Щодо призначення на посаду та продовження строку перебування на державній службі особи, яка досягла 65-річного віку

16.03.2021

logo

15 березня Національне агентство України з питань державної служби опублікувало роз’яснення №130 щодо призначення на посаду державної служби та продовження строку перебування на державній службі особи, яка досягла 65-річного віку

Законами України від 15 грудня 2020 року № 1081-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та від 23 лютого 2021 року № 1285-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» внесено зміни до Закону України «Про державну службу» (далі – Закон), згідно з якими виключено обмеження щодо вступу на державну службу особи, яка досягла 65-річного віку, передбачено умови вступу на державну службу, а також проходження державної служби особами після досягнення 65 років.

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 34 Закону строкове призначення на посаду здійснюється у разі призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби – на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно.

Таким чином, на посаду державної служби може бути призначено (переведено) в порядку, передбаченому Законом, особу, яка досягла 65- річного віку. Таке призначення здійснюється строком на один рік.

Звертаємо увагу, що у разі оголошення конкурсу на посаду державної служби з умовами безстрокового призначення, доцільно в умовах проведення конкурсу зазначати, що для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до наведеного положення Закону.

Державний службовець звільняється з посади в останній день цього строку відповідно до пункту 2 частини першої статті 83 та частини першої статті 85 Закону. Однак за рішенням суб’єкта призначення відповідна особа може бути призначена на цю ж посаду на такий же строк без проведення конкурсу. При цьому положення Закону не містять обмежень щодо кількості таких призначень.

Відповідно до частини четвертої статті 83 Закону у зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

З огляду на викладене, продовження проходження служби такого державного службовця, на відміну від особи, яка була призначена на державну службу після досягнення 65-річного віку, може бути здійснено за рішенням суб’єкта призначення без звільнення такого державного службовця.

Законодавством не визначено форми пропозиції суб’єктом призначення державному службовцю залишення на державній службі та строку прийняття згаданого рішення.

Оскільки відповідно до пункту 7 частини першої статті 83 Закону державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем 65- річного віку, на думку НАДС, рішення про продовження строку перебування на державній службі має бути прийняте до досягнення державним службовцем 65-річного віку або у день досягнення зазначеного віку.

Вважаємо, що рішення про продовження служби доцільно оформлювати наказом (розпорядженням). При цьому продовження служби можливо на тій самій посаді або на іншій рівнозначній чи нижчій посаді державної служби, оскільки законодавець не обмежив перебування такого державного службовця виключно на займаній посаді. Державного службовця може бути переведено на іншу рівнозначну чи нижчу посаду державної служби згідно з умовами, визначеними статтею 41 Закону, як після прийняття рішення про залишення його на службі після досягнення 65-річного віку, так і одночасно з прийняттям такого рішення.

У разі досягнення державним службовцем 70-річного віку, він підлягає звільненню на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону. Така ж підстава для звільнення має бути застосована до державного службовця, щодо якого суб’єкт призначення не прийняв рішення про чергове продовження строку перебування на державній службі.

Посилання на роз’яснення: https://nads.gov.ua/npas/shchodo-priznachennya-na-posadu-derzhavnoyi-sluzhbi-ta-prodovzhennya-stroku-perebuvannya-na-derzhavnij-sluzhbi-osobi-yaka-dosyagla-65-richnogo-viku