До уваги профкомів членських організацій!

19.09.2018

logo

Президією міського комітету оголошено конкурс на кращу профспілкову організацію 2018 року. У відповідності до Положення про міський огляд-конкурс на кращу профспілкову організацію Профспілки працівників державних установ міста Києва, затвердженого постановою Президії міськкому № 2.5 від 18.01.2006 року, для участі у конкурсі залучаються всі профспілкові організації, які знаходяться на профобслуговуванні в Київському міському комітеті профспілки працівників державних установ.

Разом з тим, міським комітетом, при підведенні підсумків буде враховуватись V Пленуму Київського міського комітету профспілки працівників державних установ від 18.12.2017 щодо обмеження (один раз на п’ять років) участі у конкурсі переможців попередніх конкурсів.

      При визначенні переможців конкурсу будуть досліджуватись наступні  напрямки діяльності організації-конкурсанта:

 • Визначення пріоритетних напрямків діяльності об’єднання первинних профспілкових організацій або первинної профспілкової організації, їх відображення на звітно-виборних та наступних зборах (конференціях), організація контролю за виконанням прийнятих рішень.
 • Планування роботи профспілкового комітету об’єднання, профспілкового комітету первинної профспілкової організації. Виконання поставлених завдань.
 • Охоплення працюючих членством в профспілці (кількісно та у відсотках від загальної кількості). Динаміка збільшення (зменшення) кількості членів профспілкової організації.
 • Наявність комісій профкому з напрямків роботи профорганізації та організація їх діяльності.
 • Повнота сплати членських внесків.
 • Використання коштів профбюджету у відсотковому відношенні:

                  – на надання матеріальної допомоги;

                  – на культурно-масові та спортивні заходи;

                  – на роботу з дітьми;

                  – інше.

 • Виконання статутних вимог щодо періодичності проведення зборів, засідань профкомів.
 • Ведення діловодства в профспілковій організації. Облік членів профспілки, наявність облікових карток, членський квитків.
 • Оздоровлення працюючих та їх дітей:

                  – загальна кількість працюючих  (дітей членів профспілки);

                  – кількість оздоровлених за рахунок профспілкового бюджету;

                  – кількість оздоровлених за рахунок міськкому профспілки;

                  – кількість безкоштовно оздоровлених;

                  – кількість оздоровлених за рахунок Міськпрофради;

                  – кількість оздоровлених за власні кошти працівників.

 • Інформаційне забезпечення діяльності профоргану, наявність профспілкового сайту, сторінки у соціальних інтернет-мережах, стенду тощо.
 • Навчання профактиву:

                  – розробка та виконання планів з навчання профактиву;

                  – кількість проведених семінарів (кількість профспілкових активістів, які взяли участь у навчанні).

 • Колективний договір та контроль за його виконанням. (періодичність звітування про виконання основних положень колективного договору, додаткові пільги та гарантії працівникам, які внесено до колективного договору тощо).

Матеріали для участі у конкурсі, просимо надавати до організаційно-правового відділу міськкому у термін до 20 листопада поточного року.