Щодо призначення осіб на посади в органи місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

31.10.2022

Роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби від 25 жовтня 2022 року №161 р/з щодо призначення осіб на посади в органи місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

Закон України від 12 травня 2022 року № 2259-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», вносить зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Так, наразі, згідно із частиною дев’ятою статті 9 Закону України від 12 травня 2015 року № 3 89-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (далі – Закон № 389-УІІІ) у період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад в органах місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному частинами п’ятою, шостою статті 10 цього Закону.

Частиною п’ятою статті 10 Закону № 389-УІІІ встановлено, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Згідно з частиною шостою статті 10 Закону № 3 89-VIII особа, яка претендує на зайняття політичної посади, посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, посади керівника комунального підприємства, установи, організації, у період дії воєнного стану не подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Враховуючи вищевикладене, відповідно до Закону № 389-VIII особа, яка виявила бажання працювати в органі місцевого самоврядування, має подати до такого органу заяву, заповнену особову картку встановленого зразка та документи, що підтверджують наявність у неї громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Звертаємо увагу, що Законом України від 18 січня 2001 року № 2235-III «Про громадянство України» визначено документи, що підтверджують громадянство України, а саме: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну.

Відповідність освіти, на думку НАДС, можливо підтвердити наявністю відповідного диплому, а досвід роботи – за допомогою трудової книжки, архівних довідок тощо.

Отже, у період дії воєнного стану особи призначаються на посади в органах місцевого самоврядування сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, без конкурсного відбору.

Разом з цим, звертаємо увагу, що відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону № 389-VIII посадові особи місцевого самоврядування, призначені у період дії воєнного стану без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, не можуть бути переведені на посади в органах місцевого самоврядування.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Джерело: https://nads.gov.ua/npas/shchodo-pryznachennia-osib-na-posady-v-orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-u-period-dii-voiennoho-stanu