Актуально

12.05.2020

logo

Продовження рубрики “Актуально”

– Чи змінились через карантин строки звернення до суду за захистом порушених прав працівників?

Строки, визначені Кодексом законів про працю, які встановлені для звернення до суду за захистом порушених прав працівників, продовжуються, на період дії карантину.

– Чи скасовуються на період карантину окремі види медичних оглядів, і які саме?

На період карантину та протягом 30 днів після його відміни (завершення) дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

– Чи можливо відкрити лікарняний по телефону?

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27.04.2020 №963 стало можливо на період проведення заходів, спрямованих на протидію коронавірусної хвороби (COVID-19), відкривати листки непрацездатності лікарями первинної ланки на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв’язку або інтернет-телефонії з обов’язковим відповідним записом у медичній карті амбулаторного хворого.

– Чи може роботодавець покарати працівника за спізнення під час карантину?

Умовою притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є наявність особистої вини працівника у порушенні трудової дисципліни та відсутність поважних причин. Якщо ж порушення трудової дисципліни є наслідком поважних причин у вигляді заходів, пов’язаних із запровадженням карантину, роботодавець не має підстав для застосування до працівника заходів дисциплінарного випливу.

– Чи має право роботодавець вимагати від працівника  працювати дистанційно та яким чином контролювати належне виконання працівником його посадових обов’язків під час дистанційної роботи?

Роботодавець має право доручити працівнику виконання роботи з дому своїм наказом. Невиконання такого наказу  працівником є підставою  для притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Законодавство не встановлює механізмів контролю виконання працівником його посадових обов’язків під час дистанційної роботи. Для цього роботодавець може використовувати доступні йому технічні та інші засоби (відео – та аудіо наради, електронну пошту тощо).

– Чи застосовується поняття форс-мажору до трудових відносин?

Згідно з правовою позицією Верховного Суду України, яка висвітлена в постанові від 11.11.2015 по справі № 6-219цс15, наявність форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати  України, чи її регіональних торгово-промислових палат.

– Чи нараховується пеня за період дії карантину?

У період з 1 березня  до 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню. Також протягом періодів з 1 до 31 березня та з 1 до 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску  не нараховується пеня , а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

*Підготовлено за матеріалами газети “Праця і Зарплата” та порталу https://www.kadrovik.ua/