COVID-19 як профзахворювання

23.02.2022

COVID-19 як профзахворювання

МОЗ скоригував норми Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої наказом МОЗ України, Академії медичних наук України та Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2000 року № 374/68/338.Вони змінені наказом МОЗ від 29 грудня 2021 року «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 січня 2020 року № 179» № 2911/99/738.

Діагноз гострого професійного захворювання (інтоксикації) встановлюватиме лікар закладу охорони здоров’я, до якого звернувся пацієнт за медичною допомогою, при наявності інформації (від пацієнта або інших осіб), що захворювання може бути спричинене впливом факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Заклад охорони здоров’я, до якого за отриманням медичної допомоги звернувся пацієнт із ознаками гострого професійного захворювання (інтоксикації), вживає заходів щодо надання екстреного повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок/гостре професійне захворювання відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17 квітня 2019 року № 337.

В такому ж порядку встановлюється діагноз професійного захворювання «гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2», для медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 та лікування пацієнтів із випадками COVID-19.

До того ж наведений порядок застосовуються до випадків COVID-19 медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19 і лікування пацієнтів із випадками COVID-19, що виникли до дня набрання чинності цього наказу, та щодо яких на дату набрання чинності цим наказом не завершені розслідування професійного захворювання.

*Джерело: https://www.kadrovik.ua/novyny/covid-19-yak-profzahvoryuvannya-yak-zmineno-poryadok-pidtverdzhennya