Окремі питання законодавства

04.01.2017

logo

 

Про присвоєння рангів та обчислення стажу держслужби

 Закон України від р. № 889-VIII «Про державну службу» (далі — Закон № 889) набрав чинності з 1 травня 2016 р.. та одночасно з цим було визнано таким, що втратив чинність, Закон України від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу».

На виконання норм Закону № 889 Кабінет Міністрів України постановою від 06.04.2016 р. N9 292 (із змінами) затвердив схему посадових окладів на посадах державної служби в дер­жавних органах, розміри надбавок за ранги державних службовців та прирівняння посад державної служби.

З метою реалізації норм цього Закону щодо оплати праці в державних органах має бути затверджено штатні розписи, на підставі яких виплачують заробітну плату працівникам у державних органах.

Відповідно до ст. 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється відповідно до п. 6 ст. 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці). Ураховуючи викладене, працівникам державних органів, яких повідомлено про зміну істотних умов праці в порядку, передбаченому ст. 32 КЗпП. до завершення строку попередження про зміни в організації праці має бути збережено умови оплати праці відповідно до законодавства, що було чинним до 1 травня 2016 р.

************************************************************************************************************

Виплати за додаткове навантаження

Виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби та за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця передбачені ст. 50 Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу».

Ці виплати встановлюються керівником державної служби за поданням безпосереднього керівника.

Згідно з п. 13 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», наказ Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336) передбачено, що похідні посади, назви яких утворено за допомогою слова «заступник», мають такі самі кваліфікаційні характеристики. що й базові. Завдання, обов’язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.

Конкретний перелік посадових обов’язків заступників керівника (директора, начальника відділу, завідувача сектору тощо) визначає відповідний керівник через розподіл (делегування) завдань, обов’язків та відповідальності разом з потрібними для цього повноваженнями.

Таким чином, заступник (заступники) керівника відповідає за якісне, своєчасне та ефективне виконання обов’язків відповідного керівника на час його відсутності.

З урахуванням викладеного, якщо обов’язки керівника виконує заступник, то такі виплати не провадяться, оскільки згідно з посадовими обов’язками заступник має виконувати обов’язки керівника в разі його відсутності. За додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою керівника структурного підрозділу або за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу можуть провадитися виплати головному спеціалістові за рішенням керівника державної служби за поданням керівника вищого рівня цього підрозділу.

************************************************************************************************************

Щодо перерахунку виплат держслужбовцям, які перебувають у відставці

 За пунктом 13 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ «Про державну службу» за особами, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у відставці відповідно до ст. 31 Закону України від 16.12.93 р. № 3723-ХІІ «Про державну службу» (із наступними змінами, далі — Закон № 3723), зберігаються гарантії, передбачені цією статтею.

За статтею 31 Закону № 3723 у разі відставки державного службовця, який не досяг віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону, але має страховий стаж, потрібний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. передбаченому абзацом першим ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як п’ять років, йому виплачується щомісячно 85% його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до цього Закону.

Отже, законодавством гарантовано щомісячну виплату державному службовцю у відставці 85% його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та за вислугу років і не передбачено проведення перерахунку такої виплати у зв’язку з підвищенням відповідних посадових окладів державних службовців на законодавчому рівні.

*************************************************************************************************************

Питання врахування в заробітку під час призначення пенсії державного службовця квартальної премії

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. затверджено Порядок призначення пенсій деяким категоріям громадян (далі — Порядок).

Згідно з Порядком пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60% суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями. — заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому Порядком, зокрема, передбачено, що виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, ураховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

Отже, квартальна премія, яка нараховується за квартал (три місяці), враховується для визначення заробітку для призначення пенсії державного службовця в місяцях, за які вона виплачена.

************************************************************************************************************

При наявності стажу 15 років на наукових посадах і 7 років на посадах держслужби чи має право особа на призначення пенсії відповідно до Закону «Про державну службу»?

 Пунктом 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 визначено право осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають, зокрема, не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених ст. 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України, на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

Зважаючи на відсутність потрібного 20-річного стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, права на пенсію державного службовця особа не має.

Слід зазначити, що стаж наукової роботи не зараховується до 20-річного стажу, який дає право на пенсію відповідно до ст. 37 Закону № 3723.

*************************************************************************************************************

Як під час призначення пенсії відповідно до Закону «Про державну службу» буде враховано надбавки та премію особі, яка звільнена з посади держслужбовця в лютому 2016р. та має стаж 22 роки.

Законодавчо визначено, що пенсія відповідно до ст. 37 Закону № 3723 особам, які на час звернення за її призначенням не є державними службовцями, призначається в розмірі 60% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

При цьому для осіб, які не працювали починаючи з 1 травня 2016 р. на посадах державної служби, сума виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 р. як за повний місяць.

Крім того, розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг та вислугу років) може визначатися в середніх розмірах щодо визначених законодавством таких виплат за місяць, який передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше від травня 2016 р. за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі.

************************************************************************************************************