Щодо врахування при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад часу роботи на посадах патронатної служби

24.04.2023

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’снення від 24 березня 2023 року №163 р/з щодо врахування при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад часу роботи на посадах патронатної служби.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до статті 39 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306 (далі – Порядок).

Частиною третьою статті 39 Закону передбачено, що присвоюються такі ранги:

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», – 2, 3 ранг;

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б», – 3, 4, 5, 6 ранг;

державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», – 6, 7, 8, 9 ранг.

Звертаємо увагу, що відповідно до частин п’ятої – шостої статті 39 Закону ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду державної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Пунктом 9 Порядку передбачено, що державному службовцю, який був звільнений з державної служби та повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три роки з дня призначення на посаду державної служби.

Разом з тим відповідно до частини п’ятої статті 92 Закону час роботи на посадах патронатної служби зараховується до стажу державної служби та враховується при присвоєнні державному службовцю рангу в межах відповідної категорії посад, якщо до призначення на посаду патронатної служби він перебував на державній службі та після звільнення з посади патронатної служби повернувся на державну службу.

Згідно із частиною першою статті 92 Закону до посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента

України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників- консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.

Враховуючи те, що положення Закону передбачають присвоєння державному службовцю найнижчого рангу в межах відповідної категорії посад державної служби та в подальшому чергового рангу, на думку НАДС, період перебування на посаді патронатної служби включається для присвоєння відразу наступного рангу за найнижчим в межах відповідної категорії посад державної служби або для присвоєння в подальшому чергового рангу.

Наприклад:

  1. Особа 03 квітня 2023 року буде призначена на посаду державної служби категорії «В», до цього вона перебувала на посаді державної служби, має 9 ранг державного службовця і у період з 08 квітня 2018 року по 02 квітня 2023 року працювала на посаді патронатної служби.

У такому випадку у строк для присвоєння 8 рангу державного службовця включається період роботи на посадах патронатної служби з 08 квітня 2018 року по 02 квітня 2023 року.

Отже, при призначенні на посаду державної служби 03 квітня 2023 року державному службовцю мають присвоїти 8 ранг державного службовця, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Відлік для присвоєння 7 рангу має розпочатися з дати присвоєння 8 рангу.

  1. Особа 06 червня 2023 року буде призначена на посаду державної служби категорії «Б», до цього вона перебувала на посаді державної служби, має 9 ранг державного службовця і у період з 15 серпня 2021 року по 04 червня 2023 року працювала на посаді патронатної служби.

У такому випадку при призначенні на посаду державної служби 06 червня 2023 року державному службовцю мають присвоїти 6 ранг державного службовця, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. У строк для присвоєння чергового (5) рангу державного службовця такій особі буде включатися період роботи на посадах патронатної служби з 15 серпня 2021 року по 04 червня 2023 року.

Окремо повідомляємо, що роз’яснення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Джерело Нацдержслужба