Деякі питання трудового законодавства

15.08.2016

logo

Шановні члени профспілки!

Доводимо до вашого відома новини трудового та пенсійного законодавства, які сформовані за матеріалами щомісячного часопису “Людина і праця” ( №6-7/2016).

Індексація заробітної плати у червні та липні 2016 року.

Індексація, згідно із базовим законом, здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджетів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Цьогоріч право на індексацію заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 року у розмірі 103%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО). Та частина зарплати, що перевищує ПМПО, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу в місяці підвищення береться за 1 або 100%, тобто місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення зарплати (у базовому місяці враховуються всі її складові, що не мають разового характеру) перевищить суму індексації.

Індекс для проведення подальшої індексації розраховується з наступного за базовим  місяця наростаючим підсумком. Якщо сума підвищення зарплати менша, ніж сума індексації, що складається на момент підвищення, то в базовому місяці сума індексації зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених законом про індексацію та Порядком №1078.

Дані Держстату України про ІСЦ, на підставі яких здійснюється розрахунок індексів інфляції для проведення індексації, наведено у таблиці:

2015 рік, ІСЦ, %

2016 рік, ІСЦ, %

Січень

103,1

Січень

100,9

Лютий

105,3

Лютий

99,6

Березень

110,8

Березень

101,0

Квітень

114,0

Квітень

103,5

Травень

102,2

Травень

100,1

Червень

100,4

Липень

99,0

Серпень

99,2

Вересень

102,3

Жовтень

98,7

Листопад

102,0

Грудень

100,7

 

Якщо підприємство не проводило індексацію зарплат з дня свого утворення, то в якому розмірі застосовуються штрафи за таке порушення у разі його виявлення?

Відповідальність роботодавця (підприємства) за непроведення індексації встановлено ст. 265 КЗпП, а відповідальність його посадових осіб – за ч. 1 ст. 41 КпАП.

Відповідно до ст. 36 КЗпП, якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одночасно одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

Якщо підприємство й досі не проводить індексацію, тобто має місце триваюче правопорушення, адміністративна відповідальність за яке застосовується в межах строку давності, визначеному ст. 38 КЗпП – 3 місяці з моменту виявлення (справи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 41 КЗпП розглядаються в судовому порядку).

Якщо ж підприємство нарахувало і виплатило індексацію за попередні періоди, і тепер її здійснює вже в установленому порядку, то зазначені правопорушення вже не будуть триваючими.

Тому після здійснення виплати пройдуть строки давності (3 місяці) і до посадових осіб за КпАП не можна буде застосувати адмінвідповідальність. Але щодо відповідальності за ст. 265 КЗпП, то законодавство строків давності не встановлює.


 

1 липня набули чинності зміни до Податкового кодексу (Закон №1411 від 02.06.2016), що скасовують оподаткування пенсій у розмірі до 10740 грн. для непрацюючих пенсіонерів.

З 1 березня 2014 року податком на доходи з фізосіб обкладалися пенсії, що втричі перевищували мінімальну зарплату, сума яких на 01.01.2016 становила 4134 грн., а з 01.05.2016 – 4350 грн. Тобто, якщо пенсія людини перевищувала 3 мінімальні зарплати, то сума різниці обкладалася 15%-им податком.

Але з 1 липня, згідно з Законом №1411, не оподатковуватимуться ПДФО (15%) та військовим збором (1,5%) пенсії (або щомісячне довічне грошове утримання), включно із сумою індексації, якщо щомісячний розмір цих виплат менше 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб на 1 січня  звітного податкового року (на 01.01.2016 – 10740 грн.).

Нововведення стосуються лише непрацюючих пенсіонерів, у котрих пенсія від 3 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб  до 10.


 

Відпустка без збереження заробітної плати – не більше 15 днів.

Кодексом законів про працю встановлено чіткий термін для відпустки без збереження зарплати – не більше 15 календарних днів.

Працівнику за його бажанням надається у обов’язковому порядку відпустка без збереження зарплати, нагадує Мінсоцполітики в листі від 29.04.2016 №243/13/116-16.

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження зарплати на термін, обумовлений угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

На час надання такої відпустки за працівником зберігається його місце роботи (посада), а час перебування в таких відпустках зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Податківці ж зауважують, що частиною 2 ст. 4 Закону “Про відпустки” передбачено, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. Тобто колективним договором можуть встановлюватись лише інші види відпусток. які не визначені у ст. 4 базового Закону.

Слід зазначити, що норма ч. 2 ст. 4 не поширюється на відпустки без збереження зарплати, оскільки такий вид відпусток визначений Законом і встановлена конкретна тривалість цих відпусток.

Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону, інші види відпусток, передбачені колективним договором, угодою, трудовим договором, мають бути оплачені.

Встановлення роботодавцем інших видів неоплачуваних відпусток є порушенням законодавства про працю.


Соціальні відпустки “На дітей”.

Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів, ст. 73 КЗпП) є соціальною і надається у будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини (до чи після).

Якщо працівник, маючи право на соціальну додаткову відпустку, не виявив бажання скористатись нею протягом кількох років, то порушення законодавства з боку роботодавця не вбачається і, відповідно, немає підстав для притягнення його до відповідальності.

Додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів), надається ЩОРІЧНО таким категоріям осіб:

  • жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
  • жінці, яка має дитину-інваліда; жінці, яка усиновила дитину; матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи;
  • одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
  • особі, яка взяла під опіку дитину чи інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному з прийомних батьків.

Законодавством не передбачено строку давності, після спливу якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку.

Тому якщо працівник з певних причин не використав соціальну відпустку за кілька попередніх років поспіль, він може її використати в поточному році. Це вирішується за угодою між сторонами трудових відносин (працівником і роботодавцем), роз’яснюється в листі Мінсоцполітики від 05.06.15 №225/06/186-15.

Водночас забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року працівникам віком до 18-ти років і працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці (частина п’ята ст. 11 Закону «Про відпустки»). Тобто заборона, що міститься у цій нормі Закону, стосується лише щорічних відпусток.

На новому місці роботи людина не матиме права на отримання додаткової відпустки оскільки така відпустка надається один раз протягом відповідного календарного року.

Можливості перерахування грошової компенсації за невикористані дні соціальної відпустки на рахунок підприємства, на яке перейшов праців­ник при звільненні за переведенням, чинним законодавством не передбачено.


Скасовано випробувальний термін.

17 травня Верховна Рада прийня­ла Закон №1367, яким скасувала випробувальний термін при влаш­туванні на роботу для деяких кате­горій. Закон набув чинності 12 червня.

Випробувальний термін (ст. 26 КЗпП) встановлюється за погодженням обох сто­рін – співробітника і роботодавця. Для робітників випробувальний термін не повинен перевищувати одного місяця, для інших категорій працюючих – трьох мі­сяців.

А з 12 червня, після набуття чинності Законом №1367, випробувальний термін відповідно до нової редакції частини тре­тьої ст. 26 КЗпП не повинні проходити:

  • особи, обрані на посаду; переможці конкурсного відбору на за­міщення вакантної посади;
  • особи, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основ­ної роботи; вагітні жінки;
  • одинокі матері, які мають дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;
  • особи, з якими укладається строковий трудовий договір до 12 місяців;
  • особи, яких наймають на тимчасові та сезонні роботи;
  • внутрішньо переміщені особи.

Статтю 28 КЗпП викладено в такій ре­дакції: «У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповід­ності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово по­передивши його про це за три дні».

А статтю 40 КЗпП доповнено п. 11 та­кого змісту: «встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протя­гом строку випробування».

Тож якщо строк випробування закінчив­ся, а працівник продовжує працювати, то він вважається прийнятим на роботу.


Знято обмеження на утримання держустанов.

8 червня Кабінет Міністрів, ухва­ливши відповідну постанову, зняв обмеження на розмір зарплат чи­новників і пом’якшив обмеження витрат на утримання державних установ.

Нагадаємо, 1 березня 2014 р. Уряд прийняв постанову, що обмежувала витрати на утримання держустанов, а максимальний розмір зарплат в органах виконавчої влади та держпідприємствах – на рівні 15 МЗП.

Знімається обмеження на розмір зар­плат, придбання меблів, автотранспорту, крім легкових авто, побутового обладнан­ня, проведення поточних ремонтів, узгод­ження відпусток.

«Це дасть змогу державним установам у межах коштів, передбачених на їх утри­мання, поліпшити матеріально-технічне забезпечення й мотивувати працівників підвищувати ефективність роботи», – прокоментував урядове рішення Міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, це не вимагатиме додаткових витрат, оскільки постанова лише лібералізує діючі обмеження, а витрати будуть можливі тільки у межах коштів, передбачених бюджетом на утри­мання держустанов.

Співробітники Міністерства інфра­структури України, зокрема і міністр, уже в жовтні-листопаді ц.р. отримуватимуть зарплати на рівні 1 тис. євро., повідомив заступник Міністра Віктор Довгань 9 черв­ня в Американській торговельній палаті.

За його словами, Мінінфрастуктури стане першим у цьому питанні. Вже ство­рено зарплатний спецфонд і на рахунки надійшли гроші.

Нормативно-правове врегулювання займе кілька місяців (нововведення в сис­темі оплати праці, в т.ч. і критерії ефек­тивної роботи (КЕР), відпрацьовуються на рівні постанови Кабінету Міністрів).


Кому можна надавати щорічну до­даткову відпустку за роботу на ком­п’ютері?

Як розраховувати час, що дає право на отримання такої додаткової від­пустки?

Працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислюваль­них машинах (у т.ч. на персональних ком­п’ютерах) і яким тривалість щорічної від­пустки не визначена іншими нормативно- правовими актами, надаються щорічні до­даткові відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з п. 58 розділу XXII додатку 2 Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, затвердженого постановою КМУ від 17.11.1997 №1290.

Конкретна тривалість таких відпусток, як зазначено в ст. 8 Закону «Про відпустки», встановлюється колективним чи трудовим договором – залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Тому такий вид відпустки може бути встановлено тільки колективним договором або трудовим до­говором, але на підставі ст. 8 цього Закону.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці, як наголо­шує Мінсоцполітики у листі від 24.12.2013 №152/13/82-13, передбачена законодав­ством і має надаватися відповідним працівникам в обов’язковому порядку.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зарахову­ються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочо­го дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в зазначе­них умовах, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Водночас, у листі Мінсоцполітики від 31.10.2013 №135/13/82-13 вказано, що працівникам, зайнятим в умовах, передба­чених відповідним Списком, менше поло­вини робочого часу, щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці не надається.


Оптимізація списків №1 і №2

24 червня Кабінет Міністрів на своє­му засіданні схвалив розроблений Мінсоцполітики спільно з Держпраці проект постанови, що передбачає оптимізацію Списків № 1 і №2 вироб­ництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає пра­во на пенсію за віком на пільгових умовах (далі – Списки), та відправив на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень.

Основна мета документа – приве­дення у відповідність назв професій і  посад працівників, передбачених Списками, і зазначених у Національ­ному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор профе­сій», йдеться в пояснювальній за­писці.

Крім того, оптимізація Списків доз­волить уникати різних підходів у їх практичному застосуванні органа­ми, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підпри­ємств, організацій, установ.

Як відомо, в Україні пільгова пенсія на­дається винятково за результатами атес­тації робочого місця.

Під час аналізу чинної редакції Списків №1 і №2, затверджених постановою КМУ від 16.01.2003 №36, було встановлено ряд виробництв, робіт, професій і посад пра­цівників, яким за результатами атестації робочих місць неможливо підтвердити зайнятість на роботах із шкідливими умо­вами праці повний робочий день.

«Людина повинна відпрацювати не мен­ше 80% робочого часу в шкідливих умо­вах, – уточнив Міністр соціальної політики Андрій Рева. – Водночас, у переліку шкід­ливих умов праці (чинному, до прийняття нової постанови), є, наприклад, посада директора шахти».

У свою чергу, Прем’єр-міністр Володи­мир Гройсман зазначив, що багатьох про­фесій з цих Списків на сьогодні вже немає.

До нової редакції Списків, як зазна­чили в Мінсоцполітики, увійшли тільки ті виробництва та галузі економіки, праців­ники яких реально зайняті на роботах із шкідливими умовами праці повний робо­чий день.

Скорочення видів виробництв, робіт, професій та посад працівників дозволить на 40% зменшити чисельність осіб, які ма­тимуть право виходу на дострокову пенсію за ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення».


Працевлаштування безробітного: нюанси

На підприємство оформлюється працівник, який перебував до цього на обліку в центрі зайнятості (ЦЗ). Який порядок дій працівника та під­приємства для прийняття людини на роботу без направлення ЦЗ, аби виплата допомоги з безробіття була припинена без порушень?

Особа, що зареєстрована як безробіт­на, може самостійно працевлаштуватися на будь-яке підприємство або до фізичної особи. У такому разі часто виникають за­питання щодо припинення виплати їй до­помоги по безробіттю. Для цього чинним механізмом обслу­говування ЦЗ безробітних передбачено відвідування ЦЗ особою не рідше 1 разу на 30 днів, із пред’явленням паспорта та трудової книжки.

Згідно з пп. 1 п. 37 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення об­ліку осіб, які шукають роботу, затверджено­го постановою КМУ від 20.03.2013 №198, ЦЗ припиняє реєстрацію особи як безробітної з дня початку її зайнятості, зок­рема працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту).

Який документ для цього треба надати до ЦЗ, законодавство не передбачає. На практиці використовується довідка довіль­ної форми з нового місця роботи, засвідче­на копія або витяг з наказу про зарахуван­ня на роботу. Обов’язків роботодавців надавати будь-які документи до ЦЗ щодо працевлаштування нового працівника, який до цього був зареєстрований як безробітний, зако­нодавство також не містить. Як, власне, й обов’язку дізнаватися при найманні про на­явність або відсутність у нього статусу без­робітного. Тож питання зняття з реєстра­ції в ЦЗ працівник вирішує самостійно.

Відповідно до тієї самої норми, особа може бути знята з реєстрації у зв’язку з поданням нею до ЦЗ відповідної заяви. Тож якщо особа домовилася про праце­влаштування, вона може знятися з ре­єстрації в ЦЗ, навіть не надаючи жодних документів із нового місця праці.

Якщо ж особа працевлаштувалась, але не надала до ЦЗ відповідної заяви чи документів, то вона буде знята з ре­єстрації у зв’язку з невідвідуванням такого центру без поважних причин (пп. 2 п. 37 згаданого Порядку №198). Згідно з пп. 3 п. 1 розділу V Порядку на­дання допомоги по безробіттю, у т.ч. одно­разової її виплати для організації безробіт­ним підприємницької діяльності, затвер­дженого наказом Мінсоцполітики №613 від 15.06.2015, припинення виплат допо­моги по безробіттю у разі невідвідуван­ня без поважних причин ЦЗ здійснюєть­ся протягом 30 робочих днів (з наступно­го дня після останнього відвідування без­робітним ЦЗ), (далі – Порядок №613).

Отже, якщо особа не вчиняє явних шах­райських дій (не продовжує після влашту­вання на роботу відвідувати ЦЗ нібито в статусі безробітного з пред’явленням тру­дової книжки), ситуація, коли їй виплачува­тиметься допомога по безробіттю після працевлаштування – виключається.

Однак підприємству, що прийняло безробітного(у) на роботу, варто подба­ти, щоби така людина своєчасно надала трудову книжку при укладенні трудового договору за основним місцем роботи (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

Згідно з ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страху­вання» від 09.07.2003 №1058-IV, період, протягом якого людина отримувала до­помогу по безробіттю (крім її одноразо­вої виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), включаєть­ся до страхового стажу.

Тому більшість безробітних і вимага­ють унесення ЦЗ до трудової книжки за­писів про виплату допомоги по безробіт­тю. Внесення таких записів за бажанням безробітного передбачено п. 5 розділу VI Порядку №613.

У такому разі до трудової книжки без­робітного посадовою особою ЦЗ вносять­ся записи про початок, поновлення, ско­рочення та припинення виплати допомо­ги. А після припинення виплати записи за­свідчуються підписом посадової особи і печаткою ЦЗ.

Тому новоприйнятим працівникам, що одержували допомогу по безробіттю, прийнято видавати на руки довідку (витяг з наказу) про зарахування на роботу та тру­дову книжку для внесення ЦЗ запису про припинення виплати допомоги по безро­біттю – й лише після його внесення – роби­ти запис про прийняття на роботу.

Тим більше, що п. 2.2 Інструкції про по­рядок ведення трудових книжок, затвер­дженої наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мін- соцзахисту від 29.07.93 №58, встановлює обов’язок вносити до трудової книжки за­пис про прийняття працівника на роботу протягом тижня після такого прийняття (тобто час на внесення запису в ЦЗ є).  Однак обов’язків підприємства контро­лювати наявність запису про припинення таких виплат у трудовій книжці, яку подає працівник при працевлаштуванні, законо­давство не містить.