Продовження рубрики “Актуально”

02.11.2022

Що таке умови праці?

Умови праці — це все, що впливає на стан здоров’я і працездатність працівника. Це робоче місце, стан технологічних процесів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного й індивідуального захисту, санітарно-побутові умови.

Умови праці безпечні, якщо вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунений, або їхнє значення не перевищує гранично допустимих рівнів. Повну відповідальність за забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці несе роботодавець і робить це власним коштом.

Чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу в період дії воєнного стану в Україні?

Особи, які втратили роботу в період дії воєнного стану в Україні, забезпечуються державною підтримкою на оплату житлово-комунальних послуг.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги, адже з початком опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії.

Субсидію також надають людині, яка звільнена з роботи. Її заробітна плата не враховується при призначенні субсидії.

По житлову субсидію людина може звернутися в будь-який період року, якщо вона не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

Для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону (жовтень) враховується дохід осіб за І–ІІ квартали.

Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата й сплата єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ). Водночас у разі відсутності доходу й сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше ніж місяць були зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні.

При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану й зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні та їм призначено допомогу по безробіттю, при розрахунку житлової субсидії до доходу враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи. Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже що нижчі доходи, то більшим є розмір виплати.

 

Як оформити невихід на роботу працівників у воєнний час? І як в табелі робочого часу відмітити це? Відпусткою за власний рахунок? Чи є інші варіанти?

Якщо немає можливості оформити дистанційну або надомну роботу, можна оформити відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, або відсутність з інших підстав.

Звільнення за прогул у таких умовах недопустиме.

Якщо у зв’язку з військовою агресією проти України виключається можливість надання та виконання роботи, дія трудового договору може бути призупинена.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин.

 

Чи зараховується до стажу жінкам час догляду за малолітньою дитиною?

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуються ті періоди, протягом яких людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за які з 1 січня 2004 року, дати набрання чинності Законом України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), щомісяця сплачені страхові внески.

У статті 24 цього Закону визначено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до набрання ним чинності — у порядку, визначеному раніше чинним законодавством.

Отже:

  • До 1 січня 2004 року

Час догляду за дитиною до трьох років зараховується до страхового стажу матері, яка на час народження дитини не перебувала в трудових відносинах, — на підставі свідоцтва про народження дитини.

  • З 1 січня 2004 року

Пунктом 1 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 визначено, що страхові внески за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, сплачуються з 1 січня 2005 року.

Тому якщо жінка доглядала за дитиною віком до трьох років у період із 1 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року, то такий період враховується до її страхового стажу на підставі документа, що підтверджує факт отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (наприклад, довідки управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці допомогу).

  • Після 1 січня 2005 року

Час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу матері, якщо вона отримувала відповідну допомогу, за даними системи персоніфікованого обліку.

Незалежно від того, чи працювала жінка до виходу у відпустку по догляду за дитиною до трьох років чи ні, їй цей період зараховується до страхового стажу, оскільки нарахування та сплата страхових внесків за неї здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

Чи можна призупинити дію трудового договору з працівниками в місті, де не ведуться бойові дії, працівник може виконувати свою роботу, а підприємство цю роботу може надати? Підприємство не зупинило свою діяльність.

Ні, не можна.

Статтею 13 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачена можливість призупинення дії трудового договору. Призупинення дії трудового договору — це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

Тобто для призупинення дії трудового договору необхідна наявність двох умов:

  • роботодавець не може забезпечити працівника роботою;
  • працівник не може її виконувати.

Чи необхідно надавати щорічну відпустку за графіком, якщо працівниця перебуває за кордоном і працює дистанційно?

Так! Потрібно.

У період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень й інших документів із питань трудових відносин і про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем і працівником (п. 2 ст. 7 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в редакції Закону України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»).

Працівник, який виконує свою роботу дистанційно або виїхав за кордон, і роботодавець повинні домовитися про альтернативні способи обміну документами, наприклад за допомогою електронної пошти чи месенджерів: Viber, Whats App, Telegram тощо. Погоджений спосіб обміну документам необхідно зазначати в нормативних документах роботодавця.

Власник або уповноваженим ним орган зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки за графіком не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну (ч. 5 ст. 79 Кодексу законів про працю України). Отримати від працівника заяву на відпустку. Після чого роботодавець повинен оформити наказом надання відпустки на підставі заяви працівника.

Пересилати попередження, заяви, накази (розпорядження) й інші документи з питань трудових відносин роботодавець і працівник будуть у погоджений ними спосіб обміну документам.

За матеріалами порталу https://www.kadrovik.ua/