Продовження рубрики “Актуально”

13.01.2023

Чи може претендувати на допомогу по безробіттю повторно особа, яка частково отримувала допомогу по безробіттю (більше ніж 90 календарних днів), після чого була працевлаштована та встигла відпрацювати більше ніж 6 місяців?

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України від 2 березня 2000 року № 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон № 1533) загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю в межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, не може перевищувати тривалості, визначеної частинами другою-четвертою цієї статті.

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною в межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.

Пунктом 3-3 розділу VIII Закону № 1533 встановлено, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Безробітним, строк виплати допомоги по безробіттю яких на дату набрання чинності цим Законом перевищує 90 днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється через 30 календарних днів із дня набрання чинності цим Законом.

Для осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку й за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу, визначених частинами першою-четвертою статті 26 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів.

 

Трансформація строкового трудового договору в безстроковий

Продовження строку трудового договору

За потреби трудовий договір може бути продовжений. Для того, щоб таке продовження було законним, має бути виконано 2 умови.

Умови продовження трудового договору:

  1. Працівник дає згоду на продовження строку трудового договору.
  2. Для продовження строку трудового договору є підстави, передбачені статтею 23 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) (характер виконуваної роботи, умови її виконання, інтереси працівника або вимоги законодавства).

У такому випадку строковий трудовий договір не стане безстроковим, адже, по-перше, КЗпП не містить заборон щодо продовження строку трудового договору, по-друге, навіть у разі переукладення строкового трудового договору, якщо він переукладається на підставі частини другої статті 23 КЗпП, він не стане безстроковим.

Приклад

Строковий трудовий договір, укладений на час перебування основної працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, може бути продовжений на час її перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а потім на час відпустки, яку надано для домашнього догляду за дитиною, що його потребує, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

У разі продовження строку трудового договору працівник, прийнятий за строковим трудовим договором, має написати заяву, на підставі якої видається відповідний наказ. У наказі зазначають підставу продовження строку трудового договору та його новий строк.

Чи збережеться право на пенсію по інвалідності потерпілим від нещасного випадку?

Так.

Виплата пенсій по інвалідності потерпілим від нещасного випадку продовжуватиметься і надалі, адже її призначення здійснюється відповідно до Закону України від 5 листопада 1991 року № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення», а перерахунок відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Який термін потрібно відпрацювати після зняття з обліку в центрі зайнятості, щоб знову претендувати на допомогу по безробіттю?

Порядок надання допомоги по безробіттю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 735, визначає, що виплата допомоги призначається в межах дворічного періоду. У межах цього періоду кількість днів виплаченої допомоги по безробіттю враховується сумарно за всіма випадками реєстрації (перереєстрації) безробітного.

У разі повторної реєстрації безробітного в межах дворічного періоду йому виплачується допомога по безробіттю, що дорівнює залишку днів від загальної тривалості допомоги по безробіттю.

Якщо особа використала право на допомогу по безробіттю в межах дворічного періоду, на наступний дворічний період вона набуде право на допомогу по безробіттю за умови її повторної реєстрації як безробітної після працевлаштування та набуття страхового стажу.

Чи виплачується на період щорічної відпустки керівника підприємства різниця в посадових окладах його заступникові?

Ні, не виплачується.

Порядок оформлення та оплати тимчасового заступництва регулюється роз’ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 грудня 1965 року № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового заступництва» (далі — Роз’яснення № 30/39), яке діє в частині, що не суперечить Конституції і законам України (постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР»).

Згідно з Роз’ясненням № 30/39 штатним заступникам, помічникам відсутніх працівників (за відсутності посади заступника), головним інженерам різниця в посадових окладах за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника не виплачується.

Оплата лікування і реабілітаційної допомоги в санаторно-курортних закладах після перенесених захворювань і травм скасована: правда чи ні?

Ні, неправда.

Українці й далі мають право на:

  • оплату лікування та/або реабілітаційної допомоги у відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм;
  • забезпечення протезуванням, ортезуванням, допоміжними засобами, реабілітації потерпілим від нещасного випадку;
  • надання медичних послуг.

Що викликало плутанину?

Змінюється те, коштом якої саме бюджетної програми ці виплати будуть фінансуватися.

Зокрема, безоплатну реабілітацію пацієнтів оплачуватиме Національна служба здоров’я України (далі — НСЗУ). Це означає, що за надані медичні послуги медзакладам буде сплачувати НСЗУ з державних коштів, а для пацієнтів вони будуть безоплатними.

Закупівлю допоміжних засобів реабілітації — Фонд захисту осіб з інвалідністю.

Соціальні послуги з догляду за особами з інвалідністю на виробництві будуть здійснюватися відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги» й надаватимуться через управління соціального захисту населення.

Кому надають субсидії на понаднормову площу житла?

Законодавство визначає категорії громадян, яким житлова субсидія може призначатися на понаднормову площу житла. Це непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.

Хто до них належить?

  1. Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку й отримують пенсію за вислугою років.
  2. Громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю.
  3. Люди, які одержують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства й дітям з інвалідністю.
  4. Громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.
  5. Особи, які не досягли повноліття.

Щоб скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації.

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

За матеріалами порталу порталу https://www.kadrovik.ua/