Охорона праці

Охорона праці в трудових колективах

членських організацій профспілки

 

В міському комітеті впродовж останніх трьох років  діє угода з Територіальною державною інспекцією з питань праці у  м. Києві, яка  при її укладанні стала новим поштовхом у розвитку діяльності міського комітету щодо охорони праці в трудових колективах.

Завдяки перевіркам, що проводяться спільно з інспекцією, є можливість охопити більшу кількість організацій, залучивши при цьому не тільки фахівців міськкому та членів постійної комісії з охорон праці, а й співробітників Територіальною державною інспекцією з питань праці. Крім того, згідно підписаної угоди, працівниками інспекції  до виборних органів членських організацій доводиться актуальна інформація щодо питань охорони праці, що, в свою чергу, дозволяє більш ефективно здійснювати контроль за станом охорони праці на кожному підприємстві та установі, в якій діють організації профспілки.

Питаннями охорони праці активно займаються також членські організації профспілки. Постійні комісії з охорони праці створені у всіх об’єднаних профспілкових організаціях профспілки та переважній більшості первинних профорганізацій. В інших випадках питаннями охорони праці займаються уповноважені відповідальні особи профкомів.

Впродовж звітного періоду року активно в даному напрямку працювали більшість членських організацій профспілки. Разом з тим взірцевою в даному аспекті є діяльність Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації, Головного управління соціального захисту населення (Департаменту соціальної політики) КМДА, Територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, ОПО Державної прикордонної служби України, Київської міської організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, а також профорганізації ПАТ «Укрсоцбанк».

При проведенні перевірок роботодавців найбільш пильну увагу приділяється питанням, пов’язаним з порядком проведення інструктажу серед працівників, дотримання ними норм, правил та інструкцій з охорони праці, забезпеченням працівників засобами колективного та індивідуального захисту, використанням спеціального одягу, спеціального взуття, дотриманням термінів проведення медичних оглядів, наданням компенсацій і пільг за важкі роботи і роботи із шкідливими або небезпечними умовами праці, дотриманням норм режиму праці та відпочинку, підготовкою організацій до осінньо-зимового періоду. У разі виявлення порушень відповідним посадовим особам роботодавців направляються подання про їх усунення.

Пріоритетними у даному напрямку діяльності Київського міського комітету профспілки працівників державних установ залишається:

  • здійснення профспілкового контролю за дотриманням роботодавцями та їх посадовими особами законодавства про працю та про охорону праці;
  • турбота про зміцнення здоров’я членів профспілки;
  • взаємодія з органами нагляду і контролю, прокуратури при здійсненні перевірок стану умов і охорони праці в організаціях і усунення виявлених порушень;
  • захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей на основі обов’язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Впродовж останніх років, за рішенням Пленуму міського комітету, з метою фінансової підтримки родичів члена профспілки, що загинув (помер) при виконанні службових (виробничих) завдань, здійснюється страхування за рахунок профспілкового бюджету міськкому кожного спілчанина на суму 3000,00 грн., яку отримує сім’я працівника, в разі загибелі останнього.

Для розвитку даної роботи, міським комітетом у жовтні 2008 року розроблено та впроваджено нову програму матеріальної підтримки членів профспілки – Фонд матеріальної  допомоги членам Профспілки працівників державних установ м. Києва при нещасних випадках на виробництві. У відповідності до Положення, затвердженого Постановою Президії № 12.11. від 16.09.2008 року, кожен член профспілки може стати учасником Фонду, сплативши річний внесок у сумі 50,00 грн. Протягом року, у випадку настання травм виробничого характеру, працівник вправі отримати матеріальну допомогу в розмірі до 5000,00 грн., в залежності від тяжкості отриманого ушкодження, та розробленої шкали тяжкості травми.