Щодо прирівняння керівних посад державної служби та визначення розмірів посадових окладів

11.11.2020

logo

Національне агентство України з питань державної служби роз’яснило питання щодо прирівняння керівних посад державної служби та визначення розмірів посадових окладів. (Роз’яснення від 30.03.2020р. №89-р/з)

Законом України від 19 вересня 2019 року № 117 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» внесено зміни до Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), які, зокрема, стосувались зміни підходів до оплати праці та класифікації посад державної служби. Так, змінами до статті 51 Закону визначено новий розподіл державних органів з метою встановлення розмірів посадових окладів (п’ять рівнів державних органів замість трьох) при цьому ліквідовано поділ посад державної служби за групами оплати праці. Також змінами до статті 6 Закону запроваджено більш детальну класифікацію посад державної служби на підкатегорії, при цьому зазначено, що визначення підкатегорій посад державної служби та прирівняння посад державної служби проводиться Кабінетом Міністрів України. Зазначені зміни набрали чинності з 01 січня 2020 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15, якими оновлено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів, а також визначено перелік посад державної служби, що прирівнюються до відповідних підкатегорій.

У зазначеному переліку керівники структурних підрозділів державного органу та їх заступники прирівнюються до підкатегорій Б1, Б2 та БЗ, зокрема:

керівники самостійних структурних підрозділів державного органу (департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів, секторів) – до підкатегорії Б1;

заступники керівників самостійних структурних підрозділів державного органу (департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів) – до підкатегорії Б2;

керівники структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державного органу (головних управлінь у складі департаментів, управлінь у складі департаментів (головних управлінь), відділів у складі департаментів (головних управлінь, управлінь), секторів у складі департаментів (головних управлінь, управлінь, відділів)) та їх заступники – до підкатегорії БЗ.

При цьому посади керівників та заступників керівників державних органів, керівників державної служби в державному органі, яких віднесено до категорії Б, не віднесено до окремої підкатегорії та не виділено відповідними позиціями у Схемі посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2020 році, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (далі – Схема). Натомість проведено прирівняння таких посад. Так, керівники апаратів місцевих держадміністрацій, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, зокрема керівники самостійних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій із статусом юридичної особи публічного права, прирівняні до підкатегорії Б1, а їх заступники – до підкатегорії Б2.

Незважаючи на те, що у назві багатьох державних органів (найменуванні юридичної особи) присутні такі слова як: відділ, управління, головне управління, департамент, ототожнення керівників таких державних органів (юридичних осіб) та їх заступників з керівниками структурних підрозділів державного органу та їх заступниками є помилковим. Тому при розробленні та затвердженні штатного розпису державного органу посадові оклади за згаданими посадами мають бути диференційовані шляхом застосування пункту 7 приміток до Схеми: установлення посадових окладів державним службовцям за прирівняними посадами в межах підкатегорій Б1-БЗ здійснюється керівником державної служби у відповідному державному органі.

Розглянемо як визначаються посадові оклади за деякими керівними посадами на прикладі територіального органу Держгеокадастру в області:

Головне управління Держгеокадастру

окремий державний орган (юридична особа), юрисдикція якого поширюється на територію однієї області

начальник Головного управління – керівник державного органу (юридичної особи) – відсутня окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії Б1, відповідно посадовий оклад можна визначити у розмірі 12000 грн (застосовуючи примітку 7 до Схеми розмір встановлюється керівником державної служби у державному органі у межах діапазону посадових окладів підкатегорії Б1);

перший заступник начальника Головного управління – перший заступник керівника державного органу (юридичної особи) – відсутня окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії Б2, відповідно посадовий оклад можна визначити у розмірі 10600 грн (застосовуючи примітку 7 до Схеми розмір встановлюється керівником державної служби у державному органі у межах діапазону посадових окладів підкатегорії Б2);

заступник начальника Головного управління – заступник керівника державного органу (юридичної особи) – відсутня окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії Б2, відповідно посадовий оклад можна визначити у розмірі 10600 грн (застосовуючи примітку 7 до Схеми розмір встановлюється керівником державної служби у державному органі у межах діапазону посадових окладів підкатегорії Б2);

Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру

самостійний структурний підрозділ державного органу (не має статусу юридичної особи, відповідно, не має статусу державного органу)

начальник Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру – керівник самостійного структурного підрозділу державного органу

  • існує окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії Б1 – розмір посадового окладу 10550 грн;

відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру

  • структурний підрозділ у складі самостійного структурного підрозділу державного органу (не має статусу юридичної особи, відповідно, не має статусу державного органу)

заступник начальника управління – начальник відділу інформаційного забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру – заступник керівника самостійного структурного підрозділу державного органу (визначається за першою складовою найменування посади, яка є більш високою) – існує окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії Б2 – розмір посадового окладу 9250 грн;

відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру 

структурний підрозділ у складі самостійного структурного підрозділу державного органу (не має статусу юридичної особи, відповідно, не має статусу державного органу)

начальник відділу державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру

  • керівник структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу – існує окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії БЗ – розмір посадового окладу 7050 грн;

заступник начальника відділу державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру – заступник керівника структурного підрозділу у складі самостійного структурного підрозділу державного органу – існує окрема позиція для визначення посадового окладу у Схемі, посада прирівнюється до підкатегорії БЗ – розмір посадового окладу 6700 грн.

Посилання на роз’яснення на сайті НАДС https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/rozyasnennya/CS/89-r-3.pdf