Чергове продовження рубрики “Актуально”

03.11.2020

logo

Яким нормативно-правовим актом регулюються правила встановлення робочого часу та гнучкого графіку роботи для держслужбовців?

Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 31 липня 2020 року №143-20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2020 року за №984/35267, внесено зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом НАДС від 03 березня 2016 року №50. Саме ці внесені зміни дають можливість встановлювати державним службовцям гнучкий режим робочого часу, який є відмінним від визначеного правилами внутрішнього службового розпорядку режиму роботу державного органу.

Чим регламентується оплата роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування у вихідний день?

Умови оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), якою не передбачено оплати у вихідні та святкові дні.

Згідно зі статтею 71 КЗпП робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства і лише у виняткових випадках, що визначається законодавством.

Робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП).

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється відповідно до ст. 107 КЗпП. У вихідний день оплата праці працівникам, які одержують місячний оклад, провадиться в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у вихідний день провадилася в межах місячної норми часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Як оплачуються ті види відпусток, що передбачені колективним договором та угодами, трудовими угодами?

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про відпустки» в установах та організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата відпусток провадиться з бюджетних асигнувань на їх утримання.

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Про оплату праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016р. №462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» визначено умови оплати праці працівників центрів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів шляхом внесення зміни в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визначено наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», розробленим на виконання постанови №1298.

Як правильно оформити працівника для проходження стажування?

Прийняття на роботу осіб на «стажування» без проведення відповідної оплати є порушенням законодавства про працю і ознакою застосування примусової праці, використання якої заборонено статтею 43 Конституції України, законодавством з праці, нормами міжнародного права. Стажування — це різновид підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою з метою засвоєння особою кращого вітчизняного чи зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок та додаткової компетенції щодо виконання обов’язків на займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний.  Виключні випадки стажування — лікарів, працівників з охорони праці, нотаріусів і адвокатів для набрання певного професійного досвіду. На підприємствах, в установах , організаціях усіх форм власності (далі  — підприємство) є 2 види стажування: безробітних та студентів. В інших випадках «стажування» — це праця без належного оформлення. Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно вимог статті 24 КЗпП, згідно з якою працівник не може бути допущений до роботи без:

  • укладення трудового договору, належно оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця;
  • повідомлення до територіального органу Державної податкової служби про прийняття на роботу працівника, в порядку, встановленому законодавством.

Як табелюють внутрішніх сумісників?

Облік робочого часу ведуть окремо за основною посадою та за сумісництвом.

Кожного із працівників включають до табеля, як правило, один раз. Виняток становлять внутрішні сумісники. Інформацію щодо них показують двічі: за основною посадою та за сумісництвом. Тому, у разі внутрішнього сумісництва, табель ведуть за двома посадами.

Якщо працівник захворів, у табелі проставляють позначку «ТН» («26»).

Тож тимчасову непрацездатність працівника у табелі потрібно відмітити як за основною посадою, так і за внутрішнім сумісництвом.

Щодо режиму роботи державного органу на період карантину.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року №500 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання  поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

Відповідно до вказаних змін встановлено, що на період дії карантину робота розпочинається:

– в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8 годині;

– в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення. територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині.

За матеріалами газети “Праця і Зарплата”, сайту Національного агентства України з питань державної служби https://nads.gov.ua/ та порталу https://www.kadrovik.ua/