На сесію під час відпустки — оформлюємо правильно

07.04.2023

Як діяти у ситуації, коли працівник під час щорічної відпустки подав довідку-виклик на сесію: продовжити щорічну відпустку чи призупинити її і надати відпустку у зв’язку з навчанням?

Частиною четвертою статті 79 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частиною десятою статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) передбачено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Якщо під час планування щорічної відпустки працівник не зміг передбачити відпустку у зв’язку з навчанням і зазначені відпустки збіглися у часі, для вирішення цього питання слід керуватися пунктом 4 частини другої статті 80 КЗпП та пунктом 4 частини другої статті 11 Закону № 504. Зокрема, зазначеними нормами передбачено, що щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі, якщо вона збігається з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Слід пам’ятати, що відпустка у зв’язку з навчанням:

 • не ділиться на частини;
 • не переноситься на інший період;
 • не продовжується y зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;
 • не може братися в рахунок наступного року;
 • не замінюється грошовою компенсацією у разі невикористання.

Таким чином, переносити потрібно саме щорічну відпустку, а не відпустку у зв’язку з навчанням. Як це зробити?

Частиною четвертою статті 80 КЗпП та частиною четвертою статті 11 Закону № 504 установлено, що у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону № 504.

Отже, якщо відпустка у зв’язку з навчанням припала на щорічну відпустку, то невикористана частина щорічної відпустки:

 • надається відразу після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням

або

 • переноситься на інший період за згодою сторін.

Як уже зазначалося, важливим нюансом, який потрібно враховувати під час перенесення щорічної відпустки, є додержання вимог статті 12 Закону № 504. Зокрема, цією статтею передбачено, що при поділі щорічної відпустки на частини основна безперервна її частина має становити не менше 14 календарних днів. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Слід зауважити, що ця, остання, норма в умовах воєнного стану не застосовується (абзац третій ч. 1 ст. 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Отже, якщо працівник надав довідку-виклик на сесію під час перебування у щорічній відпустці, потрібно:

 • визначити період відпустки у зв’язку з навчанням та кількість днів вже оформленої щорічної відпустки, які припадають на цей період;
 • отримати від працівника заяву про перенесення щорічної відпустки (з урахуванням вимог ст. 12 Закону № 504);
 • отримати заяву від працівника про надання відпустки у зв’язку з навчанням;
 • видати накази про перенесення щорічної відпустки та надання відпустки у зв’язку з навчанням.

Джерело https://www.kadrovik.ua/content/kejs-dlya-kadrovyka-na-sesiyu-pid-chas-vidpustky-oformlyuyemo-pravylno