Про призначення на посади державної служби у новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину

21.01.2021

logo

Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 20 січня 2021 року №126 р/з.

Згідно з абзацом першим пункту 8 Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон № 553-ІХ) тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинено дію положень Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Разом з тим, Законом України від 16 грудня 2020 року № 1086-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі» до згаданого абзацу внесено зміни, які, крім існуючих положень, передбачають, що у новостворених органах державної влади, що були утворені протягом дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, добір на посади державної служби в установленому Кабінетом Міністрів України порядку не проводиться. Призначення на посади державної служби в таких органах державної влади здійснюється виключно за результатами конкурсу, проведеного відповідно до положень Закону.

Зважаючи на те, що загальне положення щодо зупинення на період дії карантину проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на такі посади виключно за результатами конкурсу продовжує діяти, а також з огляду на відсутність будь-яких виключень із цього загального правила, у період дії карантину підстави і умови для проведення конкурсів на посади державної служби, а також призначення осіб за їх результатами до державних органів, включаючи новостворені органи державної влади, відсутні.

З огляду на викладене, оголошення доборів на посади державної служби у зазначених новостворених органах державної влади, включаючи міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації, не допускається. Проведення конкурсів на посади державної служби у таких органах можливе після завершення встановленого карантину та відновлення відповідних положень Закону України «Про державну службу».

Згідно з абзацом п’ятим пункту 8 Закону № 553-ІХ призначення на посади державної служби здійснюється в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, який визначає механізм добору на посади державної служби шляхом проведення співбесід з визначеними суб’єктом призначення посадовими особами.

Відповідно до пунктів 20-22 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290, після проведення співбесіди уповноваженою особою з визначеними нею кандидатурами вноситься обґрунтоване подання суб’єкту призначення або керівнику державної служби в державному органі про призначення на вакантну посаду державної служби кандидата шляхом укладення з ним контракту. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі розглядає таке подання та приймає рішення про укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину або про відхилення поданої кандидатури. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі після підписання контракту. Таке рішення оформляється шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

З урахуванням зазначених положень механізм добору є частиною процедури призначення на посаду державної служби.

У рішенні Конституційного Суду України від 09 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначено, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Зважаючи на наведене, на думку НАДС, добори на посади державної служби, зокрема, у новостворених органах державної влади, розпочаті до набрання чинності Законом України від 16 грудня 2020 року № 1086-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі», мають бути завершені в установленому порядку, а визначені кандидати можуть бути призначені на відповідні посади державної служби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби в державному органі переможця конкурсу.

*Посилання на роз’яснення