Мінюст поінформував про трудові відносини і обов’язковість державної мови

28.08.2021

logo

Згідно зі статтею 1 Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII (далі — Закон № 2704), яка визначає статус української мови як єдиної державної мови в Україні, українська мова як єдина державна мова виконує функції мови міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України.

Статус української мови як єдиної державної мови передбачає обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя.

Відповідно до статті 6 Закону № 2704 кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою.

Положеннями статті 9 Закону № 2704 наведений перелік осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Положеннями статті 20 Закону № 2704 регламентовано порядок застосування української мови (як державної) у сфері трудових відносин. Так, ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:

  • обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
  • створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у т. ч. усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад.

З 16 липня 2021 року рівень володіння державною мовою деякими категоріями осіб (зокрема, держслужбовцями, прокурорами, суддями) засвідчує державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, який видає Національна комісія зі стандартів державної мови (далі — Комісія).

Для складання іспиту та отримання сертифіката про рівень володіння державною мовою, претенденту, починаючи з 16 липня 2021 року, необхідно:

  • онлайн зареєструватися за посиланням: https://exam.mova.gov.ua, зазначивши ПІБ, дату, місце і час складання іспиту (із запропонованих варіантів);
  • прийти на зареєстрований час до обраної локації із документом, що ідентифікує особу, та пристроєм КЕП;
  • скласти іспит, використовуючи латформу https://exam.mova.gov.ua.

Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту.

Рівень володіння державною мовою підтверджує державний сертифікат.

За результатами проведеного іспиту на визначення рівня володіння державною мовою особа отримує державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що засвідчує один з рівнів за шкалою рівнів володіння державною мовою, яка визначає три загальні рівні навичок: початковий рівень А, середній рівень В та рівень вільного володіння мовою С.

Запис про видачу державного сертифіката заноситься Комісією до Реєстру державних сертифікатів.

Джерело:https://www.kadrovik.ua/novyny/trudovi-vidnosyny-ta-obovyazkovist-derzhavnoyi-movy-minyust-informuye