Правила роботи в нічний час для роботодавця та працівника

24.03.2021

logo

Передбачено скорочення тривалості роботи в нічний час

Як зазначено в статті 45 Конституції України, право на відпочинок забезпечується, зокрема, встановленням скороченої тривалості роботи у нічний час. Окрім того, статтею 54 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) передбачено, що при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (п. 2 ч. 1 і ч. 3 ст. 51 КЗпП). Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема, у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

При роботі в нічний час може скорочуватися лише тривалість зміни, при цьому тижнева норма годин робочого часу не скорочується. Тобто в одну ніч тривалість роботи може бути скорочена на одну годину, а через декілька днів на цей же час має бути продовжена тривалість роботи в денний час. Тому скорочення тривалості роботи в нічний час провадиться в межах встановленого працівнику режиму робочого часу. Графіки змінності мають забезпечити відпрацювання 40-годинного робочого тижня. Тривалість роботи не скорочується в разі, коли працівник прийнятий для роботи лише в нічні зміни. Це зазначено в листі Міністерства соціальної політики «Щодо роботи у нічний час» від 18 червня 2013 року № 512/13/155-13.

Встановлено гарантії в оплаті праці за роботу в нічний час

Як передбачає стаття 108 КЗпП, робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР визначено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Робота в нічний час дозволяє вийти на пенсію на пільгових умовах

Робота в нічний час враховується як шкідливий виробничий фактор, який надає право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах. Визначити, які категорії працівників мають право на достроковий вихід на пенсію, дозволяє Постанова КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 24 червня 2016 року № 461.

Зокрема, Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах вказує, що таке право мають робітники метрополітену, постійно зайняті тільки в нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах (при наявності відповідного страхового стажу).

Заборонено залучення окремих категорій осіб до роботи в нічний час

Хоча Конституція України проголошує право кожного на працю, на яку він вільно погоджується або яку вільно обирає, законодавство нашої країни обмежує права на працю вночі. Це стосується певних категорій осіб, яким нічна праця може спричинити шкоду для здоров’я. Так, відповідно до статті 54 КЗпП, забороняється залучення до роботи в нічний час:

1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

2) осіб, молодших 18 років;

3) інших категорій працівників, передбачених законодавством (наприклад, батьків, які виховують дитину без матерів та інших осіб, зазначених у статті 186-1 КЗпП).

Оскільки забороняється залучати певні категорії працівників до нічних робіт, то, якщо вечірня зміна хоча б частково припадає на час після 22.00, вони не повинні працювати. Ці норми сформульовані ясно. Водночас викликають дискусії положення ст. 175 КЗпП, у яких йдеться про заборону залучення до роботи у нічний час усіх жінок за винятком визначених Кабінетом Міністрів України галузей. Відповідний перелік так і не був затверджений. Наявна практика дозволяє дійти висновку, що заборону не слід сприймати як категоричну.

Допустиме залучення до роботи в нічний час окремих категорій осіб за деяких умов

Окремі категорії працівників допускається залучати до нічних робіт за деяких умов:

1) осіб з інвалідністю — лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям (ст. 55 КЗпП);

2) осіб похилого віку — тільки за їх згодою та за умови, що це не протипоказано їм за станом здоров’я (стаття 13 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-XII).

Отримувати таку згоду консультанти з кадрових питань радять у письмовій формі.

Джерело: https://www.kadrovik.ua/novyny/pravyla-roboty-v-nichnyy-chas-dlya-robotodavcya-ta-pracivnyka