Чергове продовження рубрики “Актуально”

08.08.2022

Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може роботодавець надати їх під час дії воєнного стану?

Так, може. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки (стаття 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Але це його право, а не обов’язок.

 

Яке пенсійне забезпечення передбачено для учасників бойових дій?

Осіб, які належать до учасників бойових дій, визначено статтею 6 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі — Закон № 3551).

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок.

Розмір пенсії учасників бойових дій згідно із Законом України від 9 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залежить від тривалості набутого страхового стажу й отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсій учасникам бойових дій встановлюються:

 • підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (стаття 12 Закону № 3551);
 • цільова грошова допомога на прожиття в розмірі 40 грн (Закон України від 16 березня 2004 року № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»);
 • щомісячна державна адресна допомога в розмірі, що не вистачає до мінімальної пенсійної виплати — 210 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій»).

Працівниця виїхала за межі України в березні. Їй була надана відпустка без збереження заробітної плати до закінчення воєнного стану. Чи враховується фактично використана працівницею кількість днів відпустки до 90 календарних днів?

Ні, обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати встановлені Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». Відповідно облік 90 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати обліковується з дати набуття чинності зазначеним Законом.

Хвороба або травма внаслідок сп’яніння: чи здійснюється в такому разі оплата за листком непрацездатності?

Фонд соціального страхування України опікується близько 11 мільйонами українців-працівників — навіть в умовах війни всі вони забезпечуються Фондом виплатами й допомогами. Однак у деяких випадках людина може втратити право на отримання допомоги.

Чи здійснюється оплата за листками непрацездатності, якщо хвороба чи травма настали внаслідок сп’яніння?

 • Ні, якщо непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або пов’язаних із ним дій, допомога не надається.
 • Відмовити в призначенні матеріального забезпечення працівнику, який захворів або травмувався через сп’яніння, має комісія із соціального страхування підприємства. Підставою для такого рішення буде відмітка про виявлене сп’яніння — вона передбачена як у паперовому, так і в електронному листку непрацездатності. Її зробить лікар-куратор після проведення необхідних досліджень (якщо для них будуть підстави) — за результатами визначать наявність в організмі пацієнта алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та ступінь сп’яніння.
 • Відмітка про сп’яніння в е-лікарняному означає не лише факт виявлення алкоголю чи інших речовин в організмі людини, але й свідчить, що лікар встановив причинно-наслідковий зв’язок між сп’янінням й отриманими травмами (захворюванням).
 • Однак, оскільки електронний листок непрацездатності створюється в перший день непрацездатності, на момент його формування ще можуть бути не готові результати відповідних досліджень. Тоді відмітка про сп’яніння вказується лише в другому чи навіть більш пізньому е-лікарняному, а первинний її не містить.
 • У такому разі необхідно орієнтуватися на номер страхового випадку — оплаті не підлягають усі листки непрацездатності, видані в межах одного страхового випадку, навіть якщо відмітка про сп’яніння наявна лише в одному з них.
 • Номеру страхового випадку відповідають перші цифри загального номера е-лікарняного до знаку дефіса.
 • Е-лікарняні стають готовими до сплати на восьмий день після дати свого закриття, тож навіть якщо позначка щодо сп’яніння з’явиться лише в другому листку непрацездатності, комісія зможе призначити допомогу за первинним листком із врахуванням цієї інформації.
 • Зверніть увагу, сп’яніння є частою причиною травм і набутих захворювань. А серед працівників, які в стані сп’яніння приступають до роботи, спостерігається високий рівень смертельного травматизму. Навіть невисокий уміст алкоголю в крові, який не має явних зовнішніх ознак, викликає зменшення швидкості рухових реакцій, знижує працездатність й уважність, прискорює стомлюваність.

Гарантії та заборони щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки

Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Так, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Слід звернути увагу, що в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток із розрахунку повної їхньої тривалості.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. Водночас тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

У разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а в разі їхньої відсутності — входить до складу спадщини.

Як здійснюється оплата праці в разі збільшення норми тривалості робочого часу?

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу понад 40 годин на тиждень оплата праці здійснюється в розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці.

Терміни звернення до суду щодо поновлення прав працівника: які зміни відбулися

Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», який набув чинності з 19 липня 2022 року, змінено терміни звернення до суду з питання захисту прав працівників.

Статтею 233 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначено, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду в тримісячний строк із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Із заявою про вирішення трудового спору в справах про звільнення працівник має право звернутися до суду в місячний строк із дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення, а в справах про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, — у тримісячний строк із дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані й виплачені йому при звільненні (стаття 116 КЗпП).

Відповідно до статті 234 КЗпП у разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, суд може поновити ці строки, якщо з дня отримання копії наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані й виплачені працівникові при звільненні (стаття 116), минуло не більше ніж один рік.

За матеріалами порталу https://www.kadrovik.ua/