Продовження рубрики “Актуально”

17.04.2023

Коли можна віддати на руки трудову книжку (її відскановано і копії передано до ПФУ через портал електронних послуг) працівникові, прийнятому на роботу до 10 червня 2021 року:

 • відразу після оцифрування;
 • у день звільнення;
 • чи після 10 червня 2026 року, якщо він до цієї дати не звільниться?

Відповідно до пункту 2 розділу II Закону № 1217, після завершення ПФУ робіт з унесення відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників до Реєстру застрахованих осіб наявні трудові книжки видаються працівникам особисто під підпис.

Таким чином, після того як ПФУ внесе до Реєстру застрахованих осіб відомості про трудову діяльність працівника, роботодавець повинен видати паперову трудову книжку працівникові під підпис.

 Тобто трудова книжка видається не після сканування та передання скан-копій до ПФУ, а після того, як ПФУ перевірить та внесе відсутні відомості про трудову діяльність працівника до Реєстру застрахованих осіб. Саме тому радимо регулярно перевіряти статус звернення стосовно переданих скан-копій трудових книжок працівників в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі ПФУ в розділі «Відомості про трудові відносини» (статус «Виконано» означатиме, що відомості внесено до Реєстру застрахованих осіб). Якщо у фахівців, які займаються оцифруванням відомостей про трудову діяльність працівників, будуть зауваження — це відображатиметься у статусі відповідного звернення. Такі зауваження потрібно усунути та повторно надати скан-копії відповідної трудової книжки.

Чекати дня звільнення або 10 червня 2026 року, щоб видати працівникові трудову книжку, не потрібно. Адже Законом № 1217 передбачено, що після завершення робіт з унесення відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників до Реєстру застрахованих осіб трудову книжку потрібно віддавати працівникові.

Чи може працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, продовжувати перебувати в трудових відносинах з підприємством? Чи обов’язково такого працівника звільняти?

Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Зважаючи на надскладну ситуацію на території України, працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

Якщо роботу можна виконувати дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.

Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, однак час таких неявок не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

 

Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров’я?

Згідно з Порядком розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника посаді, яку він обіймає, за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449, невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, за станом здоров’я може бути підтверджена:

 • довідкоюзакладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
 • повідомленнямроботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації;
 • медичною довідкоюпро проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю?

Законом України від 09 липня 2003 року № 1058-IV “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон № 1058) передбачено зарахування до страхового стажу періодів догляду за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, а також періодів догляду за дитиною з інвалідністю чи за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність. Але за певних умов.

Період догляду зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

 • є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);
 • не працювала в такий період;
 • отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Важливо! При дотриманні таких умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки, згідно зі статтею 11 Закону № 1058, у цей період вона є застрахованою особою. Страхувальником для неї є відповідний орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.

Якщо догляд мав місце у період з липня 2000 року (після впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), то заробіток за цей період враховується у розмірі мінімальної заробітної плати.

У разі доцільності зазначений період “оптимізується” (вилучається з підрахунку індивідуального коефіцієнту заробітку для обчислення пенсії як період з найнижчим заробітком).

 

Чи передаються у спадок соціальні страхові виплати?

Відповідно до Цивільного кодексу України, «спадкування» – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від людини, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять права та обов’язки, що належали померлій особі на момент відкриття спадщини, і які не припинилися внаслідок її смерті. Права та обов’язки, що нерозривно пов’язані безпосередньо з особою спадкодавця, зокрема, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, — до складу спадщини не входять.

Тобто спадкоємці померлої людини можуть отримати лише ті страхові виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, які належали застрахованій особі, та не були одержані нею за життя. Саме такі виплати передаються членам сім’ї постраждалого, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

При цьому до складу спадщини можуть включатися і суми страхових виплат, що не були своєчасно виплачені постраждалій людині, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів відповідно до Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Як не отримати штраф за оголошення про вакансію?

Оголошення на заміщення вакансії вважається рекламою послуг із працевлаштування відповідно до статті 241 Закону України від 03 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу».

Забороняється в рекламі про вакансії (прийняття на роботу) висувати вимоги за ознаками:

 • раси, кольору шкіри;
 • віку і статі;
 • стану здоров’я, інвалідності;
 • підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД;
 • сексуальної орієнтації;
 • політичних, релігійних та інших переконань;
 • членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження;
 • сімейного та майнового стану;
 • місця проживання;
 • за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення зазначених вимог рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

В який строк необхідно отримати нові електронні ключі у разі зміни керівника підприємства?

Якщо у платника податків змінюються дані щодо посадових осіб (змінюється директор, головний бухгалтер або особа, уповноважена на ведення бухгалтерського обліку), такому платнику необхідно до подання наступної електронної звітності отримати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на новопризначених посадових осіб, які мають право підпису документів, та переукласти договір «Про визнання електронних документів».

Варто зазначити, що перш за все необхідно подати відомості про зміну керівника до Державного реєстратора за місцем реєстрації, а відомості про зміну головного бухгалтера – до своєї податкової інспекції.

За матеріалами порталу https://www.kadrovik.ua/