Законодавчі ініціативи Профспілки

16.03.2017

logo

Законодавчі ініціативи Профспілки.

До складу Профспілки працівників державних установ м. Києва входить низка профспілкових організацій, які діють в органах прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції.

Відповідно до цього членами профспілки державних установ є більше десяти тисяч працівників і службовців зазначених установ та відомств, які впродовж всього часу членства в профспілці користувались рівними з іншими спілчанами правами та гарантіями захисту, згідно чинного законодавства, яке регламентує діяльність профспілок, зокрема гарантіями, передбаченими ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.ст. 43, 252 Кодексу законів про працю України.
Разом з тим, Законом України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 630-VIII від 16.07.2015 та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» № 901-VIII від 23.12.2015 було внесено зміни та доповнення до Закону «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також Кодексу законів про працю України, виходячи з яких щодо членів профспілки, що є прокурорами, поліцейськими і працівниками Національної поліції, працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства законодавчо введені обмеження до забезпечення їх гарантій порівняно з іншими спілчанами.
Виходячи з принципів неприпустимості обмеження конституційних прав окремих громадян України щодо захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ч.3 ст. 36 Конституції України), міський комітет вважає зміни, внесені до профспілкового законодавства, шляхом його доповнення у спосіб, що відбувся, грубим порушення Основного Закону України.
В зв’язку із зазначеним, Профспілка працівників державних установ м. Києва звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до законодавства, яке регламентує діяльність профспілок та відновлення гарантій захисту категорій працівників та службовці, права яких звужено вищевказаними законодавчими актами.
31 січня 2017 року міським комітетом отримано відповідь з Верховної Ради України щодо початку процесу розгляду зазначених пропозицій Профспілки.

           В процесі розгляду пропозицій Голови Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтового В.С. до Комітетів Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (Голова Комітету – Князевич Р.П.) та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (Голова Комітету – Кожем’якін А.А.) щодо необхідності законодавчого відновлення гарантій захисту працівників правоохоронних органів профспілковими організаціями, направлено до Інституту законодавства Верховної Ради України з метою визначення потреби у внесенні змін до законодавства.

            Інститут законодавства Верховної Ради України в своїх пропозиціях вважає за доцільне уточнення приписів законодавства про працю і про профспілкову діяльність, в контексті відновлення за працівниками Національної поліції, органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, які працюють в цих органах за трудовими договорами, права на звільнення з ініціативи власника за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник, в загальному порядку, визначеному абз. 1 ч. 1 ст. 43 КЗпП.

            Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України (Голова Комітету – Князевич Р.П.) проінформував міський комітет, що в цілому він підтримує звернення В.С. Почтового, та направив його за належністю до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (Голова Комітету –       Денісова Л.Л.).

            Звернення також направлено для розгляду в межах предметів відання за належністю до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань національної безпеки і оборони та Комітету з питань податкової та митної політики.

            Міський комітет тримає на контролі дане питання, та щодо подальшого його розгляду інформуватиме профспілковий актив.