Виїзна Президія Київського міського комітету профспілки

22.05.2017

logo

Київським міським комітетом профспілки працівників державних установ 19.05.2017 було проведено розширене засідання Президії на порядок денного якого було винесено ряд важливих поточних питань діяльності. Президією обговорено з профактивом та прийнято ряд постанов.

Серед них:

Про організацію літнього відпочинку і оздоровлення працюючих та дітей

Президією Київського міського комітету профспілки працівників державних установ відмічено активну робота щодо організації літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей, яка направлена на забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення у літній період 2017 року, створення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування та харчування.

З  метою оздоровлення членів профспілки в літній період 2017 року, укладено договори  та угоди на оздоровлення і відпочинок членів профспілки та їх дітей з Дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Променистий» Міністерства внутрішніх справ України (Київська обл., м. Буча), ДОТ «Ім. Ю. Гагаріна» (Херсонська обл., м. Скадовськ), Санаторієм «Молдова»          (м. Трускавець), «Червона калина» (Рівненська обл., с. Жобрин), «Хорол» (Полтавська обл., м. Миргород), «Шахтар» (м. Трускавець), «Боржава»  (Закарпатська обл., с. Довге), «Квітка полонини» (Закарпатська обл., с. Солочин), «Теплиця» (Закарпатська обл., м. Виноградів), Дочірнім підприємством Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»   (м. Київ, Конча-Заспа), Клінічним санаторієм «Аркадія» (м. Одеса), Базою відпочинку «Гопри» (Херсонська обл.), Військово-медичним управлінням Служби безпеки України (ДОТ «Лісний») (Київська обл., смт. Ворзель) та Дочірнім підприємством «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”.

            Вирішено:

– схвалити роботу Київського міського комітету профспілки працівників державних установ щодо укладення договорів на оздоровлення членів профспілки та їх дітей в літній період 2017 року.

– передбачити пільгові путівки для членів профспілки та їх сімей, а також благодійні путівки. Здійснення дотації та доплати за рахунок коштів міськкому на використання путівок для малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, талановитих дітей;

– не допускати  затримки оплати путівок, що замовлені профкомами організацій;

– проводити роз’яснювальну роботу серед батьків, що відправляють дітей до дитячих оздоровчих закладів, на безумовне виконання вимог щодо стану здоров’я дитини, допустимого віку, неухильного дотримання дітьми правил безпеки при перевезенні автомобільним транспортом тощо;

– відповідальним за проведення оздоровчої кампанії Профспілки призначити заступника Голови міськкому профспілки Машталера М.І.

Про огляд-конкурс на кращий колективний договір укладений в організаціях Профспілки працівників державних установ м. Києва

Президія постановила визнати переможцями огляду-конкурсу на кращий колективний договір серед членських організацій Профспілки працівників державних установ міста Києва у 2016 році:

І місце – колективний договір Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків (голова профкому Коваленко О.В.);

ІІ місце – колективний договір Головного управління Національної поліції у м. Києві (голова профорганізації Васюк П.Г.);

ІІІ місце – колективний договір Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва (голова профкому Безуглова О.Г.).

Визнати лауреатом огляду-конкурсу на кращий колективний договір серед членських організацій Профспілки працівників державних установ міста Києва у 2016 році колективний договір Адміністрації Державної прикордонної служби України (голова профорганізації Птиця А.М.).

Про діяльність Профспілки працівників державних установ м. Києва щодо надання юридичної допомоги та захисті соціально-економічних і трудових прав членів профспілки

   Президія міськкому відмітила, що на виконання основних функцій та завдань профспілки, міськкомом проводиться активна діяльність щодо надання юридичної допомоги та захисту соціально-економічних і трудових прав членів профспілки. При цьому використовуються як різні напрямки роботи, так і форми її організації.

Роботу щодо надання правового захисту членів профспілки було значно посилено 2013 року, коли у відповідності до постанови Президії № 14.6 від 28.11.2013 «Про здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю» було створено Правову інспекцію праці Профспілки працівників державних установ м. Києва, основним завданням якої є  здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю, про профспілки та виконанням ними умов колективних договорів і угод. Так, продовж часу діяльності інспекції, та  завдяки зверненням Київського міського комітету профспілки працівників державних установ до роботодавців та профспілкових комітетів, розроблених за безпосередньої участі правових інспекторів праці, вдалось відновити порушені права працівників в ряді підприємств та установ, в яких діють організації профспілки.  За зверненнями профспілкових організацій Державної казначейської служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Моторного (транспортного) страхового бюро України, Поліграфічного комбінату «Україна» підготовлено на направлено для використання в роботі ряд ґрунтовних узагальнень та методичних рекомендацій щодо захисту прав профспілкових організацій, дотримання гарантій членів профспілки, відрахування коштів на культурно-масову, оздоровчу та фізкультурну роботу, а також щодо порядку на напрямків використання коштів профкомами організацій профспілки.

При розгляді питання, Президія міськкому відмітила також роботу постійних комісій міськкому з правового захисту працюючих (Каліна Т.В.), охорони праці  (Рудєв М.М.), а також з економічних питань та колдоговірної роботи (Зінченко Т.Ф). Участь у щорічних перевірках з дотриманням умов праці, підведенні підсумків дії колективних договорів у членських організаціях та юридичні консультації членів комісії значно сприяють належному рівню забезпечення соціально-економічних та трудових прав членів профспілки.

Вагомий внесок у здійснення юридичного захисту членів профспілки здійснюється керівництвом міського комітету та працівниками апарату міськкому. На особистому прийомі керівництвом міськкому надано більше 110 консультацій з питань діяльності профспілкових організацій та захисту прав працівників. Також працівниками апарату міськкому постійно здійснюється моніторинг укладання колективних договорів в організаціях профспілки, на основі яких здійснюється захист прав трудових колективів в цілому  та окремих категорій працівників. Завдяки такій роботі, станом на 01.05.2017 року, відповідно до статистичної інформації, наданої членськими організаціями, в Профспілці укладено 443 колективних договори, якими охоплено 50677 працівників та службовців, що становить 98,6 відсотка загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки. Працівниками апарату при цьому  надано більше 350 консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в процесі укладання, перевірено 7 проектів колективних договорів членських організацій.

Значної уваги міським комітетом приділяється організації навчальних семінарів  для профспілкового активу. Активне навчання з початку 2017 року пройшли 96 голів та членів профкомів організацій профспілки.

Впродовж 2016-2017 років міським комітетом активізовано роботу щодо представництва інтересів членів профспілки в судах. Так, з 12.04.2016 триває судовий процес в Окружному адміністративному суді м. Києва щодо відстоювання належного рівня заробітної плати для працівників органів прокуратури, який відбувається  за зверненням профспілкової організації Генеральної прокуратури України. Позовними вимогами міськкому  до відповідача –  Кабінету Міністрів України, стало питання скасування незаконно прийнятих постанов щодо регулювання питань оплати праці працівників органів прокуратури, яке, у відповідності до законодавства, повинно регулюватись виключно нормою Закону України «Про прокуратуру». Як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, міським комітетом залучено первинну профспілкову організацію Генеральної прокуратури України та Генеральну прокуратуру України, які підтримують міськком у судовому процесі. З квітня 2016 року відбулось 3 засідання суду. Процес триває.

Крім того, користуючись правами та повноваженнями, наданими чинним законодавством профспілкам у сфері внесення пропозицій до нормативно-правових актів, міським комітетом також здійснюється активна діяльність в даному напрямку. Так, до складу Профспілки працівників державних установ м. Києва входить низка профспілкових організацій, які діють в органах прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції. Відповідно до цього членами профспілки державних установ є більше десяти тисяч працівників і службовців зазначених установ та відомств, які впродовж всього часу членства в профспілці користувались рівними з іншими спілчанами правами та гарантіями захисту, згідно чинного законодавства, яке регламентує діяльність профспілок, зокрема гарантіями, передбаченими ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.ст. 43, 252 Кодексу законів про працю України.
Разом з тим, Законом України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 630-VIII від 16.07.2015 та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» № 901-VIII від 23.12.2015 було внесено зміни та доповнення до Закону «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також Кодексу законів про працю України, виходячи з яких щодо членів профспілки, що є прокурорами, поліцейськими і працівниками Національної поліції, працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства законодавчо введені обмеження до забезпечення їх гарантій порівняно з іншими спілчанами.

Виходячи з принципів неприпустимості обмеження конституційних прав окремих громадян України щодо захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ч.3 ст. 36 Конституції України), зміни, внесені до профспілкового законодавства, шляхом його доповнення у спосіб, що відбувся, є грубим порушення Основного Закону України. В зв’язку із зазначеним, Профспілка працівників державних установ м. Києва звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до законодавства, яке регламентує діяльність профспілок та відновлення гарантій захисту категорій працівників та службовці, права яких звужено вищевказаними законодавчими актами. За результатами звернення міським комітетом отримано відповідь з Верховної Ради України щодо початку процесу розгляду зазначених пропозицій Профспілки.

В процесі розгляду наданих міськкомом пропозицій Комітетами Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (Голова Комітету – Князевич Р.П.) та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (Голова Комітету – Кожем’якін А.А.) направлено відповідний запит до Інституту законодавства Верховної Ради України з метою визначення потреби у внесенні змін до законодавства.

            За висновками Інституту законодавства Верховної Ради України, Інститут вважає за доцільне уточнення приписів законодавства про працю і про профспілкову діяльність, в контексті відновлення за працівниками Національної поліції, органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, які працюють в цих органах за трудовими договорами, права на звільнення з ініціативи власника за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник, в загальному порядку, визначеному абз. 1 ч. 1 ст. 43 КЗпП.  Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України (Голова Комітету – Князевич Р.П.) також проінформував міський комітет, що в цілому він підтримує звернення Профспілки, та направив його за належністю до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (Голова Комітету – Денісова Л.Л.).

Звернення також направлено для розгляду в межах предметів відання за належністю до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань національної безпеки і оборони та Комітету з питань податкової та митної політики. Міський комітет тримає на контролі дане питання.

За результатами розгляду питання, Президія вирішила відмітити належний рівень діяльності Київського міського комітету профспілки працівників державних установ щодо надання юридичної допомоги та захисті соціально-економічних і трудових прав членів профспілки.

Міському комітету дано завдання продовжувати роботу щодо:

– сприяння захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілки, законних інтересів Профспілки.

               – зміцнення авторитету Профспілки, дотримання трудової дисципліни, своєчасного виконувати доручень керівництва.

              – постійного підвищення кваліфікації профспілкового активу, вивчення законодавства та судової практики.

              – узагальнення відомостей стосовно правозахисної діяльності, яка здійснюється Профспілкою працівників державних установ м. Києва, у тому числі правовими інспекторами праці, громадськими інспекторами праці, іншими фахівцями правових служб, подання їх в установленому порядку для узагальнення та включення до відповідної інформації.

       – підготовки інформаційно-методичних матеріалів, доповідей, оглядів з найбільш актуальних питань правозахисної роботи Профспілки, участі у навчанні профактиву;

            – представництві, при необхідності, у судових процесах, ініційованих міським комітетом, членськими організаціями, або окремими членами профспілки у питаннях захисту прав та гарантій членів профспілки та трудових колективів;

            – моніторингу законодавства про працю та висловленні пропозицій щодо внесення змін до діючого законодавства задля покращення стану охорони праці, оплати праці та дотримання трудових і соціально-економічних прав працівників.

      – надання консультативної допомоги членам профспілкової організації, розгляду їх заяв, скарг та інших звернень з питань додержання законодавства про працю, профспілки.

Президією міськкому також прийнято рішення щодо рекомендації головам членських організацій продовжувати активну участь у діяльності громадських рад, які створюються при органах держаної виконавчої влади, затверджено План роботи міськкому на ІІ півріччя 2017 року, оголошено про проведення турніру з волейболу серед членів профспілки-ветеранів державної служби і міським комітетом, вирішено ряд фінансових питань та відбулось нагородження переможців конкурсу на кращий колективний договір профспілки.

По завершенню Президії, Головою міськкому Віталієм Почтовим було здійснено нагородження Валентини Михайлової – голови профспілкової організації Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, якій, за поданням міськкому, рішенням Центрального комітету було присвоєно звання Заслуженого працівника профспілки працівників державних установ України.

Приємною новиною під час проведення семінару стало повідомлення про те, що колективний договір членської організації Профспілки – Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату (голова профкому Шостак Л.В., голова ОППО Борисюк Л.М.), який було направлено для участі у Всеукраїнському конкурсі Федерації профспілок України, посів перше місце у своїй категорії.