Пільги та компенсації для громадян, які працюють у важких або шкідливих умовах

10.08.2021

logo

Деякі види праці здатні чинити серйозний негативний вплив на здоров’я людини. У зв’язку з цим для таких категорій громадян державою передбачені пільги та компенсації.

Законодавство регулює збереження прав працівників виробництв і контролює їх дотримання роботодавцем. Це стосується також захисту прав працівників, залучених до виконання особливо небезпечних робіт.

Стаття 7 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі — Закон № 2694) регламентує низку пільг і грошових виплат, відповідальність за які покладається на роботодавця, який використовує найманих працівників для виконання шкідливих і небезпечних робіт.

Таким чином, люди, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням або рівноцінними грошовими виплатами.

Працівники мають право на такі пільги:

 • оплачувані оздоровчі перерви;
 • скорочення тривалості робочого дня;
 • лікувальне харчування;
 • щорічну додаткову оплачувану відпустку;
 • пільгову пенсію;
 • оплату праці в збільшеному розмірі та ряд інших пільг і компенсацій.

Для того, щоб заохотити працівників і підвищити їх мотивацію, у трудовому або колективному договорі роботодавець може запропонувати й інші види пільг і гарантій. Це можуть бути страхування, оплата проїзду, організація дозвілля. Кожна пільга або компенсація у зв’язку з роботою з важкими або шкідливими умовами праці призначається відповідно до нормативних документів.

Пенсійні пільги

Пенсійні пільги, а сааме — пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності конкретної спеціальності в затверджених урядом списках. Це перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Ці професії прописані в двох списках постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 року № 461.

Скорочений робочий тиждень

Скорочена тривалість робочого тижня призначається відповідно до переліку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Ознайомитися зі списком можна в постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 року № 163.

Скорочений робочий тиждень надається при зайнятості працівника в діяльності з важкими або шкідливими умовами праці не менше 50% робочого часу.

Лікувальне харчування, видача молока або солоної газованої води

Спеціальне харчування було засобом підтримки та поліпшення здоров’я працівників. Однак, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 1022-р радянська постанова «Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці» потрапила до переліку актів органів влади Союзу РСР з охорони праці та пожежної безпеки, які визнаються такими, що не застосовуються на території України.

В разі частих відряджень або інших робочих поїздок фахівця, відповідно до статті 7 Закону № 2694 має бути виплачена грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором підприємства

Санітарно-оздоровчі перерви

Для відпочинку та відновлення працездатності осіб, що працюють в особливо важких умовах, їм надаються поточні короткочасні перерви протягом робочої зміни. Такі перерви оплачуються за рахунок роботодавця

Посадова надбавка

Точний розмір доплати до окладу залежить від специфічних умов праці, важкості виробництва та стажу роботи. Для прийняття рішення про надбавку в Україні керуються вимогами, викладеними в «Типовому положенні про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умовами праці», затвердженому постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 3 жовтня 1986 року № 387/22−78.

Згідно здокументом надбавки встановлюються:

 • у відсотках до окладу, на важких і шкідливих роботах— до12 %, а на особливо важких і особливо шкідливих роботах— до24 %;
 • на підставі атестації робочих місць і оцінки умов праці;
 • відповідно до фактично відпрацьованого часу в несприятливих умовах праці.

Окремі документи Мінсоцполітики регламентують доплати за шкідливі умови праці для працівників медичної сфери. Деякі надбавки поширюються також і на тих, хто не є медиком, але працює в установі охорони здоров’я. Крім того, існують додаткові виплати для тих, хто працює у відділеннях, які здійснюють лікування COVID-19.

Додаткова відпустка за особливий характер праці

 • Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці допомагає у профілактиці захворювань і збереженні здоров’я працівника, а також сприяє його мотивації. Така відпустка передбачена Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (стаття 8).
 • Ті, хто має право на відпустку, перераховані в «Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку заособливий характер праці», затверджену постановою Кабінетом Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290.

Щоб працівник отримав відповідну пільгу або компенсацію за шкідливі та важкі умови праці, необхідні такі умови:

 • атестацію робочого місця провели своєчасно (як мінімум раз в п’ять років);
 • професія і посада вказані в списках актуальних законів;
 • право на пільгу або компенсацію підтверджено результатами атестації;
 • працівник виконує роботу протягом необхідної тривалості робочого часу, яка визначається нормативним документом.

Для отримання надбавок і пільг мають бути всі перераховані умови.

Джерело: https://www.kadrovik.ua/novyny/pilgy-ta-kompensaciyi-dlya-gromadyan-yaki-pracyuyut-u-vazhkyh-abo-shkidlyvyh-umovah