Про охорону праці

12.04.2017

logo

Шановні голови об’єднаних та первинних профспілкових організацій!

З метою привернення уваги світової громадськості до вирішення проблеми охорони праці та зменшення травматизму на виробництві, Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці.

В 2017 році день охорони праці в Україні проходить під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

В світлі викладеного, просимо провести в трудових колективах ваших підприємств, установ та організацій заходи, спрямовані на забезпечення охорони праці, зниження виробничого травматизму, зокрема, оновлення інформаційних матеріалів з питань охорони праці,  та про удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці.

Крім того, відповідно до Закону України «Про охорону праці», при укладанні колективних договорів необхідно передбачати забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів, а також, наполягати на включенні пункту про фінансування адміністрацією заходів з охорони праці в розмірі, передбаченому чинним законодавством України, але не меншим ніж 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

Будемо вдячні, якщо отримаємо від вас інформацію про проведену роботу до 10 травня 2017 року в електронному вигляді (на адресу: kprofderj@ukr.net).