Стаття міськкому в газеті “Профспілкові вісті”

24.06.2019

logo

В спеціальному випуску газети Федерації профспілок України “Профспілкові вісті” №25-26 від 20 червня 2019 року, присвяченому Дню державної служби України, опублікована стаття міськкому профспілки “Поєднання досвіду та інновацій”.

ПОЄДНАННЯ ДОСВІДУ ТА ІННОВАЦІЙ

Лише два тижні відділяє день заснування Київського міського комітету профспілки працівників державних установ у 1975 році від Дня державної служби України, який щорічно відзначається 23 червня. Саме тому у міської профспілки, що об’єднує 35 тисячний колектив працівників практично всіх міністерств та відомств, є нагода поділитись власними здобутками на шляху захисту людини праці.

Вже близько 30 років, Головою профспілки, Заслуженим працівником соціальної сфери України Віталієм Почтовим проводиться діяльність, спрямована на постійне підвищення стандартів представництва працівників, максимального вирішення їх соціально-економічних потреб та захисту трудових прав. Завдячуючи команді однодумців, що увійшли до складу вищих виборних органів профспілкового об’єднання, впродовж тривалого часу, профспілці вдається ефективно відстоювати права та гарантів спілчан.

Діяльність профспілки, більшу частину членів якої складають державні службовці, проходить в тісній співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та його регіональних управлінь. Так, начальник Міжрегіонального територіального управління Нацдержслужби по м. Києву, Київській, Чернігівській та Черкаській областях Олександр Якубенко є постійним учасником засідань Президії міському, який неодноразово спряв профспілці у вирішенні статутних завдань щодо захисту державних службовців та дотримання їх прав та гарантії.

Результатом вмілої організації роботи, та, завдячуючи багаторічному досвіду, а також, через побудовану систему взаємної комунікації всіх профспілкових ланок, Президії систематично вдається упереджувати  виклики та загрози, які постійно повстають перед  профспілковим середовищем. Тому, не випадково, що, за підсумками 2018 року, Профспілку працівників державних установ м. Києва, визнано кращою в системі міських організації, що входять до складу Київської міської ради профспілок. Крім того, Київський міський комітет став єдиним, в системі галузевої профспілки держустанов України, що показав 10 відсоткове зростання кількості профчленства.

Такий ефект в першу чергу досягається високим рівнем організаційної роботи та залученню до профспілки нових організацій. Завдячуючи постійно триваючим мотиваційним заходам,  впродовж останніх років вдалось відновити профспілкову організацію в Міністерстві юстиції України (Наталія Бєлашова), вперше створені профорганізації в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Таміла Ларіна), Державній міграційній службі України (Володимир Юрченко), Національному агентстві з питань запобігання корупції (Ольга Бойко), Державній екологічній інспекції України (Валентина Петренко), новоствореному Верховному Суді (Лідія Сурмачевська) та ряді інших організацій. Створенню нових профорганізацій в системі державних установ сприяє повне організаційно-правове та методичне супроводження міськкомом з наданням повного спектру практичної допомоги – від проведення установчих зборів до легалізації профорганізації та реєстрації її в податкових органах.

Збільшенню чисельності профспілкового членства сприяє і оновлення складу профкомів та керівників профорганів, націлених на втілення нових ідей щодо розвитку профорганізації. Так, наприклад, з обранням  головою профкому Національної академії державного управління при Президентові України Олександра Пухкала, кількість членів профспілки зросла вдвічі. Крім того, завдяки принциповій позиції профкому, підкріпленій глибоким знанням законодавства, погодження всіх додаткових виплат та премій працівникам проходить виключно через виборний профспілковий орган. Також, всього протягом року новообраній голові профкому ОПО Державного ощадного банку України Оксані Кубрак вдалось створити в системі банку сім нових первинних профорганізацій, значно розвинути культурно-масову та спортивну роботу, залучивши до профспілки молодь.

Окреслені процеси лише верхівка айсбергу. Створення нової профорганізації в системі державних органів потребує значних організаційних зусиль. Міськком та активісти на місцях часто стикаються з відвертим небажанням окремих керівників сприяти у створенні профспілки. Теж саме стосується стабільної роботи профспілки практично у всіх вищих органах влади, оскільки постійне реформування системи та зміна керівництва, призводить до необхідності щоразу знаходити нові підходи, проводити перемовини та налагоджувати соціальне партнерство «з нуля».

Слід  також зазначити, що Профспілка працівників державних установ м. Києва, є унікальною організацією за своєю побудовою. Профспілка поєднує в своєму складі працівників різних галузей. Членами профспілки є представники робітничих професій, державні службовці вищих органів влади, працівники комунальних підприємств, банкіри, фінансисти, юристи, економісти, викладачі, прокурори, працівники поліції, інших правоохоронних, силових структур та відомств.   Опікуючись питаннями забезпечення їх прав та гарантій, профспілкою постійно напрацьовується та вдосконалюється різнопланова система правового захисту, проваджуються соціальні та економічні програми, здійснюється активна інформаційна, аналітична та навчальна робота.

Так, Профспілка працівників державних установ м. Києва, була однією з перших організацій, яка започаткувала 12 років тому власний інтернет ресурс – profspilka.com.ua. Передовим здобутком профспілки стало також впровадження Централізованої бухгалтерії в 2001 році, що на сьогодні обслуговує понад 150 членських організацій. При цьому, без додаткових штатних працівників, вдалось забезпечити повний спектр бухгалтерських послуг: від оплати рахунків профкомів до здачі податкової звітності. Крім того, кожна фінансова операція, що здійснюється міським комітетом  проходить додатковий фінансовий контроль, що унеможливлює порушення законодавства.

Звісно, особлива увага приділяється основним профспілковим завданням щодо правозахисної роботи. Поряд з діяльністю постійних комісій з правової роботи та юристів профспілки, Президією міськкому у 2012 році було створено Правову інспекцію праці, до повноважень якої віднесено широкий спектр юридичних послуг та завдань. Результатами правозахисної роботи є щорічне надання понад 1,5 тис. консультацій членам профспілки та профкомам, практична допомога у розробці і укладанні колдоговорів (близько 30 щорічно), позовна робота (від поновлення незаконно звільнених працівників, до відстоювання належного рівня заробітної плати працівників цілих галузей). Правовими інспекторами здійснюються перевірки діяльності підприємств за зверненнями членів профспілки, забезпечується усунення порушень та упередження порушень трудових та профспілкових прав. Крім того, міським комітетом здійснюється активна діяльність у вироблені пропозицій до діючого трудового законодавства. Не маючи права законодавчої ініціативи, співпрацюючи з народними депутатами, підготовлено ряд пропозицій щодо внесення змін до Кодексу законів про працю України, в частині відновлення прав профспілкового представництва окремих категорій працівників правозахисних відомств. Дані пропозиції підтримані Інститутом законодавства Верховної Ради України, а також Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. В результаті   проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав деяких категорій працівників (реєстр.№ 8403), підтримано Комітетом та  рекомендовано парламенту прийняти в першому читанні за основу.

Усвідомлюючи соціальне партнерство невід’ємною частиною процесу забезпечення прав та гарантій найманих працівників, профспілка більше 8 років тому започаткувала укладання угод про співпрацю з адміністраціями підприємств та відомств за галузевим спрямуванням. Закладені у таких угодах взаємні зобов’язання стали поштовхом не тільки до підвищення відповідальності роботодавців, а й до збільшення кількості укладання колективних договорів, з обов’язковим зазначенням гарантій діяльності профспілок, в т.ч. щодо виділення додаткових коштів для вирішення оздоровчих питань трудових колективів. Сьогодні в профспілці укладено 428 колективних договорів, якими охоплено 43878 працівників та службовців, що становить 97,0 відсотків загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації профспілки. При цьому статистичні дані є не лише декларацією кількості укладених колдоговорів. В колдоговори державних установ закладаються максимально можливі додаткові гарантії для працівників та систематично контролюються виконання зобов’язань сторін. Саме тому, впродовж останніх двох десятиліть жоден конкурс, куди направляються колдоговори профспілки, не лишає їх поза призовими місцями. Колдоговори державних установ неодноразово ставали кращими на рівні міста Києва, галузі та Федерації профспілок України.

Безперечно основних зусиль до цього докладають самі членські організації. В даному напрямку окремої уваги заслуговує діяльність профспілкового об’єднання Державної прикордонної служби України (Антоніна Птиця), яка практично за 10 років, залучила до профспілки більше 50 профспілкових організацій прикордонного відомства, забезпечивши в кожній з них укладання колективного договору, та виділення коштів на культурно-масову і оздоровчу роботу, наблизивши кількість членів профспілки майже до 4000 осіб. Завдяки розвиненому соціальному партнерству в організації, голова профкому є учасником практично всіх робочих нарад служби, колегій відомства, бере участь у засіданнях круглих столів, селекторних нарадах та інших заходах, що стосуються життя трудового колективу.

Впродовж всього часу існування, профспілкою вагоме значення приділяється питанням оздоровлення спілчан та їх дітей. Самостійно щорічно міським комітетом укладаються договори з оздоровницями. У 2019 році укладено 12 прямих договорів з дитячими таборами та санаторіями. При цьому в договори вже закладено знижки від 10 до 30 відсотків для членів профспілки, які в грошовому еквіваленті сягають більше 3 тис. грн. на путівці. (Вся інформація щодо вартості оздоровлення розміщена в спеціальному розділі сайту: www.profspilka.com.ua). Додатково, при оздоровленні дітей в таборах, що знаходяться на морському узбережжі, за профспілковий рахунок забезпечується безкоштовне перевезення дітей.

Членські організації профспілки також мають власні подібні напрацювання. Активно в даному напрямку працюють організації Київської міської державної адміністрації (Іван Гутік), Національного банку України (Юрій Перун), Поліграфічного комбінату «Україна» (Павло Кірієнко), Банкнотно-монетного двору НБУ (Валерій Бібік) та інші.

Маючи широкий вибір за рівнем та географічним розташуванням оздоровчих закладів, кожного року послугами оздоровлення користуються більше 2 тисяч осіб. Робота профспілки з оздоровлення дітей неодноразово була відзначена на рівні Федерації профспілок України, зокрема відзнакою «Батьківська турбота».

Завдяки розвинутим міжнародним профспілковим зв’язкам, на базі профспілки держустанов втілюються кращі напрацювання закордонних колег, в першу чергу в сфері навчання та комунікації. Так, міськкомом зібрано більше шестиста електронних адрес членів профспілкових комітетів та розроблено програму оперативного інформування не тільки голів, а  й профактивістів щодо поточної діяльності. В планах міськкому розробка мобільного додатку, що охопить всіх членів профспілки. Така необхідність викликана, в першу чергу, широким спектром додаткових послуг, що надаються спілчанам, окрім основних представницьких функцій. До них відносяться програми матеріальної допомоги при нещасному випадку на виробництві в розмірі до 5 тис. грн., поворотної матеріальної допомоги на вирішення побутових питань – до 5 тис. грн. Право участі в таких програмах має кожен член профспілки. При цьому вказані послуги гарантуються та надаються за рахунок коштів профспілкового бюджету, без залучення додаткових асигнувань.

Разом з тим, в системі профспілки держустанов Києва  є ряд членських організацій, якими окремо розроблено додаткові послуги та навіть засновано ліцензовані юридичні особи. В сфері фінансових послуг слід відмітити діяльність Київської міської організації профспілкової атестованих працівників органів внутрішніх справ під керівництвом Петра Васюка. Заснованою більш ніж 20 років тому Кредитною спілкою вже видано близько 6 тис. кредитів на суму понад 63,5 млн. грн. Значним здобутком профорганізації Головного управління Нацполіції  України у м. Києві був створений 2008 року Фонд лікування та оздоровлення «Лікарняна каса» як структурний підрозділ профорганізації, згодом реорганізований в окрему благодійну організацію. Сьогодні «Лікарняною касою» надаються послуги щодо амбулаторного, стаціонарного та оперативного лікування, медичних обстежень, лікування дітей членів профспілки профільної організації та матеріальної допомоги при народженні. Всього, продовж 10 років існування, на такі цілі було витрачено понад 27 млн. грн.

Дбаючи про дозвілля працівників, профспілкою та її організаціями проводиться значна культурно-масова робота. За програмою «Відпочинок вихідного дня» міським комітетом забезпечується оренда автобусів для подорожей членів профспілки. В більшості випадків така послуга надається безкоштовно, особливо для малочисельних організацій, та організацій, що перебувають на етапі становлення.

З метою забезпечення спортивних інтересів спілчан, щорічно проводиться Спартакіада профспілки з семи видів спорту, участь в якій приймає понад 2 тис. осіб.

В сучасному, насиченому стресами та постійними викликами житті великого міста, часто трапляється так, що лише профспілка може простягнути руку допомоги у складних ситуаціях.  Тому профспілці довіряють. І це, безперечно, є ствердженням правильного шляху, по якому організація йде  вже п’яте десятиліття. Йде разом з колективом більш ніж 400 голів профорганізацій, командою однодумців – справжніми лідерами трудових колективів.

Пряма мова

Оздоровлення, як фактор мотивації, є одним з пріоритетних напрямків нашої організації. Об’єднуючи понад сім тисяч працівників, ОППО КМДА, є найбільшою організацією Профспілки працівників державних установ м. Києва, і через це робота в будь-якому напрямку, потребує додаткових зусиль.  І тому, поряд з оздоровчими програмами міськкому ми використовуємо власні напрацювання. Завдяки співпраці з адміністрацією міста ми також маємо можливості щодо використання бюджетних коштів через самостійне проведення тендерних процедур. Для цього кожні два роки члени тендерного комітету проходять спеціальне навчання для отримання відповідних сертифікатів. Такий розвиток оздоровчого напрямку дозволяє максимально забезпечити потреби працівників системи КМДА та комунальних підприємств міста  в оздоровленні та значною мірою сприяє мотивації профчленства.

Разом з тим, ми не забуваємо і про щоденні потреби працівників багатотисячного колективу КМДА. Так, завдяки укладеного договору, виключно для членів профспілки передбачено 20 відсоткову знижку на харчування в їдальні. установи. Це також є вагомим фактором мотивації профчленства.

Іван Гутік

голова Об’єднання первинних профспілкових організацій

Київської міської державної адміністрації

Moskalenko

Традиції, на яких заснована діяльність первинної  профспілкової організації Апарату Верховної Ради України сягає квітня 1944 року. Вже 75 років наш профком намагається наслідувати ті найкращі історичні традиції та безцінний практичний досвід, що накопичувався за цей час при вирішенні найнагальніших питань життя трудового колективу. Адже, вивчаючи пожовклі сторінки протоколів засідань профорганізації Апарату парламенту, що дійшли до нас, можна констатувати, що, незважаючи на плин десятиліть та буремні історичні події, проблеми, над вирішенням яких працювали профспілкові активісти минулого, важливі й понині – це насамперед питання захисту трудових інтересів спілчан, організації та умов їх праці побуту, житлового та соціального забезпечення тощо.

Велику увагу у своїй нинішній діяльності профком Апарату приділяє організаційній роботі як фундаменту всієї профспілкової діяльності, адже від злагоджених дій між профланками різних рівнів, налагодженням співпраці з адміністрацією багато в чому залежить успіх та ефективність діяльності всієї організації. Саме тому в Апараті Верховної Ради України сьогодні є укладений колективний договір, а профорганізація має довіру спілчан та підтримку адміністрації.

Андрій Москаленко

голова профкому Апарату Верховної Ради України

Vasuk

Життя постійно диктує нам нові вимоги та виклики. Нажаль через постійні  загрози профспілковому руху, намагання «урізати» профспілкові права та повноваження, ми маємо вишукувати нові методи та способи захисту людини праці, вирішення її соціально-побутових та економічних питань. Саме тому і виникають ідеї щодо створення кредитних спілок та лікарняних кас. Ми це зробили, і  вже понад 20 років ефективно діємо в сфері вирішення оздоровчих та економічних проблем працівників. Члени нашої організації також з вдячністю сприйняли ініціативу Федерації профспілок України щодо запровадження Соціального профспілкового квитка, стали активними учасниками програми та користуються впровадженими послугами та знижками.  А це, в першу чергу належна мотивація профспілкового членства, охоплення захистом більшої кількості працівників, забезпечення нормальних  відносин в трудових колективах та розвиток здорових поколінь.

Петро Васюк

голова Київської міської  організації

 профспілки атестованих працівників

органів внутрішніх справ України

Птиця

Головне в профспілковій роботі – єдність. Єднання зусиль, спільність поглядів, згуртованість в команді, рівність всіх членів профспілок в незалежності від рангу та посади. А ще принциповість у відстоюванні людини праці  та взаємна відповідальність між керівництвом відомства та профорганізацією. Цьому безперечно сприяє тісна співпраця, формат якої базується на постійних зустрічах, селекторних нарадах зі спільним порядком денним з соціально-економічних організаційно-штатних та інших питань життєдіяльності колективу служби та профспілки. Саме на цих позиціях друге десятиліття стоїть профспілкова організація прикордонного відомства. З 2000 року ми змогли «вирости» з 24 до 4000 членів профспілки. За підтримки Профспілки держустанов зуміли збудувати міцну організаційну структуру, об’єднавши розпорошені по різним профспілкам трудові колективи, впровадити нові стандарти соціального діалогу та  соціального захисту.

Антоніна Птиця

голова Об’єднаної профспілкової організації

Державної прикордонної служби України

Surmachevska

Стимулювати формування злагодженої команди та забезпечити сприятливу атмосферу в трудовому колективі для ефективного виконання завдань новоствореного Верховного Суду. Таке першочергове завдання ставив перед собою і профком на зорі формування найвищого суду в системі судоустрою України. Приємно відзначити, що ініціативи профорганізації одразу були підтримані адміністрацією суду, створені умови для профспілкової діяльності та укладено колективний договір. Таке партнерство сприяло і розвитку оздоровчої, спортивної  та культурно-масової роботи. Тому сьогодні, взявши за основу кращі напрацювання міськкому державних установ в культмасовому секторі, профорганізація Верховного Суду активно проводить спортивну роботу, оздоровлення працівників, організовує їх дозвілля та забезпечує захист трудових прав та інтересів. Досягненню поставлених завдань у розвитку сприятливої атмосфери та злагодженості колективу сприяють туристичні поїздки, внутрішні спортивні змагання, різноманітні конкурси та оздоровлення членів профспілки  і їх дітей.

Лідія Сурмачевська

голова  профспілкової організації

Верховного Суду