Щодо прав і обов’язків працівників під час карантину

17.03.2020

logo

Мінекономіки та Держпраці назвали головні права й обов’язки працівників під час карантину

Забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами, інформувати про профілактичні заходи, дотримуватися гарантованих законодавством прав працівників – усе це слід зробити вітчизняним роботодавцям. Про це йдеться у наданих Мінекономіки та Держпраці роз’ясненнях щодо організації робочих процесів під час запобігання поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.

По-перше, ст. 46 КЗпП чітко визначені випадки відсторонення працівника від роботи власником або уповноваженим ним органом. Зокрема, й у разі відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці.

По-друге, абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України “Про охорону праці” визначено, що працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Частиною другою даної статті визначено, що працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених в частині першій вимог.

Тобто: у випадку виявлення у працівника первинних ознак захворювання, роботодавцям рекомендується негайно забезпечити направлення такого працівника для медичного огляду та встановлення відповідного діагнозу.

По-третє, відсутність працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, хворобою, що підтверджується відповідними документами, не може бути підставою для звільнення чи відсторонення такого працівника.

По-четверте, надання працівником виданого у встановленому порядку листка непрацездатності є підставою для призначення та виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності відповідно до статей 22 – 24, 30-34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Мінекономіки та Держпраці пропонують також роботодавцям:

– за можливості, максимально забезпечити використання дистанційної форми праці та (або) гнучкого режиму робочого часу (в т.ч. і для зменшення скупчення людей у “часи пік”);

– запроваджувати режим роботи на умовах скороченого та неповного робочого часу з урахуванням вимог, визначених законодавством;

– максимально сприяти реалізації права працівників на отримання, за їх проханням, оплачуваних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати, що надаються працівникам в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, якi надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством;

– забезпечити працівників антисептичними та дезінфікуючими засобами;

– проінформувати працівників про профілактичні заходи, розміщенні на офіційному сайті МОЗ.

Посилання на статтю https://buh.ligazakon.net/ua/news/193698_mnekonomki-ta-derzhprats-nazvali-golovn-prava-y-obovyazki-pratsvnikv-pd-chas-karantinu