і оздоровлення членів профспілки та їх дітей, створення належних умов для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування.

Питання оздоровлення систематично розглядались на зборах профактиву, засіданнях Президії міськкому, профспілкових комітетів і постійних комісій з охорони здоров’я та соціального страхування, на нарадах за участю господарників і працівників дитячих оздоровниць. Проводилось навчання профактиву з питань оздоровчої роботи, для участі в переговорах та укладання договорів до дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, баз відпочинку відряджались відповідальні працівники міськкому та члени постійних комісій міського комітету.

З метою підготовки та організації літнього оздоровлення Президією міськкому були окреслені основні напрямки діяльності міськкому та постійно діючих комісій міського комітету щодо належного рівня організації процесу оздоровлення.

010

Впродовж багатьох років міський комітет укладає угоди щодо літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей. Угоди укладені з Дитячим оздоровчим табором імені Ю.О. Гагаріна (м. Скадовськ, Херсонська обл.), Дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Україночка» (смт. Ворзель, Київська обл.), Дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Променистий» Міністерства внутрішніх справ України (Київська обл., м. Буча), Дитячим оздоровчим табором «Лісний» Військово-медичного управління Служби безпеки України (смт. Ворзель, Київська обл.).

Впродовж звітного періоду, міським комітетом надавалась допомога у оздоровленні дітей пільгових категорій. Оздоровлення даної категорії дітей проводилось в ДОТ «Патрія» (смт. Сергіївка, Одеська обл.), ДОТ «Лідер» (Пуща-Водиця, Київська обл.) та ДП ДОЦ Дніпро (с. Козин, Київська обл.).

Значну увагу було приділено протягом літнього періоду оздоровленню працюючих. Так, окремо міським комітетом оздоровлення членів профспілки проводилось в більш ніж 20 оздоровчих закладах[1].

Всі вищезазначені заходи, активна діяльність виборних органів профорганізацій та профактиву сприяли проведенню оздоровлення на високому організаційному та якісному рівні, задоволенню потреб працівників та їх дітей[2].

З метою пропаганди здорового способу життя серед членів профспілки, міським комітетом постійно здійснюється практична діяльність в даному напрямку.

Традиційними для Київського міського комітету профспілки працівників державних установ є спортивно-масові заходи для профспілкового активу, як важлива складова частина профілактики захворювань  та зміцнення здоров’я працівників.

Впродовж останніх 17 років спортивні змагання міського комітету проводяться у вигляді Спартакіади Профспілки, узагальнюючи в собі плановий перелік змагань з різних популярних видів спорту, серед яких найтрадиційнішими є кульова стрільба, шахи, шашки, настільний теніс, міні-футбол, риболовля та волейбол.

Фізкультурно-оздоровчим клубом «Райдуга» Київського міського комітету впродовж року проводилась значна організаційна робота щодо успішного виступу команд у змаганнях з різних видів спорту Київської міської ради профспілок та в спортивних заходах міськкому профспілки працівників державних установ.

В рамках проведення Спартакіади Профспілки працівників державних установ міста Києва щорічно, міським комітетом та фізкультурно-оздоровчим клубом «Райдуга» проводяться 7 спортивних змагань: кульова стрільба, шахи, шашки, настільний теніс, риболовля, міні-футбол та волейбол.

012

Вагомих здобутків досягнуто також і у Спартакіаді Київської міської ради профспілок[3].

Впродовж звітного періоду міським комітетом профспілки та членськими організаціями здійснювались заходи, спрямовані на створення умов для духовного розвитку особистості, сприяння соціальному захисту працюючих та членів їх сімей у реалізації їх права на відпочинок, духовний, фізичний та творчий розвиток.

Значну роботу проведено міським комітетом та членськими організації в культурно-масовій сфері діяльності. Так, міським комітетом тільки в 2019 році здійснено замовлення 17 автобусів для організації профкомами міністерств і відомств відпочинку «вихідного дня». Міським комітетом постійно проводяться конкурси для членів профспілки: рукоділля,  дитячого малюнку та художньої фотографії. Впродовж звітного періоду постійно організовуються культурно-масові заходи присвячені Міжнародному жіночому дню, Дню захисника України, Зустрічі Новорічних та Різдвяних свят, Міжнародному дню солідарності трудящих – 1 Травня, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дню незалежності України, Дню державної служби, Дню Конституції України, річниці заснування Київського міського комітету профспілки працівників державних установ. Керівництвом, членами Президії та активом міськкому взято участь у відзначенні професійних свят та ювілейних дат заснування підприємств, установ та організацій, в яких діють організації Профспілки. З метою організації Новорічно-Різдвяних свят для дітей членів профспілки постійно здійснюється закупівля дитячих новорічних подарунків. Впродовж звітного періоду придбано 27559 подарунків для дітей.

[1] Багаторічними партнерами в озродловленні спілчан є: Санаторій «Молдова» (м. Трускавець), Санаторій «Термал Стар» (Закарпатська обл., с. Нижнє Солотвино), Санаторій «Кришталеве джерело» (Закарпатська обл., с. Солочин Свалявського р-ну), Санаторій «Сузір’я» (Закарпатська обл., с. Солочин Свалявського р-ну), «Червона калина» (ПП «Чарівна калина», Рівненська обл., с. Жобрин),«Хорол» (Полтавська обл., м. Миргород), «Шахтар» (м. Трускавець) (Закарпатська обл., с. Довге), «Квітка полонини» (Закарпатська обл., с. Солочин), ДП Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (м. Київ, Конча-Заспа), Клінічний санаторій «Авангард» (м. Немирів, Вінницька обл.), Готельно-оздоровчий комплекс «Віват» (м. Моршин), Санаторій «Боржава» (с. Довге, Закарпатська обл.), Санаторій «Теплиця» (м. Виноградів, Закарпатська обл.), ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, Санаторій «Чайка» (смт. Лазурне, Херсонська обл.), Санаторій «Україна» (смт. Ворзель, Київська обл.), База відпочинку «ЮГ» (с. Кирилівка, Запорізька обл.) та інші

[2]  За звітний період придбано 2465 путівок для членів профспілки та 1761 дитячу путівку

 [3] за результатами проведених Київською міською радою профспілок 8 видів змагань у 2019 році (настільний теніс, спортивне доміно, пляжний волейбол, городки, дартс, міні-футбол, «сімейні змагання» («Тато, мама, я – спортивна сім’я») та волейбол), серед галузевих профспілок Києва,  Профспілка працівників державних установ зайняла перше загальнокомандне місце та стала переможцем Спартакіади.


Молодіжна політика Профспілки

 Пріоритетність роботи з молоддю визначена програмними документами Профспілки. Реалізація виконання Програми дій щодо залучення молоді до профспілкової роботи та навчання профспілкового активу, посилення соціальної захищеності молоді через внесення до колективних договорів зобов’язань сторін, спрямованих на підвищення ефективності молодіжної політики, координації діяльності Профспілки щодо роботи з молоддю здійснюється через діяльність комісії по роботі з молоддю. Комісія Профспілки бере активну участь в заходах, які організовує міський комітет. За фінансової підтримки міського комітету, комісія по роботі з молоддю організовує та проводить молодіжні семінари, головною метою яких є створення ефективного резерву профактиву Профспілки.

Активно молодь бере участь в спортивних змаганнях, культурно-масовій роботі та конкурсах, які організовує міськком[1].

1 (6)

Комісія по роботі з молоддю Профспілки і надалі продовжує працювати, реалізуючи основні завдання щодо створення молодіжних комісій в первинних профспілкових організаціях, відстоюванні трудових прав, посилення впливу молоді, молодіжної ініціативи в профспілкових організаціях.

[1] В рамках розвитку молодіжної політики, комісією міськкому по роботі з молоддю був організований виїзний навчально-просвітницький захід у м. Умань, участь в якому взяли 45 молодих активістів до 40-ка років


Фінансова діяльність Профспілки

 Впродовж звітного періоду міськкомом здійснювалась активна та системна діяльність щодо забезпечення фінансової стабільності Профспілки, ефективного використання профспілкових коштів та, як результат, наявності реальних можливостей профспілкових організацій щодо  виконання статутних та програмних завдань. Даний напрямок роботи забезпечується завдяки  встановлення ефективного, справедливого та регламентованого розподілу відрахувань членських організацій на забезпечення функціонування всіх профспілкових структур, обов’язкового дотримання фінансових зобов’язань прийнятих на себе усіма профспілковими організаціями, активізації роботи ревізійних комісій для контролю за дотриманням встановленого порядку збору та використання членських внесків, продовження фінансового обслуговування профспілкових організацій, які перебувають на централізованому бухгалтерському обслуговуванні міськкому[1] та постійного проведення семінарів з фінансовими працівниками, надання роз’яснень та консультацій з питань застосування чинного фінансового законодавства.

Протягом звітного періоду року виконання доходної та видаткової частини бюджету знаходились під постійним контролем Президії та Ревізійної комісії міськкому. Всі питання пов’язані з використанням профспілкового бюджету розглядались та вирішувались на засіданнях Президії та Пленумів міськкому.

Положення про централізоване бухгалтерське обслуговування профспілкових організацій в Київському міському комітеті профспілки працівників державних установ, прийняте постановою Президії № 2.5 від 22 лютого 2001 року, впродовж всього звітного періоду залишалось важливим елементом у контролі за виконанням кошторису профспілкового бюджету та ефективного використання коштів та інструментом надання практичної допомоги членських організаціям у веденні фінансової роботи.

Бухгалтерією міськкому, протягом звітного періоду на семінарах та нарадах з головами профкомів та бухгалтерами профспілкових організацій виносились різноманітні питання фінансового характеру. Зокрема, щодо питань податкового законодавства, дії та дотримання положень Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування», «Про податок з доходів фізичних осіб».

В звітному періоді систематично підводились підсумки фінансової діяльності міськкому профспілки держустанов та профспілкових комітетів галузі на основі звітів від первинних профспілкових організацій. Щорічно фінансову роботу Київського міського комітету профспілки працівників держустанов перевіряє Ревізійна комісія.

[1]  Станом на 01.08.2020 на Централізованому бухгалтерському обслуговуванні міськкому перебуває 134 організації профспілки. Слід зазначити, що послуги централізованого бухгалтерського обслуговування для членських організацій є безкоштовними. Разом з тим, вартість обслуговування рахунків профкомів та супроводження їх фінансової діяльність за п’ять років становила 224.235,00 грн. Крім того, в штатному розписі міськкому передбачена посада окремого працівника, до обов’язків якого віднесено централізоване бухгалтерське обслуговування організацій профспілки


Діяльність Профспілки в період карантину

 Діяльність апарату міськкому, Ревізійної та постійних комісій міського комітету, впродовж дії в Україні карантинних заходів, пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19), здійснювалась з врахуванням обмежень та заборон, передбачених законодавством.

Так, Президією міськкому було прийнято постанову № Пр. – 20.1.5. від  01 квітня 2020 року «Про особливості діяльності членських організацій та взаємодію з оргланками Профспілки в умовах дії карантинних заходів в Україні», відповідно до якої визнано за необхідне, на час запровадження карантину, встановлення, як основної – дистанційної форми організації праці та взаємодії організацій профспілки з Київським міським комітетом профспілки  працівників державних установ. Обмін інформації з членськими організаціями та прийняття рішень виборних органів проводився методом опитувального голосування за допомогою електронного зв’язку (факс, електронна пошта, відеоконференції тощо),  з наступною фіксацією (підтвердженням).

Разом з тим, з метою ефективної діяльності організацій профспілки, міськкомом було розроблено ряд рекомендацій щодо роботи виборних органів. За реалізацією розроблених заходів, встановлено контроль з щомісячним поданням звітів профкомами, а також закріплено відповідальних працівників з кожним з напрямків діяльності профорганізацій. Серед рекомендацій, особлива увага зверталась на наступне:

 • забезпечення роботодавцем можливості на здійснення дистанційної (віддаленої) роботи працівниками, що мають дітей або відносяться до «груп ризику» (враховуючи особливості діяльності підприємства/організації/установи);
 • запровадження роботодавцями необхідних профілактичних і захисних заходів санітарного характеру на підприємствах і організаціях для захисту здоров’я працівників на робочих місцях;
 • надання роботодавцями можливості переходу на неповний робочий день / оформлення оплачуваної відпустки / виходу «на лікарняний»;
 • дотримання роботодавцями гарантованих законодавством та колективними договорами прав працівників, у разі виходу підприємства у простій, у тому числі щодо оплати праці.

Для цього, в межах прав та повноважень профспілок, наданих законодавством в сфері охорони праці, було рекомендовано домагатись введення представників профорганізацій до спеціальних комісій, робочих груп, оперативних штабів тощо, участі членів профкомів на нарадах та інших заходах, створених в установах і організаціях, щодо питань діяльності установ в умовах карантину, а, у випадку виявлення фактів порушення роботодавцями законодавства про охорону праці, трудових та колективних договорів, оперативно повідомляти міський комітет засобами електронного та телефонного зв’язку.

Додатково рекомендовано профкомам членських організацій, в межах виконання статутних повноважень, здійснювати роботу щодо закупівель антисептичних та профілактичних засобів, медичних масок тощо, а також проведення роботи щодо інформування працівників про їх зобов’язання дотримуватися встановлених процедур безпеки і гігієни праці.

Впродовж всього часу карантину міським комітетом постійно здійснюється моніторинг ситуації на підприємствах, в установах та організаціях на предмет дотримання роботодавцям трудових прав працівників та забезпечення гарантій членів профспілки. Впродовж перших тижнів дії карантину, тільки організаціями, які користуються централізованим бухгалтерським обслуговуванням Київського міського комітету профспілки здійснено закупівлю необхідних засобів особистого захисту для членів профспілки на суму 1 млн. 124 тис. 694 грн. Загальна сума, витрачена організаціями профспілки на придбання засобів індивідуального захисту становить близько 2 млн. грн.

Профорганізаціями придбано захисні маски, окуляри, комбінезони, рукавички, термометри, антисептики, дезінфікуючі килими, респіратори, спецлампи тощо. Активна робота в даному напрямку проведена профорганізаціями Банкнотно-монетного двору Національного банку України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Міністерства юстиції України, Державної прикордонної служби України, Національного агентства України з питань державної служби, Апарату Верховної Ради України, Державної міграційної служби України, Поліграфічного комбінату «Україна», Автобази Апарату Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Територіального центру соціального обслуговування та багатьом іншим. Міським комітетом також окремо надавалась допомога членам профспілки, працівникам Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, Територіального центру соціального захисту та ряду лікувальних закладів.