Про дисциплінарні стягнення

17.12.2020

logo

Будь-який працівник зобов’язаний не тільки належно виконувати свої трудові обов’язки, покладені на нього трудовим договором, а й дотримуватися трудової дисципліни.

Дисциплінарне стягнення — це відповідальність працівника за вчинення дисциплінарного проступку. Трудове законодавство не містить визначення дисциплінарного проступку. Дисциплінарні стягнення застосовуються у разі невиконання чи неналежного виконання працівником з його вини обов’язків, покладених на нього законодавством, колективним договором, трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків виражається у відповідних діях або бездіяльності працівника.

Заходи дисциплінарного стягнення

Кодексом законів про працю України, стаття 147, (далі — КЗпП) передбачено 2 заходи стягнення за порушення трудової дисципліни.

– догана

– звільнення

Це загальні види стягнень.

Загальну дисциплінарну відповідальність урегульовано нормами КЗпП та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Вона поширюється на всіх працівників.

Наведений перелік стягнень, на відміну від заходів заохочення, є вичерпним і розширенню не підлягає. Інші дисциплінарні стягнення можливі тільки у разі, якщо на працівника поширюється дія спеціальних законів.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність може бути передбачено для окремих категорій працівників. Регулюється вона, окрім трудового законодавства, статутами та положеннями про дисципліну і спеціальними законами.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність може бути передбачено для:

– державних службовців;

– працівників поліції;

– прокурорів;

– суддів та ін.

Незаконні покарання

За жодних обставин роботодавець не має права самостійно встановлювати чи розширювати передбачений законом перелік видів дисциплінарних стягнень, у тому числі шляхом закріплення їх у локальних нормативних актах.

Якщо, наприклад, у правилах внутрішнього трудового розпорядку роботодавцем встановлено дисциплінарні стягнення, що не передбачені статтею 147 КЗпП, вони не підлягають застосуванню як такі, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

Незаконні дисциплінарні стягнення:

  • запровадження «штрафів» — грошових стягнень, що накладаються на працівника за вчинення дисциплінарних проступків;
  • зниження заробітної плати;
  • переведення на нижчеоплачувану роботу;
  • перенесення відпустки на інший період;
  • інші заходи, які грубо порушують трудове законодавство.

Якщо роботодавець видає письмове протиправне розпорядження за порушення трудової дисципліни, у працівника є всі підстави для того, щоб оскаржити таке розпорядження в судовому порядку.

*Посилання https://www.kadrovik.ua/content/dyscyplinarni-styagnennya-prava-y-obmezhennya-pracivnyka