Роз’яснення НАДС щодо переведення держслужбовця на нижчу посаду

13.11.2020

logo

Національне агентство Укарїни х питань державної служби надало роз’яснення щодо переведення на нижчу посаду в сфері державної служби (роз’яснення від 06.02.2020р. №84 р/з).

Згідно зі статтею 41 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» (далі – Закон) державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійних компетентностей може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу:

  • на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням керівника державної служби або суб’єкта призначення;
  • на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), – за рішенням суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.

Відповідно до статті 2 Закону рівнозначна посада – це посада державної служби, що належить до однієї підкатегорії посад державної служби з урахуванням рівнів державних органів.

Статтею 6 Закону визначено, що посади державної служби в державних органах поділяються на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців.

Визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 затверджено перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій.

Згідно зі статтею 51 Закону з метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за такими рівнями:

  • Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, постійно діючий допоміжний орган, утворений Президентом України, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Офісу Генерального прокурора;
  • міністерства, центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, який встановлений законом, апарати (секретаріати) вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;
  • державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення.

Разом з тим Законом не визначено поняття «нижча посада» та «вища посада».

Однак проаналізувавши положення Закону, можна дійти висновку, що:

нижчою посадою є посада державної служби, яка належить до нижчої підкатегорії посад державної служби незважаючи на рівень державного органу, а також посада державної служби у державному органі з нижчим рівнем в межах однієї підкатегорії посад державної служби;

вищою посадою є посада державної служби, яка належить до вищої підкатегорії посад державної служби незважаючи на рівень державного органу, а також посада державної служби у державному органі з вищим рівнем в межах однієї підкатегорії посад державної служби.

Приклад 1

До підкатегорії «Б2» категорії посад державної служби «Б» належать посади, зокрема, заступників керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

До підкатегорії «В1» категорії посад державної служби «В» належать, зокрема, посади головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України.

Отже, посада головного спеціаліста державного органу є нижчою посадою по відношенню до посади заступника керівника територіального органу центрального органу виконавчої влади.

Зважаючи на викладене, державний службовець, який займає посаду заступника начальника територіального органу центрального органу виконавчої влади, може бути переведений на посаду головного спеціаліста Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до статті 41 Закону без обов’язкового проведення конкурсу.

 

Приклад 2

До підкатегорії «В1» категорії посад державної служби «В» належать, зокрема, посади головних спеціалістів Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Отже, враховуючи положення статті 51 Закону, посада головного спеціаліста центрального органу виконавчої влади є нижчою посадою по відношенню до посади головного спеціаліста Апарату Верховної Ради України.

Таким чином, державний службовець, який займає посаду головного спеціаліста Апарату Верховної Ради України, може бути переведений на посаду головного спеціаліста центрального органу виконавчої влади відповідно до статті 41 Закону без обов’язкового проведення конкурсу.

Приклад 3

До підкатегорії «Б1» категорії посад державної служби «Б» належать, зокрема, посади керівників апаратів місцевих державних адміністрацій.

До підкатегорії «БЗ» категорії посад державної служби «Б» належать, зокрема, посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів.

Враховуючи вищевикладене, посада керівника структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу міністерства є нижчою посадою по відношенню до посади керівника апарату місцевої державної адміністрації.

Отже, державний службовець, який займає посаду керівника апарату районної державної адміністрації, може бути переведений на посаду начальника відділу у складі департаменту міністерства відповідно до статті 41 Закону без обов’язкового проведення конкурсу.

Приклад 4

До підкатегорії «Б2» категорії посад державної служби «Б» належать, зокрема, посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

До підкатегорії «БЗ» категорії посад державної служби «Б» належать, зокрема, посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Отже, посада керівника структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу апарату місцевої державної адміністрації є нижчою посадою по відношенню до посади заступника керівника самостійного підрозділу місцевої державної адміністрації.

Таким чином, державний службовець, який займає посаду заступника керівника самостійного управління районної державної адміністрації, може бути переведений на посаду начальника відділу у складі управління апарату обласної державної адміністрації відповідно до статті 41 Закону без обов’язкового проведення конкурсу.

Посилання на роз’яснення на сайті НАДС https://nads.gov.ua/npas/shchodo-perevedennya-na-nizhchu-posadu-2