Роз’яcнення ФПУ щодо Постанови Кібінету Міністрів України

12.09.2019

logo

21 серпня 2019 року прийнято постанову № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115», якою затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів у новій редакції. У зв’язку з цим Федерація професійних спілок України просить звернути увагу на наступні зміни.1. Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень (а не з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, як було раніше).

Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

2. На повідомну реєстрацію Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу примірник угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді:

– оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

– або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами,

– або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Довідково: Перелік протестованих систем електронного документообігу, інтеграційну взаємодію яких з Системою електронної взаємодії органів виконавчої влади підтверджено, міститься на офіційному веб-сайті Державного підприємства „Державний центр інформаційних ресурсів України” http://dir.gov.ua/sistema-elektronnoyi-vzayemodiyi-organ/perelik-protestovan-system-electr/

Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов’язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.

3. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

4. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює:

  • реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них;
  • текст галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них;
  • рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності),
  • перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення угоди (у разі подання такого переліку сторонами угоди).

5. Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію.

Важливо враховувати, що текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

6. Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику угоди (договору), змін і доповнень до них, і не повертає його сторонам.

Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).