Рекомендації Президії

19.05.2020

Шановні колеги!

Президією міського комітету здійснено попередній аналіз діяльності міськкому та виборних органів членських організацій в період запровадження в Україні карантинних заходів, пов’язаних з розповсюдженням короновірусної інфекції COVID-19.

Так, Президія відмітила, що більшість профспілкових організацій продовжили роботу щодо здійснення повноважень з представництва та захисту членів профспілки.

Апаратом міського комітету продовжено безперервну роботу, необхідну для організаційного та фінансового супроводження діяльності профкомів – надавались роз’яснення, розроблялись пакети документів, пов’язані з легалізацією профорганізацій, повністю забезпечено безперебійну роботу централізованого бухгалтерського обслуговування. При цьому міським комітетом супроводження діяльності членських організацій частково було переведено в новий формат із застосовуванням сучасних засобів комунікації.

Президією міськкому, мандатною та ревізійною комісіями профспілки продовжено методичне супроводження звітно-виборних заходів, які заплановані до проведення у поточному році, контроль за використанням коштів профбюджету, та здійснення повноважень виборними органами профспілкових ланок.

Президією також відзначено, що з початку запровадження та в процесі тривалих карантинних заходів особлива увага міським комітетом та членськими організаціями приділялась: забезпеченню роботодавцем можливості на здійснення дистанційної (віддаленої) роботи працівниками, що мають дітей або відносяться до «груп ризику» (враховуючи особливості діяльності підприємства, організації, установи); запровадженню роботодавцями необхідних профілактичних і захисних заходів санітарного характеру на підприємствах і організаціях для захисту здоров’я працівників на робочих місцях; наданню роботодавцями, за бажанням працівників, можливості переходу на неповний робочий день / оформлення оплачуваної відпустки / виходу «на лікарняний»; дотриманню роботодавцями гарантованих законодавством та колективними договорами прав працівників, у разі виходу підприємства у простій, у тому числі щодо оплати праці. Для цього, в межах прав та повноважень профспілок, наданих законодавством в сфері охорони праці, організаціям профспілки було рекомендовано домагатись введення представників профорганізацій до спеціальних комісій, робочих груп, оперативних штабів тощо, участі членів профкомів на нарадах та інших заходах, створених в установах і організаціях, щодо питань діяльності установ в умовах карантину.

Додатково профкомам членських організацій, в межах виконання статутних повноважень, було рекомендовано здійснювати роботу щодо закупівель антисептичних та профілактичних засобів, медичних масок тощо, а також проведення роботи щодо інформування працівників про їх зобов’язання дотримуватися встановлених процедур безпеки і гігієни праці.

Разом з тим, в зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів, які відбуваються за рішеннями Уряду України, та поступовим відновленням роботи підприємств та установ в штатному режимі, робота  профспілкових комітетів потребує здійснення ряду організаційних заходів.

Так, Президією міськкому рекомендовано Об’єднаним та первинним профспілковим організаціям:

– провести засідання виборних органів, на яких обговорити першочергові заходи необхідні для відновлення роботи в профкомів в штатному режимі;

– встановити, в разі коли заплановані звітно-виборні заходи 2020 року припали на період карантину, нові строки проведення звітно-виборних зборів (конференцій),  в межах строків, встановлених п. 1.3. Постанови Пленуму міськкому № 7.4. від 22.11.2019 «Про підготовку до ХІІ Київської міської звітно-виборної конференції профспілки працівників  державних установ», про що повідомити міський комітет до 01.06.2020 року;

–  здійснювати контроль за дотриманням норм охорони праці;

–  провести аналіз стану виплати заробітної плати та (у випадку, коли роботодавцем на період дистанційної (віддаленої) форми роботи, було призупинено виплату додаткової заробітної палати) забезпечити контроль за відновленням раніше встановлених доплат та надбавок;

– забезпечувати контроль за дотриманням прав працівників при наданні щорічних основних  та додаткових відпусток, а також відпусток без збереження заробітної плати;

– здійснити аналіз норм та положень колективних договорів установ та організацій на предмет спільних дій профспілок та роботодавців у форс-мажорних обставинах, при оголошенні карантинних заходів та інших особливих умовах щодо забезпечення трудових прав та соціально-економічних гарантій працівників;

– в разі необхідності, зважаючи на запровадження та дію карантинних заходів, провести корегування щорічних планів роботи виборних органів;

– забезпечувати контроль за утриманням та своєчасним відрахуванням профспілковим організаціям членських профспілкових внесків;

– активізувати роботу профкомів щодо участі членів профспілки в соціальних програмах Київського міського комітету.