Зміни до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

06.10.2022

Колеги! 4 жовтня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2022 року № 1106 «Про внесення змін до Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців». Метою цих змін є зменшення навантаження на учасників процедури оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Звертаємо увагу, що змін зазнала форма результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В».

Також оновлено процедуру складання індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В». Така програма складатиметься кожним державним службовцем разом із службою управління персоналом протягом десяти робочих днів після визначення йому завдань і ключових показників на основі цих завдань, потреб у професійному навчанні (у разі їх визначення) та результатів оцінювання службової діяльності державного службовця (у разі наявності).

Зміни також передбачають виключення вимоги щодо необхідності визначення результатів виконання завдань безпосередніх керівників після визначення результатів виконання завдань підпорядкованих їм державних службовців.

Водночас звертаємо увагу, що за рішенням державного органу такий порядок визначення результатів виконання завдань може зберігатись, тому накази (розпорядження), видані до набрання чинності згаданими змінами, не потребують корегування.

  • Крім того, впроваджені зміни передбачають наступне:
  • визначення завдань і ключових показників на поточний рік здійснюватиметься в січні – липні, а не в січні – вересні, як було в попередній редакції зазначеного Порядку;
  • копії завдань і ключових показників можуть зберігатись у державного службовця або в паперовій або в електронній формі, а не лише в паперовій;
  • перелік підстав, за наявності яких визначення результатів виконання завдань не проводиться, доповнено такою підставою як відсутність на службі у зв’язку із призупиненням дії трудового договору;
  • уточнено процедуру повторного проведення окремих етапів оцінювання у разі скасування висновку, який містить негативну оцінку;
  • розширено перелік обставин, за яких за невиконане завдання можна проставляти позначку «не підлягає оцінюванню», а саме, відповідні обставини доповнено простоєм та іншою тимчасовою відсутністю державного службовця;
  • інші зміни уточнюючого або технічного характеру.

Джерело: Національне агентство України з питань державної служби