Щодо алгоритму дій роботодавця під час карантинних заходів

21.04.2020

logo

Роз’яснення щодо алгоритму дій роботодавців під час надзвичайної ситуації, пов’язаної з карантинними заходами, щодо окремих категорій працівників та із забезпечення функцій охорони підприємств, установ та організацій

У зв’язку посиленням Урядом карантинних заходів, що були введені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, до Федерації профспілок України надходять запити від її членських організацій щодо алгоритму дій роботодавців з працівниками, які потребують самоізоляції (як такі, що досягли 60-річного віку) та працюють, зокрема, у сфері надання охоронних послуг у закладах освіти, а також із забезпечення у такому випадку функцій охорони таких установ в умовах надзвичайної ситуації.

Алгоритму дій роботодавців під час надзвичайної ситуації, пов’язаної з карантинними протиепідемічними заходами, визначений законодавством про цивільний захист та іншими нормативно-правовими актами.

З метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення розпорядженням Кабінету Міністрів України № 338-р від 23 березня 2020 року на всій території України до 24 квітня 2020 року встановлено режим надзвичайної ситуації.

Відповідно до статті 6 Кодексу цивільного захисту України цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України», суб’єктами, уповноваженими захищати населення, території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами цього Кодексу – у мирний час, а також в особливий період – у межах реалізації заходів держави щодо оборони України.

Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту у межах своїх повноважень здійснюють:

1) Рада національної безпеки і оборони України;

2) Кабінет Міністрів України.

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації:

1) Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолює згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. № 18, Прем’єр-міністр України;

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями утворюються регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад, районними у містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту України до завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить:

1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах суб’єкта господарювання;

2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами колективного та індивідуального захисту;

3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії;

4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання;

5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих актів, необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначенням;

6) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо не перевищення прийнятних рівнів таких ризиків;

7) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки;

8) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів господарювання, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах, сил цивільного захисту – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

10) дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режиму;

11) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

Порядок діяльності підрозділів з питань цивільного захисту або призначених осіб визначається відповідними положеннями про них або посадовими інструкціями. Положення про підрозділ (посадова інструкція працівника) з питань цивільного захисту затверджується керівником, що його створив (призначив), на підставі типового положення про такий підрозділ, що затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

Отже, у нашому випадку, коли працівники відповідного закладу працюють дистанційно, а функцію охорони закладу покладено на працівників, які потребують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 самоізоляції (як такі, що досягли 60-річного віку) посадові особи з питань цивільного захисту чи керівники підрозділів з питань цивільного захисту звертаються до відповідних комісій з проханням забезпечити схорону майна підприємства, установи чи організації. Надають перелік майна, яке потребує охорони (план чи схема приміщення).

Згідно з Планом реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223, Комісія з питань надзвичайних ситуацій передає зазначену інформацію до органів внутрішніх справ, які силами Національної поліції, Національної гвардії здійснюють заходи з охорони майна.

Таким чином, працівникам можна дотримуватися встановлених карантинних заходів та роботодавцю забезпечити збереження майна відповідного підприємства, установи чи організації.

Департамент правового захисту апарату ФПУ