Зарплата держслужбовців на основі кваліфікації посад: що передбачає законопроєкт № 8222

03.04.2023

В чому суть зарплатного кейсу на державній службі? Наразі до розгляду Парламенту в першому читанні готується законопроєкт про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі кваліфікації посад (№ 8222).

Це ключовий документ реформи системи оплати праці на державній службі.

Урядовий законопроєкт має на меті побудову прозорої, зрозумілої та справедливої системи нарахування зарплати в публічному секторі. Яким чином? Мова йде про чіткий поділ заробітної плати на: сталу (не менше 70 %) та варіативну (не більше 30 %) частини. Тобто, відповідно до проєкту Закону, пропонується закріпити у структурі зарплат держслужбовців принцип 70 на 30.

Відразу звертаємо увагу на підвищенні ролі сталої зарплати разом із зниженням дискреції керівника на розмір зарплати.

Розповімо детальніше, з чого ж власне складатиметься заробітна плата.

Основна частина становитиме не менше 70 % на індивідуальному рівні й міститиме фіксовані виплати та основну винагороду. Таким чином, стала зарплата – це посадовий оклад (грейд), надбавки за вислугу років та ранг, допомоги до щорічної відпустки (при нарахуванні). Грейди визначатимуться на основі класифікації посад державної служби згідно з Каталогом типових посад.

Якщо коротко, то класифікація посад — це процес розподілу посад державної служби та віднесення посад до відповідних сімей та рівнів, визначених у Каталозі типових посад державної служби і критеріях віднесення до таких посад. Класифікація здійснюється, зокрема, шляхом виявлення пріоритетів діяльності та переважної кількості функцій, що характеризують приналежність посади державної служби, яку класифікують, до відповідної сім’ї посад. Наразі Каталог визначає тільки перелік сімей та рівнів типових посад державної служби, містить їх опис.

У подальшому класифікація посад сприятиме кар’єрному зростанню, професіоналізації та спеціалізації державної служби.

Каталог типових посад — це не тільки про функціонал, це про розвиток державних службовців, компетенції, іноземні мови і євроінтеграцію загалом.

Додаткова частина заробітної плати становитиме не більше 30 % на індивідуальному рівні. Вона залежатиме від особистого внеску в загальний результат роботи органу. Мова йде про місячну або квартальну премію, премію за результатами оцінювання, компенсації за додаткове навантаження та за вакантною посадою.

Варто зауважити про обмеження стимулюючих виплат:

  • премія за результатами щорічного оцінювання не може перевищувати розміру посадового окладу;
  • місячна премія державного службовця не може перевищувати 30 %, а квартальна — 90 % розміру його посадового окладу;
  • максимальний розмір надбавки за вислугу років визначено на рівні 30 % від підвищеного посадового окладу.

Таким чином, зменшення кількості складових заробітної плати державних службовців дозволить зробити її прозорішою та зрозумілішою як для самих державних службовців, так і для суспільства, мінімізувати можливості зловживання.

Джерело https://www.kadrovik.ua/novyny/zarplata-derzhsluzhbovtsiv-na-osnovi-kvalifikatsiyi-posad-shho-peredbachaye-zakonoproyekt-8222