Щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі

16.12.2020

logo

Верховна Рада України, на своєму черговому засідання 16 грудня, ухвалила законопроект (№4096) “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі.

Цим законопроектом знімається вікове обмеження в 65 років для роботи на державній службі.

У зв’язку з потребами служби державний службовець за рішенням суб’єкта призначення може бути залишений на державній службі після досягнення 65-річного віку за його згодою.

Рішення про продовження строку перебування на державній службі приймається суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

Згідно з внесеною під час засідання правкою, закон поширюється і на службовців місцевого самоврядування.

*Посилання на законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69937