Оформлення наказу про запровадження простою під час воєнного стану

02.03.2023

Форс-мажорні обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб за договором, окремим податковим та чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Як бачимо, обставинами непереборної сили можуть бути як введення карантинних обмежень на певних територіях, так і збройна агресія. Вони як відсутність організаційних умов для роботи можуть бути причинами простою.

Згідно з частиною другою статті 113 КЗпП про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи усього підприємства, працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) чи бригадира, майстра або посадових осіб.

Якщо працівник не виконав цього обов’язку, оплата простою за час до його виявлення роботодавцем працівникові не здійснюється.

Про початок простою складається акт (лист Міністерства праці та соціальної політики України від 23 жовтня 2007 року № 257/06/187-07 «Щодо організації роботи під час простою на підприємстві»), в якому фіксуються причини, що зумовили призупинення роботи.

Під час дії обставин непереборної сили, тобто умов, які виникають зовні та перешкоджають нормальній діяльності всіх працівників підприємства (наприклад, оголошення воєнного стану), зазвичай ідеться про зупинення структурних підрозділів працівників або цілого підприємства.

Оскільки обставини, що зумовлюють оголошення простою, є зовнішніми і рішення приймається роботодавцем, отримувати повідомлення від працівника та складати акт про причини простою немає потреби.

Якщо акт про простій був складений вчасно, працівник не має потреби у підтвердженні того, що він повідомив роботодавця про початок простою.

Якщо роботодавець зволікає з оформленням простою, працівнику доцільно письмово повідомити про простій одну з осіб, перелічених у частині другій статті 113 КЗпП.

ЯК ОФОРМИТИ НАКАЗ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОСТОЮ

Простій оформлюється наказом керівника підприємства.

Чи обов’язково в наказі про оголошення простою зазначати дату закінчення простою?

СЛІД ЗАУВАЖИТИ

Наказ може містити вказівки щодо усунення причин простою.

Якщо наказ про простій не містить дати закінчення простою, його закінчення також слід оформити наказом із зазначенням дати, з якої простій припиняється.

Відповідним підрозділам або працівникам надається розпорядження щодо нарахування оплати за час простою.

 

Джерело: https://www.kadrovik.ua/content/oformlennya-nakazu-pro-zaprovadzhennya-prostoyu-pid-chas-voyennogo-stanu