Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану

18.04.2022

12 квітня Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №440 “Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану”.

ПОСТАНОВА
від 12 квітня 2022 р. № 440
Київ
Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану

1. Установити, що у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

2. Робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

3. У разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

4. Скасувати наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17 березня 2022 р. № 20-22 “Про внесення змін до Типових правил внутрішнього трудового розпорядкуˮ.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3, який набирає чинності з 25 квітня 2022 року.

 Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-roboti-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-pracivnikiv-derzhavnih-organiv-u-period-voyennogo-stanu-440