Щодо невтручання в діяльність профспілкових організацій

16.06.2022

Шановні колеги!

До Київського міського комітету профспілки працівників державних установ останнім часом надходить інформація про випадки порушення прав та законних інтересів членів профспілки, у зв’язку з чим, просимо Вас, активізувати роботу щодо захисту прав спілчан.

Відповідно до статті 36 Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Статтею 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання.

Згідно з положеннями статей 14, 15 Закону України «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності» профспілки та їх об’єднання діють відповідно до законодавства та своїх статутів. Статтею 249 Кодексу законів про працю України встановлено, що роботодавець зобов’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації. Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором.

Особи, які перешкоджають законній діяльності профспілок або їх органів несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів (ст. 170 Кримінального Кодексу України, ст. 46 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та ін.). Якщо такі порушення мають місце у Вашій профспілковій організації просимо провести відповідну роботу та інформувати про це міський комітет.