Окремі питання законодавства

02.06.2017

logo

Кабінет Міністрів України вніс зміни в додатки 48—55 до постанови від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Як відомо, відповідно до Закону України від 10.12.2015 р. №889-VІІІ «Про державну службу» було підвищено посадові оклади державних службовців, при цьому посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування залишилися без змін.

З метою підвищення розмірів посадових окладів працівників органів місцевого самоврядування, а також забезпечення диференціації розмірів посадових окладів у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати Мінсоцполітики й розробило проект відповідного акта.

З його ухваленням також унормовуються умови оплати праці посадових осіб сільських і селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їхніх виконавчих комітетів, і поновлюється норма щодо виплати надбавки таким посадовим особам за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи.

Ухвалене на засіданні уряду рішення реалізуватимуть у межах видатків, передбачених на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування.

*************************************************************************************************************

Право на допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі посадового окладу посадовим особам місцевого самоврядування

За статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

Відповідно до пп. 3 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури, судів та інших органів», ухваленої згідно зі ст. 8 Закону України «Про оплату праці», керівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів у межах установленого фонду оплати праці надано право надавати працівникам допомогу на оздоровлення під час надання щорічної відпустки в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Враховуючи викладене, допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки має виплачуватися в розмірі, не меншому за посадовий оклад, а за наявності коштів може виплачуватися в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

*************************************************************************************************************

Щодо оплати праці робітників

Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, затверджені наказом Мінпраці України від 02.10.96 р. № 77 (далі – наказ № 77).

Згідно з абзацом другим п. 1 наказу розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно до підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду, розмір якого визначено в примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 840 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 грудня 2016 р. підвищено з 1185 до 1335 грн.

Отже, місячні оклади (тарифні ставки) робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, зазначені в додатках 1-3 до наказу № 77 змінюються на відповідний коефіцієнт підвищення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС (1335 : 1185) й установлюються в штатному розписі.

*************************************************************************************************************

Про порядок виплати зарплати

За статтею 115 КЗпП та ст. 24 Закону України  «Про оплату праці» терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі, але при цьому заробітна плата має виплачуватися не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше від семи днів після закінчення періоду, за який провадиться виплата.

Конкретні дати виплати заробітної плати підприємство встановлює самостійно з урахуванням специфіки роботи.

Згідно з названими статтями, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Ураховуючи зазначене, якщо день виплати заробітної плати збігся із святковим (неробочим) чи вихідним, заробітну плату потрібно виплатити напередодні цих днів, а наступну — в дні, визначені колективним договором підприємства.