Перехідний період на е-лікарняні продовжено

03.09.2021

logo

Як відомо, усі заклади охорони здоров’я з 1 вересня 2021 року повинні були перейти на видачу електронних медичних висновків, на підставі яких на вебпорталі електронних послуг ПФУ з’являються сформовані е-лікарняні. Такою була вимога наказу Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01 червня 2021 року № 1066.

«79% закладів за літо повністю освоїли цей процес», — заявила генеральна директорка директорату цифрових трансформацій в охороні здоров’я Марія Карчевич. Відповідно дату повного переходу на е-лікарняні перенесли із 1 вересня на 1 жовтня 2021 року.

В останній день літа було опубліковано наказ МОЗ «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» від 28 серпня 2021 року № 1836.

Головним було відтермінувати повний перехід на е-лікарняні на 1 жовтня 2021 року, що дасть можливість пришвидшити повний перехід для всіх закладів охорони здоров’я для формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, які стають підставою для створення електронних листків непрацездатності.

Наказом передбачається виключення обов’язкового переходу на е-лікарняний із 1 вересня і перенесення цієї дати на 1 жовтня у випадку відсутності технічної можливості для формування електронних медичних висновків:

  • для категорії медичних висновків «Вагітність та пологи»;
  • для тимчасової непрацездатності, яка виникала внаслідок захворювання на ВІЛ, або внаслідок психічного розладу.

Наказ містить зміни і до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України. Тому виникає багато питань стосовно цих змін.

Як перевірити інформацію про сформований медичний висновок?

Порядок ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 вересня 2020 року № 2136 «Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за № 952/35235, доповнено пунктом 13 такого змісту:

«13. Відомості з Реєстру можуть надаватися за запитом через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, зокрема з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».

Запит подається з метою перевірки інформації про сформований медичний висновок та пред’явлення інформації про відповідний медичний висновок з використанням Порталу Дія за місцем вимоги.

Запит на отримання відомостей про медичний висновок з Реєстру повинен містити відомості, достатні для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку та однозначної ідентифікації системою пацієнта, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про якого зазначені в такому медичному висновку.

Для однозначної ідентифікації системою пацієнта запит повинен містити частину або набір наступних відомостей:

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків (за наявності);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • 3 реквізити (серія (у разі наявності) та номер) одного з таких документів, що посвідчують особу (за наявності): паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України;
  • свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку) або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, легалізований у встановленому порядку;
  • посвідка на постійне проживання в Україні; посвідчення біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

У разі однозначної ідентифікації системою пацієнта, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про якого зазначені в такому медичному висновку, запитувачу надається така інформація про медичний висновок з Реєстру:

1) номер запису в Реєстрі;

2) дату формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

3) вид медичного висновку;

4) строк дії медичного висновку;

5) відомості, передбачені відповідними порядками формування та видачі медичних висновків відповідного виду, затвердженими МОЗ.

Набори даних та порядок взаємодії визначається відповідно до чинного законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.».

Декілька пунктів Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» від 01 червня 2021 року № 1066 були викладені у новій редакції.

Змінено пункт 3 розділу ІІ Порядку:

«3. Медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» формується на підставі медичних записів про стан здоров’я (функцій організму) пацієнта віком від 14 років та висновку лікуючого лікаря.

Лікуючий лікар реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу формує медичний висновок категорії «Захворювання або травма загального характеру» на підставі медичних записів про пацієнта, який отримуватиме лікування та/або реабілітаційну допомогу та висновку лікуючого лікаря про його тимчасову непрацездатність.

Направлення для продовження лікування та/або реабілітаційної допомоги в реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі здійснюється лікуючим лікарем із урахуванням медичних показань для проведення заходів із реабілітації у сфері охорони здоров’я на підставі об’єктивного стану пацієнта, результатів попереднього лікування, даних лабораторних, інструментальних, рентгенологічних, функціональних обстежень.»

Яким чином тепер будуть передаватись відомості про тимчасову непрацездатність?

У новій редакції викладено пункт 6 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки»:

«6. Передача відомостей до Електронного реєстру листків непрацездатності здійснюється автоматично одразу з моменту формування медичного висновку в Реєстрі, після встановлення відмітки про відміну медичного висновку, а в разі недоступності центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, Електронного реєстру листків непрацездатності — одразу з моменту усунення відповідних несправностей, або за ініціацією лікаря щодо раніше сформованого та внесеного до Реєстру медичного висновку. Медичні висновки сформовані відповідно до пункту 3 розділу IV цього порядку до Електронного реєстру листків непрацездатності автоматично не відправляються до моменту ідентифікації такого пацієнта.».

Зазнав змін і пункт 7 Порядку:

«7. Інформація про медичний висновок особи, що надається за запитом через Портал Дія, містить такі дані:

1) номер запису в Реєстрі;

2) тип медичного висновку;

3) категорію медичного висновку;

4) дату та час формування медичного висновку;

5) відомості про назву суб’єкта господарювання з Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в електронній системі охорони здоров’я, посилання на запис про який зазначене в медичному висновку;

6) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення).».

Нагадаємо, що нова вимога про видання листка непрацездатності через 5 днів після дати його закриття також стосується і відтермінування до 1 жовтня 2021 року.

Джерело:https://www.kadrovik.ua/novyny/perehidnyy-period-na-e-likarnyani-prodovzheno-do-1-zhovtnya-nakaz-moz