Актуально

27.05.2020

logo

Продовження рубрики “Актуально”

Чи є обмеження щодо оплати праці під час карантину?

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлює в квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин певні обмеження:

– заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування) нараховуються в розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати;

– місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати.

– Чи може роботодавець, у зв’язку з карантином, на прохання працівника поділити основну щорічну відпустку на декілька частин?

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалості, але за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Чи підлягають індексації виплати за час простою?

Відповідно до п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, зокрема оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому вираженні, що включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами), доплати надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Оплата часу простою не належить до постійних виплат, які підлягають індексації, тому виплати за час простою не індексуються.

Чи відмінили обов’язкову самоізоляцію для осіб віком 60+?

Ні, пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 наголошено на обов’язковій самоізоляції особам, які досягли 60-річного віку і більше, крім державних службовців і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:

– провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;

– надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

– є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

– включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

– є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

– Чи має право працівник, який звільнився під час карантину за власним бажанням, отримувати допомогу по безробіттю?

Законом України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-IX внесено зміни до «Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III. Цими змінами визначено, що на період карантину для осіб, які звільнилися з роботи за власним бажанням, не будуть застосовуватися вимоги щодо відкладення виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів. При цьому загальна тривалість виплат допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Чи потрібна згода працівника на переведення на іншу роботу під час оголошення простою?

В частині 2 статті 34 Кодексу Законів про Працю України зазначено, що у разі простою працівники можуть бути переведені за їхньою згодою з урахуванням спеціальності і кваліфікації: на іншу роботу на тому ж підприємстві на весь час простою; на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця.

 

– Чи можна відкликати працівника з «карантинної» відпустки?

Якщо працівнику надана відпустка без збереження заробітної плати на час карантину, то відкликати його з такої відпустки не можна.

У випадку ж перебування працівника на період карантину у основній щорічній відпустці, то відкликати працівника з такої відпустки можливо, відповідно до статті 79 КЗпП та ст. 12 Закону України «Про відпустки», але лише за його згодою і в таких випадках:

– відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;

– відвернення нещасних випадків, простою;

– відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

*За матеріалами газети “Праця і Зарплата” та порталу https://www.kadrovik.ua/