Організаційна робота

logo

 

Основу організаційної побудови Профспілки працівників державних установ міста Києва складають члени профспілки, які об’єднані в профгрупи, первинні профспілкові організації та об’єднані профорганізації.

Впродовж останніх років Профспілка працівників державних установ м. Києва продовжила активну діяльність, як член профспілкового руху України. Плідну роботу щодо відстоювання інтересів спілчан на рівні Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Центрального комітету профспілки працівників держустанов України та Федерації профспілок України займали, делеговані Х Київською міською звітно-виборною конференцією, члени виборних органів профспілкових організацій.

          Так, до складу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» входять  7 представників, а до складу Центрального комітету профспілки працівників державних установ України – 9 представників Профспілки працівників державних установ міста Києва.

         До складу Ради Федерації профспілок України входить голова Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтовий В.С.

Керівництво профспілки також займає активну громадську позицію щодо розвитку міста Києва. Громадськістю Печерського району м. Києва Голову Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтового В.С. тричі було обрано головою Громадської ради при Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, до складу якої також входять ряд голів членських організацій профспілки. Представники профспілки є членами Громадських рад вищих органів державної влади та управління, зокрема при Державній архівній службі України та Державній прикордонній службі України.

Для досягнення  основних цілей  та завдань щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, Профспілка вживає заходів щодо її організаційного зміцнення.

З цією метою, міським комітетом  здійснюються організаційна та практична робота щодо посилення ролі профспілки в трудових колективах, здатності трудових колективів через уповноважені профспілкові органи вести рівний соціальний діалог з роботодавцем для забезпечення своїх прав та гарантій. Проводиться робота щодо забезпечення активної участі членів профспілки у діяльності первинних профспілкових організацій. Профкомам постійно наголошується на забезпеченні колегіальності у прийнятті рішень та гласності в роботі.

Реалізації основного завдання Профспілки працівників державних установ м. Києва щодо представництва інтересів та ефективного захисту працівників у сфері трудових відносин сприяє також раціональна організаційна побудова.

Правильно сформована профспілкова структура забезпечує координацію та узгодженість дій членів профспілки.

Протягом звітного періоду профспілка  здійснювала роботу за такими основними  напрямками організаційної діяльності:

 • планування діяльності виборних профорганів;
 • навчання профспілкового активу;
 • реалізація кадрової політики профспілки;
 • залучення до профспілки нових членів;
 • створення нових первинних організацій;
 • облік членів профспілки в первинних організаціях;
 • пропагандистська робота серед працівників і службовців;
 • інформаційна робота серед членів профспілки;
 • організація і проведення профспілкових зборів та конференцій, засідань виборних органів профорганізацій з актуальної тематики, пов’язаної з реалізацією соціально-трудових прав членів профспілки;
 • забезпечення діловодства в профорганізаціях;
 • заохочення профспілкового активу за досягнуті успіхи;
 • організація і проведення акцій солідарності трудящих.