Алгоритм захисту права на державну службу

25.07.2022

 На сьогоднішній день кожен громадянин України в тій чи іншій мірі обізнаний в тому, як захищати свої права. Національне агентство України з питань державної служби нагадує державним службовцям порядок захисту їх прав на державну службу.

Покроковий алгоритм дій з подання скарг, їх розгляду та оскарження з відповідними коментарями ви можете знайти на сайті НАДС за посиланням – https://bit.ly/3ol2wSW

Зокрема, стаття 11 Закону України «Про державну службу» передбачає наступні кроки в разі порушення ваших прав. Найперше, ви маєте право подати  керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів порушення прав або перешкод у їх реалізації. Така скарга має часові обмеження: її слід подати у місячний строк з дня, коли ви дізналися або повинні були дізнатися про факт порушення ваших прав. У скарзі державний службовець може вимагати утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів. Керівник державної служби, отримавши таку скаргу,  зобов’язаний протягом 20 календарних днів надати обґрунтовану письмову відповідь. Якщо на скаргу не було надано відповіді –  державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до суду. До суду ви також можете звернутися і у разі, якщо незгодні з наданою відповіддю на скаргу.

Додамо, що в числі характерних порушень умов реалізації громадянами права на державну службу найчастіше зустрічаються такі:

  • порушення положень статей 63-79 Закону щодо застосування дисциплінарних стягнень та Порядку здійснення дисциплінарного провадження;
  • порушення положень статті 39 Закону та Порядку присвоєння рангів державним службовцям;
  • недотримання вимог статей 52 і 66 Закону та Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів);
  • порушення положень статті 44 Закону та Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.