Щодо відрахувань на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу

12.01.2018

logo

В зв’язку із численними зверненнями організацій Профспілки щодо порядку відрахування профспілковим організаціям коштів на культурно-масову, оздоровчу та фізкультурну роботу у 2018 році, Київський міський комітет профспілки працівників державних установ повідомляє наступне:
Статтею 250 Кодексу Законів про працю України, передбачено зобов’язання власників або уповноважених ними органів відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.
Подібна імперативна норма міститься також і у ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», де також передбачено, що суми, перераховані первинними профспілковим організаціям, відносяться до валових витрат, а у бюджетній сфері такі відрахування здійснюються за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань. При цьому слід зауважити, що вказані кошти не відраховуються із заробітної плати, а є саме додатковими асигнуваннями, розмір яких лише обчислюється виходячи із загального розміру фонду плати праці установи або організації.
У відповідності до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», дія вищезазначених норм для держаних установ (а також підприємств та організацій інших форм власності) не призупинена.
Однією з умов для отримання таких коштів, яка прямо випливає із зазначених юридичних норм, є наявність на підприємстві, в установі, організації колективного договору або угоди, якими передбачено таке відрахування, що вважається пріоритетним та визначається одним з основних чинників підвищення якості оздоровчої роботи в трудових колективах держаних установ.
Тому, пропонуємо первинним профорганізаціям активізувати роботу щодо проведення переговорів з адміністраціями підприємств та відомств з питань включення до колективних договорів згаданих норм законодавства, а у разі відсутності в організації колдоговору, його розробки та укладання.