Чергове оновлення рубрики “Актуально”

07.08.2020

logo

Чи має право керівник підприємства, установи чи організації підписувати документи, перебуваючи у відпустці чи на «лікарняному»?

В законодавстві заборони нема.

– Чим регулюється порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання?

Порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, а також форми відповідних документів, визначені та затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» від 17 квітня 2019 року № 337.

– Чи потрібна заява працівника на звільнення у зв’язку із закінченням строку трудового договору?

Ні, відповідно до пункту 2 статті 36 КЗпП підставою для припинення трудового договору є закінчення його строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорі строк. Закінчення строку може припадати і на святковий чи неробочий день.

– Чи зобов’язаний сумісник повідомляти роботодавця про звільнення з основного місця роботи?

Законодавством про працю не встановлено ні обов’язку працівника щодо повідомлення роботодавця, де він працює за сумісництвом, про звільнення з основного місця роботи; ні відповідальності роботодавця за неповідомлення його сумісником про звільнення з основного місця роботи.

– Яка максимальна тривалість відпустки. яку працівник має право отримати за відпрацьований час?

Частиною третьою статті 10 Закону встановлено обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах — 69 календарних днів), на які має право працівник у відповідний робочий рік, тобто за один робочий рік.

Згідно з листом Міністерства соціальної політики України «Щодо надання щорічних основної та додаткових відпусток не більше 59 календарних днів» від 8 липня 2019 року № 793/0/204-19 на випадок, коли працівникові після використання у відповідному робочому році щорічної відпустки за цей рік надається невикористана щорічна відпустка за минулий період, зазначене обмеження не поширюється.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

– Для кого випадок інфікування коронавірусною інфекцією є професійним захворюванням?

Відповідно до інформації Державної служби України з питань праці випадок інфікування коронавірусною інфекцією є професійним захворюванням для таких категорій:

– медичні та інші працівники, що виконують професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

– працівники, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні захворювання;

– працівники, котрі проводять роботу з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, а також проводять дезінфекційні заходи тощо.

– Чи має право на вихідну допомогу працівник-сумісник, який звільняється у зв’язку зі скороченням штату працівників?

Так, має.

Враховуючи, що гарантії й компенсації, передбачені трудовим законодавством, іншими нормативно-правовими актами, колективними договорами, угодами тощо, поширюються і на сумісників, при звільненні у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників на підприємстві, в установі, організації сумісникові виплачується вихідна допомога, передбачена статтею 44 КЗпП, у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

*Джерело https://www.kadrovik.ua/