Інформація про роботу в 2019 році

logo

Інформація про роботу 

Профспілки працівників державних установ м. Києва

в 2019 році

Організаційна робота

Основу організаційної побудови Профспілки працівників державних установ міста Києва складають члени профспілки, які об’єднані в профгрупи, первинні профспілкові організації та об’єднані профорганізації.

Впродовж 2019 року Профспілка працівників державних установ м. Києва продовжила активну діяльність, як член профспілкового руху України. Плідну роботу щодо відстоювання інтересів спілчан на рівні Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Центрального комітету профспілки працівників держустанов України та Федерації профспілок України займали, делеговані ХІ Київською міською звітно-виборною конференцією, члени виборних органів профспілкових організацій.

          Так, до складу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» входять 5 представників Профспілки працівників державних установ міста Києва, до складу Центрального комітету профспілки працівників державних установ України обрані 13 членів міськкому.

До складу Ради Федерації профспілок України входить голова Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтовий В.С.

Для досягнення  основних цілей  та завдань щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, профспілка вживає заходів щодо її організаційного зміцнення.

З цією метою, міським комітетом  здійснюються організаційна та практична робота щодо посилення ролі профспілки в трудових колективах, здатності трудових колективів через уповноважені профспілкові органи вести рівний соціальний діалог з роботодавцем для забезпечення своїх прав та гарантій. Проводиться робота щодо забезпечення активної участі членів профспілки у діяльності первинних профспілкових організацій. Профкомам постійно наголошується на забезпеченні колегіальності у прийнятті рішень та гласності в роботі.

Реалізації основного завдання Профспілки працівників державних установ м. Києва щодо представництва інтересів та ефективного захисту працівників у сфері трудових відносин сприяє також раціональна організаційна побудова.

Правильно сформована профспілкова структура забезпечує координацію та узгодженість дій членів профспілки.

Протягом 2019 року профспілка  продовжила роботу за такими основними  напрямками організаційної діяльності:

 • планування діяльності виборних профорганів;
 • навчання профспілкового активу;
 • реалізація кадрової політики профспілки;
 • залучення до профспілки нових членів;
 • створення нових первинних організацій;
 • облік членів профспілки в первинних організаціях;
 • пропагандистська робота серед працівників і службовців;
 • інформаційна робота серед членів профспілки;
 • організація і проведення профспілкових зборів та конференцій, засідань виборних органів профорганізацій з актуальної тематики, пов’язаної з реалізацією соціально-трудових прав членів профспілки;
 • забезпечення діловодства в профорганізаціях;
 • заохочення профспілкового активу за досягнуті успіхи;
 • організація і проведення акцій солідарності трудящих.

Впродовж року профспілка поповнилась новими організаціями, які діють в органах державної влади та сфері послуг.

          Так, на профспілковий облік до Київського міського комітету профспілки протягом року стали профспілкові організації:

 • Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • Північного апеляційного господарського суду;
 • Київського апеляційного суду;
 • «Урядовий контактний центр – 1545» державної установи «Урядовий контактний центр»;
 • Київського обласного центру зайнятості, центрів зайнятості та філій.

Первинні профспілкові організації ставали на облік до профспілки і через об’єднані профспілкові організації.

Впродовж 2019 року проведено 4 засідання Президії та 1 засідання Пленуму міськкому, які розглянули 109 питань,  що стосуються важливих напрямків діяльності.

   

Інформаційне забезпечення діяльності профспілки

Київським міським комітетом профспілки здійснюється активна робота щодо інформування членів профспілки та громадськості про діяльність Профспілки. При цьому застосовуються різні способи такої діяльності.

Так, щомісячно міським комітетом проводяться семінари з профактивом, під час яких відбувається інформування з актуальних питань діяльності профспілки та правових питань. До участі у семінарах запрошуються фахівці органів пенсійного фонду, соціального захисту, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центру зайнятості, управління державної служби та Федерації профспілок України та інші фахівці.

Керівництвом міськкому, постійно проводяться  наради з профспілковим активом та особистий прийом членів профспілки. Впродовж 2019 року під час особистих зустрічей, керівництвом прийнято 337 осіб.

На виконання інформаційної функції, апаратом міськкому розробляється друкована продукція. Впродовж року розроблено 8 методичних рекомендацій, посібників та буклетів для профспілкового активу. Крім того, за зверненнями членських організацій, які носять споріднений характер та стосуються найбільш актуальних питань діяльності профспілки, здійснюються узагальнені рекомендації щодо діяльності профкомів.

При здійсненні інформування профактиву, міським комітетом активно застосовуються нові технології при проведенні семінарських занять та нарад з профспілковим активом  через підготовку відповідних презентацій.

Постійно проводиться фото та відео-зйомка заходів, що здійснюються міським комітетом. Фото та відео матеріали щоденно транслюються з телеекрану, розташованого в приміщенні міськкому та систематично розміщуються на сайті міського комітету.

         Сталою практикою діяльності міськкому є виїзд працівників апарату та членів постійно діючих комісій безпосередньо на підприємства та  в установи, в яких діють організації профспілки, що має вагоме інформаційне значення.

Інформація щодо основної діяльності міського комітету систематично висвітлюється на сайті міськкому. Згідно статистичних даних, щорічно спостерігається 10 відсоткове збільшення користувачів сайту та збільшення запитів на пошук актуальної інформації. Продовж звітного періоду опубліковано більше 270 інформаційних повідомлень, що стосувались:

 • основної діяльності Профспілки працівників державних установ міста Києва;
 • прав, обов’язків та гарантій членів профспілки;
 • повноважень первинних профспілкових організацій;
 • юридичних та правових аспектів діяльності міськкому та організацій профспілки;
 • юридичних роз’яснень та консультацій;
 • рішень вищих виборних органів профспілки;
 • інформації для голів профкомів та рядових членів профспілок з актуальних питань діяльності профспілки;
 • спортивних та культурно-масових заходів, що проводились міським комітетом.

Постійно оновлювались розділи фотогалереї.

Ефективним методом інформування членів профспілки та профактиву є також надання консультацій працівниками апарату міськкому. Впродовж поточного року здійснено 1854 консультації з основних напрямків роботи, правових та фінансових питань.

З метою оперативного інформування, членським організаціям також постійно надавались роз’яснення з основних напрямків роботи, факсовим та поштовим зв’язком направлялись рішення вищих виборних органів профспілки, матеріали розроблені фахівцями Центрального комітету профспілки працівників державних установ України, Київської міської ради профспілок та Федерації профспілок України.

Заохочення профспілкового активу

Впродовж всього часу діяльності, Київський міський комітет профспілки працівників державних установ заохочення профспілкових активістів розглядає як важливий стимул у роботі профспілкових активістів.

З метою відзначення найбільш активних членів профспілки, які щоденно вносять значний вклад в загальну роботу та сприяють росту і зміцненню профспілкових лав, міським комітетом постійно проводиться аналіз роботи профспілкових об’єднань, профкомів, профорганізаторів та профгрупоргів.

Профспілкою застосовуються як матеріальні заходи заохочення, у вигляді премій, цінних подарунків, надання безоплатних путівок тощо, так і нематеріальні, до яких, зокрема належать грамоти, подяки та інші види таких нагород.

У профспілці діють Положення про Почесну грамоту міськкому, Положення про Подяку Президії Київського міського комітету Профспілки працівників державних установ та Положення про Диплом Профспілки працівників державних установ м. Києва.

Почесні грамоти та Подяки Президії вручаються також ювілярам, ветеранам профспілкового руху, та з нагоди пам’ятних дат.

Всього впродовж 2019 року було відзначено 296 профактивістів. З них:

 • Почесними грамотами міського комітету – 197 членів профспілки;
 • Подякою Президії міськкому – 35 членів профспілки;
 • Дипломами – 7 голів членських організацій, керівників державних установ та громадських організацій, які внесли значний вклад в сприяння діяльності та розвиток профспілки.

За участь в спортивних заходах Профспілки, дипломи ФОК «Райдуга» Київського міського комітету отримали 29 членів профспілки.

За участь у творчих Конкурсах міськкому відзначено 59 осіб.

Профспілкою також використовується можливість щодо заохочення активістів нагородами Київської міської ради профспілок, Центрального комітету профспілки працівників державних установ України та Федерації професійних спілок України.

Так, за клопотанням Київського міського комітету профспілки, кращі члени профспілки були відзначені вищими профспілковими нагородами та відзнаками Центрального комітету профспілки працівників державних установ України: Почесною грамотою Центрального комітету – 11 членів профспілки, Нагрудним знаком ЦК «Відзнака профспілки» нагороджено 8 членів профспілки, Подякою голови ЦК – 3 осіб. П’ять членів профспілки відзначено Почесними грамотами Київської міської ради профспілок, 1 члена профспілки нагороджено Почесною грамотою Федерації профспілок України,  1 профспілковий активіст отримали найвищу нагороду Федерації профспілок України – Нагрудний знак «Профспілкова відзнака», 1 члену профспілки присвоєно почесне звання «Заслужений працівник Профспілки працівників державних установ України».

  

Навчання профспілкового активу

Вважаючи профспілкове навчання  невід’ємною частиною організаційного зміцнення профспілки та забезпечення соціального і  економічного захисту працівника, профспілка надає даному напрямку роботи дуже вагоме значення. Так, Програмою дій Профспілки держустанов Києва на 2016-2020 роки даному напрямку присвячено окремий блок питань.

Впродовж 2019 року активне навчання пройшли понад 300 голів профкомів та профспілкових активістів членських організацій. На базі апарату міського комітету проведено 13 навчальних семінарів на яких розглянуто більше 50 питань: проходження державної служби,  зайнятості населення, пенсійного та податкового законодавства,  охорони праці, фінансової діяльності профкомів. На семінарські заняття також виносились питання організаційної, правової, культурно-масової, спортивної та оздоровчої діяльності профорганізацій.

Виходячи з позицій необхідності обміну досвідом роботи з зарубіжними колегами, Профспілкою приймається активна участь у міжнародних освітніх проектах та робочих зустрічах.  Ознайомлення з роботою зарубіжних колег надає можливість впроваджувати в повсякденній діяльності напрацьовані за кордоном механізми захисту людини праці, новітні системи профспілкової освіти та сучасні підходи до захисту прав профспілок.

Поглиблюючись у проблеми діяльності споріднених профспілок зарубіжних країн, на перший план випливає питання кадрового резерву профспілок, виховання у профспілкових лідерів нестандартного підходу до вирішення критичних ситуацій, активності та принциповості при виконанні громадських повноважень. В цьому питанні акцент здійснюється, в першу чергу, на профспілкову молодь.

Впродовж звітного періоду, з метою сприяння організації роботи профкомів та ефективного виконання покладених на профспілки функцій і завдань, міським комітетом розроблялись методичні посібники з основних питань діяльності профкомів.

Протягом 2019 року участь в семінарах, організованих міськкомом прийняли 237 профактивістів, в міжнародних семінарах – 16.

Проведено два семінари (лютий, листопад) для вперше обраних голів профспілкових організацій, участь в яких взяли 18 осіб.

В рамках розвитку молодіжної політики, комісією міськкому по роботі з молоддю був організований виїзний навчально-просвітницький захід у м. Умань, участь в якому взяли 45 молодих активістів до 40-ка років.

Навчання профспілкового активу здійснюється не тільки силами апарату міського комітету. Багато профспілкових організацій також самостійно активно працюють у сфері навчання активу. В даному напрямку активно діють об’єднання Київської міської державної адміністрації (Гутік І.П.). Міська організація атестованих працівників ГУ МВС України в м. Києві (Васюк П.Г.), Департамент соціальної політики КМДА (Борисюк Л.М.) та інші.

Результатом навчально-освітньої роботи профспілки є збагачення теоретичного багажу знань профактиву, які вміло застосовуючи на практиці отримані навички, здатні на високому рівні здійснювати представництво та захист соціально-економічних та трудових прав працівників, забезпечуючи не тільки виконання основних функцій профспілки, а й право громадян на працю.

Міжнародна діяльність профспілки

Для вирішення своїх статутних завдань, Профспілка працівників державних установ у 2019 році продовжувала активно співпрацювати  з органами державної влади та місцевого самоврядування та розвивала зв’язки з профцентрами зарубіжних країн.

Київським міським комітетом самостійно та за сприянням Центрального комітету профспілки працівників державних установ України і Федерації профспілок України здійснювалась тісна співпраця  щодо обміну досвідом профспілкової діяльності з Профспілкою державних службовців Ізраїлю (Гістадрут), Профспілкою Працівників  Державних і Громадських Служб Республіки Молдови, Мінською міською організації профспілки працівників державних та інших установ, Профспілкою державних службовців Франції. Представниками міського комітету приймалась участь у робочих зустрічах, форумах та семінарах з Профспілкою державних службовців Швеції (ST).

В процесі міжнародного співробітництва між сторонами постійно триває обмін досвідом щодо організації дитячого оздоровлення та відпочинку, розвитку молодіжних програм, мотивації профспілкового членства, впровадження програм соціально-економічного захисту членів профспілки, спортивної роботи, а також загальних питань щодо розвитку міжнародного профспілкового руху.

Вся міжнародна діяльність профспілки спрямована на використання міжнародних контактів та співробітництва для більш ефективного захисту інтересів членів нашої профспілки та розвитку міжнародної солідарності трудящих.

Соціальне  партнерство

З метою виконання основних функцій та завдань профспілки щодо представництва та захисту найманого працівника, міським комітетом активно проводиться робота щодо розвитку соціального партнерства.

Ведення соціального діалогу з роботодавцями  та  органами виконавчої влади і місцевого  самоврядування  сприяє  формуванню  та   реалізації державної соціальної та економічної політики,  регулювання трудових, соціальних та економічних відносин.

Так, станом на 01.11.2019 Профспілкою працівників державних установ м. Києва укладено 5 угод про співпрацю з установами та органами  виконавчої влади і місцевого  самоврядування. Серед них угоди з  Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, Київським міським центром зайнятості, Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві, Дитячо-юнацькою спортивною школою з академічного веслування «Славутич» та Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Така діяльність міськкому  сприяє  формуванню  та   реалізації державної соціальної та економічної політики,  регулюванню трудових, соціальних та економічних відносин.

Предметом укладених угод є забезпечення дотримання гарантованих законодавством України трудових прав працівників шляхом упередження порушень законодавства, вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників.

Впродовж всього часу дії угод триває робота щодо виконання спільних зобов’язань. На виконання угод, за клопотанням міськкому, ряду членських організацій надавались в користування спортивні майданчики ДЮСШ «Славутич» для проведення спортивних заходів, у семінарах, нарадах та засіданнях Президії міськкому впродовж року активну участь приймали  фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в  м. Києві та Київського міського центру зайнятості. Керівництво, працівники апарату міськкому та профактив профспілки систематично запрошуються до участі у заходах, що проводились соціальними партнерами.  Крім того, завдяки плідній співпраці з Київським міським центром зайнятості, на сайті міського комітету з’явився новий розділ «Вакансії КМЦЗ», який систематично наповнюється новою інформацією для осіб, які шукають нову роботу.

Юридична допомога та захист соціально-економічних і трудових прав членів профспілки. Діяльність Правової інспекції праці Профспілки працівників державних установ м. Києва

  На виконання основних функцій та завдань профспілки, міськкомом проводиться активна діяльність щодо надання юридичної допомоги та захисту соціально-економічних і трудових прав членів профспілки. При цьому використовуються як різні напрямки роботи, так і форми її організації.

Вагомий внесок у здійснення юридичного захисту членів профспілки здійснюється керівництвом міського комітету та працівниками апарату міськкому. На особистому прийомі керівництвом міськкому систематично надаються консультацій з питань діяльності профспілкових організацій та захисту прав працівників. Також, працівниками апарату міськкому постійно здійснюється моніторинг укладання колективних договорів в організаціях профспілки, на основі яких здійснюється захист прав трудових колективів в цілому  та окремих категорій працівників. Завдяки такій роботі, за підсумками 2019 року, колективними договорами охоплено більше 45 тисяч працівників та службовців, що становить 96,7 відсотка загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки. Працівниками апарату при цьому  надано більше 350 консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в процесі укладання, перевірено 37 проектів колективних договорів членських організацій.

Значної уваги міським комітетом приділяється організації навчальних семінарів  для профспілкового активу. Для цього розроблено відповідні плани лекційних та семінарських занять, які розраховані на проведення зі щомісячним інтервалом, за окремими напрямками роботи.

Станом на листопад 2019 року триває судовий процес в Окружному адміністративному суді м. Києва щодо відстоювання належного рівня заробітної плати для працівників органів прокуратури, який відбувається  за зверненням профспілкової організації Генеральної прокуратури України та розпочата 12.04.2016 року. Позовними вимогами міськкому  до відповідача –  Кабінету Міністрів України, є питання скасування незаконно прийнятих постанов щодо регулювання питань оплати праці працівників органів прокуратури, яке, у відповідності до законодавства, повинно регулюватись виключно нормою Закону України «Про прокуратуру». Як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, міським комітетом залучено первинну профспілкову організацію Генеральної прокуратури України та Генеральну прокуратуру України, які підтримують міськком у судовому процесі. З квітня 2016 року відбулось 6 засідань суду.

Крім того, користуючись правами та повноваженнями, наданими чинним законодавством профспілкам у сфері внесення пропозицій до нормативно-правових актів, міським комітетом також здійснюється активна діяльність в даному напрямку. Так, до складу Профспілки працівників державних установ  м. Києва входить низка профспілкових організацій, які діють в органах прокуратури, Служби безпеки України та Національної поліції. Відповідно до цього членами профспілки державних установ є більше десяти тисяч працівників і службовців зазначених установ та відомств, які впродовж всього часу членства в профспілці користувались рівними з іншими спілчанами правами та гарантіями захисту, згідно чинного законодавства, яке регламентує діяльність профспілок, зокрема гарантіями, передбаченими ст. 41 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», та ст.ст. 43, 252 Кодексу законів про працю України.

Разом з тим, Законом України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 630-VIII від 16.07.2015 та Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» № 901-VIII від 23.12.2015 було внесено зміни та доповнення до Закону «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», а також Кодексу законів про працю України, виходячи з яких щодо членів профспілки, що є прокурорами, поліцейськими і працівниками Національної поліції, працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства законодавчо введені обмеження до забезпечення їх гарантій порівняно з іншими спілчанами.

Виходячи з принципів неприпустимості обмеження конституційних прав окремих громадян України щодо захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ч.3 ст. 36 Конституції України), зміни, внесені до профспілкового законодавства, шляхом його доповнення у спосіб, що відбувся, є грубим порушення Основного Закону України. В зв’язку із зазначеним, Профспілка працівників державних установ м. Києва звернулась до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до законодавства, яке регламентує діяльність профспілок та відновлення гарантій захисту категорій працівників та службовці, права яких звужено вищевказаними законодавчими актами. За результатами звернення міським комітетом отримано відповідь з Верховної Ради України щодо початку процесу розгляду зазначених пропозицій Профспілки.

В процесі розгляду наданих міськкомом пропозицій Комітетами Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності направлено відповідний запит до Інституту законодавства Верховної Ради України з метою визначення потреби у внесенні змін до законодавства.

           За висновками Інституту законодавства Верховної Ради України, Інститут вважає за доцільне уточнення приписів законодавства про працю і про профспілкову діяльність, в контексті відновлення за працівниками Національної поліції, органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, які працюють в цих органах за трудовими договорами, права на звільнення з ініціативи власника за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), членом якої є працівник, в загальному порядку, визначеному абз. 1 ч. 1 ст. 43 КЗпП.  Комітет з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України також проінформував міський комітет, що в цілому він підтримує звернення Профспілки, та направив його за належністю до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Звернення також направлено для розгляду в межах предметів відання за належністю до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань національної безпеки і оборони та Комітету з питань податкової та митної політики. Міський комітет тримає на контролі дане питання.

З метою здійснення правозахисних функцій, міським комітетом проводиться активна навчально-роз’яснювальна робота. Так, в зв’язку з прийняттям ряду законодавчих актів, спрямованих на здійснення реформування, зокрема, державної служби, та прийняттям змін до діючого законодавства, міськкомом систематично проводяться навчальні семінари з питань роз’яснення законодавства. Для участі в семінарах запрошуються фахівці Національного агентства України з питань державної служби та його регіонального управління в м. Києві.

Окремо, зважаючи на існуючи виклики і загрози профспілковому руху в сучасних умовах, які можуть вплинути на стан правового захисту членів профспілки, міським комітетом виокремлені ключові проблемні питання правового захисту працівників та розроблені заходи, направлені на упередження можливого порушення прав, як профспілок, так і спілчан.

Триває розвиток правового напрямку в інформативній діяльності міському. Впродовж останніх трьох років апаратом міськкому щотижнево через сайт та офіційну сторінку Профспілки  у мережі Фейсбук члени профспілки ознайомлюються з найцікавішими та найактуальнішими відповідями на питання, що надійшли до Правової інспекції праці Профспілки. Апаратом міського комітету також систематично доводяться до профкомів членських організацій роз’яснення міськкому з різних напрямків діяльності.

  

Укладання та контроль за виконанням колективних договорів та угод

Принцип колективно-договірної роботи від часу заснування міськкому постійно вдосконалюється. Виходячи з того, що дана робота є визначальною у відносинах між трудовими колективами та роботодавцями, міськком постійно вдосконалює даний напрямок, застосовуючи нові форми та методи роботи.  На порядку денному завжди стоять питання збільшення соціально-економічних та правових гарантій працівників, вивчення та впровадження в життя нових форм діалогу з роботодавцями.

Так, станом на 01.11.2019 року, укладено 429 колективних договори, якими охоплено 45101 працівників та службовців, що становить 96,9 відсотка загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки.

Президія відмічає належну роботу апарату міськкому щодо надання консультацій та проведення семінарських занять з питань укладання, якісного наповнення та переукладення на новий період колективних договорів. Всього впродовж п’яти місяців 2019 року надано більше 300 консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в процесі укладання, перевірено 8 проектів колективних договорів членських організацій. Проведені семінари з впершеобраними головами профспілкових організацій, на яких значна увага приділялася і питанням колдоговірної роботи.

 Протягом проведення колдоговірної кампанії, міським комітетом проведено активну роботу щодо залучення членських організацій до участі у Конкурсі міськкому на кращий колективний договір.

За результатами проведеного конкурсу, кращими колективними договорами Профспілки працівників державних установ м. Києва стали:

І місце – колективний договір Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (голова профкому Кірієнко Павло Васильович);

ІІ місце – колективний договір Національного банку України (голова профкому Перун Юрій Дмитрович);

ІІ місце – колективний договір Апарату Верховної Ради України (голова профкому Москаленко Андрій Миколайович);

ІІІ місце – колективний договір Адміністрації Державної прикордонної служби України (голова профкому Птиця Антоніна Миколаївна);

ІІІ місце – колективний договір Верховного Суду (голова профкому Сурмачевська Лідія Львівна);

ІІІ місце – колективний договір Національної академії державного управління при Президентові України (голова профкому Пухкал Олександр Григорович).

Лауреатами конкурсу Профспілки працівників державних установ  м. Києва визначені колективні договори:

– Конституційного суду України (голова профкому Волошина Лілія Олександрівна);

– Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (голова профкому Костіна Наталія Михайлівна);

– Будинку соціального піклування (голова профкому Бойко Олена Олександрівна);

– Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (голова профкому Балашова Наталя Володимирівна);

– Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (голова профкому Михайлова Валентина Іванівна);

– Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України (голова профкому Ткаченко Ніна Іванівна);

– Комунального підприємства «Міський магазин» (голова профкому Тімаков Віктор Павлович);

– Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Оболонського району міста Києва (голова профкому Собіпан Галина Леонідівна).

Президія відмічає підвищення рівня і якісного наповнення колективних договорів членських організацій, наповнення їх значною кількістю додаткових, порівняно з чинним законодавством, прав та гарантій працівників.

Активну участь у колдоговірній кампанії профспілки прийняли Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації (Гутік І.П.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Департаменту соціальної політики м. Києва (Борисюк Л.М.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Державної прикордонної служби України (Птиця А.М.), Об’єднання первинних профспілкових організацій територіальних центрів соціального обслуговування (Пелипецька Ю.П.), Первинна профспілкова організація ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» (Кірієнко П.В.), Первинна профспілкова організація Національного банку України (Перун Ю.Д.), Первинна профспілкова організація Апарату Верховної Ради України (Москаленко А.М.), Первинна профспілкова організація Верховного Суду (Сурмачевська Л.Л.), Первинна профспілкова організація Національної академії державного управління при Президентові України (Пухкал О.Г.), Первинна профспілкова організація Конституційного суду України (Волошина Л.О.), Первинна профспілкова організація Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Костіна Н.М.), Первинна профспілкова організація Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (Балашова Н.В.), Первинна профспілкова організація ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (Михайлова В.І.), Первинна профспілкова організація ДП «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату верховної Ради України (Ткаченко Н.І.).

 

Фінансова діяльність міського комітету

Впродовж звітного періоду міськкомом здійснювалась активна та системна діяльність щодо забезпечення фінансової стабільності Профспілки, ефективного використання профспілкових коштів та, як результат, наявності реальних можливостей профспілкових організацій щодо  виконання статутних та програмних завдань. Даний напрямок роботи забезпечується завдяки  встановлення ефективного, справедливого та регламентованого розподілу відрахувань членських організацій на забезпечення функціонування всіх профспілкових структур, обов’язкового дотримання фінансових зобов’язань прийнятих на себе усіма профспілковими організаціями, активізації роботи ревізійних комісій для контролю за дотриманням встановленого порядку збору та використання членських внесків, продовження фінансового обслуговування профспілкових організацій, які перебувають на централізованому бухгалтерському обслуговуванні міськкому та постійного проведення семінарів з фінансовими працівниками профкомів, надання роз’яснень та консультацій з питань застосування чинного фінансового законодавства.

Протягом 2019 року виконання доходної та видаткової частини бюджету знаходились під постійним контролем Президії та Ревізійної комісії міськкому. Всі питання пов’язані з використанням профспілкового бюджету розглядались та вирішувались на засіданнях Президії та Пленумів міського комітету.

Положення про централізоване бухгалтерське обслуговування профспілкових організацій в Київському міському комітеті профспілки працівників державних установ, прийняте постановою Президії № 2.5 від 22 лютого 2001 року, впродовж 2019 року залишалось важливим елементом у контролі за виконанням кошторису профспілкового бюджету та ефективного  використання коштів та інструментом надання практичної допомоги членських організаціям у веденні фінансової роботи.

Бухгалтерією міськкому, протягом звітного періоду на семінарах та нарадах з  головами профкомів та бухгалтерами профспілкових організацій було винесено близько 20 питань фінансового характеру. Окремо розглядались питання податкового законодавства, дії та дотримання положень Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування», «Про податок з доходів фізичних осіб».

В звітному періоді систематично підводились підсумки фінансової діяльності міськкому профспілки держустанов та профспілкових комітетів галузі на основі звітів від первинних профспілкових організацій. Щорічно  фінансову роботу Київського міського комітету профспілки працівників держустанов  перевіряє Ревізійна комісія.  За актами перевірки порушень не встановлено. Зауваження, які були виявлені в ході перевірок  прийняті до відома.

  

Оздоровлення дітей членів профспілки та працюючих

Одним  із найважливіших напрямків роботи профспілки є оздоровлення працюючих та їх дітей.

Впродовж  літньої оздоровчої кампанії 2019 року міським комітетом здійснювалися заходи, направлені на забезпечення повноцінного відпочинку і оздоровлення членів профспілки та їх дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного медичного обслуговування і харчування та відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Питання оздоровлення систематично розглядались на зборах профактиву, засіданнях Президії міськкому, профспілкових комітетів і постійних комісій з охорони здоров’я та соціального страхування, на нарадах за участю господарників і працівників дитячих оздоровниць. Проводилось навчання профактиву з питань оздоровчої роботи, для участі в переговорах та укладання договорів до дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв, баз відпочинку відряджались відповідальні працівники міськкому та члени постійних комісій міського комітету.

З метою підготовки та організації літнього оздоровлення Президією міськкому було прийнято ряд постанов, якими окреслено основні напрямки діяльності міськкому та постійно діючих комісій міського комітету щодо належного рівня організації процесу оздоровлення, зокрема, постанову №  Пр.-16.3. від 23.05.2019 «Про організацію літнього відпочинку і оздоровлення працюючих та їх дітей».

Впродовж багатьох років міський комітет укладає на початку року угоди щодо літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей. Так, у 2019 році подібні угоди укладені з Дитячим оздоровчим табором імені Ю.О. Гагаріна (м. Скадовськ, Херсонська обл.), Дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «Україночка» (смт. Ворзель, Київська обл.), Дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Променистий» Міністерства внутрішніх справ України (Київська обл., м. Буча), Дитячим оздоровчим табором «Лісний» Військово-медичного управління Служби безпеки України (смт. Ворзель, Київська обл.).

Президія відмічає плідну роботу міськкому щодо організації перевезення дітей до ДОТ імені Ю.О. Гагаріна, для чого централізовано було здійснено бронювання та викуп квитків для перевезення дітей залізничним транспортом, та профінансовано за рахунок профбюджету міськкому оплату відряджень супроводжуючих (в тому числі медичного персоналу) організованих груп дітей, що направлялись для оздоровлення в цей табір, Крім того, Президією міськкому було прийнято рішення щодо проїзду дітей залізничним транспортом за рахунок міськкому, для чого міськкомом було зарезервовано та придбано залізничних квитків на загальну суму 46 035,80 грн.

Всього, міським комітетом, у даних закладах оздоровлено 274 дитини на загальну суму 2 118 910,00 грн. Дотація міськкому склала 223 660,00 грн.

Міським комітетом надавалась допомога у оздоровленні дітей пільгових категорій. Оздоровлення даної категорії дітей проводилось в ДОТ «Патрія» (смт. Сергіївка, Одеська обл.), ДОТ «Лідер» (Пуща-Водиця, Київська обл.) та ДП ДОЦ Дніпро (с. Козин, Київська обл.) Всього було оздоровлено  47 дітей даної категорії на суму 448170,00 грн., при цьому надано знижку у сумі 418429,80 грн. що становить 93,4 відсотка.

Значну  увагу було приділено протягом літнього періоду оздоровленню працюючих. Так, окремо міським комітетом оздоровлення членів профспілки проводилось в:

 • Санаторій «Молдова» (м. Трускавець);
 • Санаторій «Термал Стар» (Закарпатська обл., с. Нижнє Солотвино);
 • Санаторій «Кришталеве джерело» (Закарпатська обл., с. Солочин Свалявського р-ну);
 • Санаторій «Сузір’я» (Закарпатська обл., с. Солочин Свалявського р-ну);
 • «Червона калина» (ПП «Чарівна калина», Рівненська обл., с. Жобрин);
 • «Хорол» (Полтавська обл., м. Миргород);
 • «Шахтар» (м. Трускавець) (Закарпатська обл., с. Довге);
 • «Квітка полонини» (Закарпатська обл., с. Солочин);
 • ДП Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (м. Київ, Конча-Заспа);
 • Клінічний санаторій «Авангард» (м. Немирів, Вінницька обл.);
 • Готельно-оздоровчий комплекс «Віват» (м. Моршин);
 • Санаторій «Боржава» (с. Довге, Закарпатська обл.);
 • Санаторій «Теплиця» (м. Виноградів, Закарпатська обл.);
 • ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”;
 • Санаторій «Чайка» (смт. Лазурне, Херсонська обл.);
 • Санаторій «Україна» (смт. Ворзель, Київська обл.);
 • База відпочинку «ЮГ» (с. Кирилівка, Запорізька обл.)

Загалом, для членів профспілки міськкомом було придбано 561 путівку на загальну суму 5 901 184,18 грн. Дотація міськкому склала 276114,90 грн.

Впродовж літнього періоду активно діяли в співпраці з міськкомом ряд найбільших організацій Профспілки. Слід відмітити активну діяльність Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації (Гутік І.П.), Об’єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України (Птиця А.М.), Об’єднання первинних профспілкових організації Департаменту соціальної політики м. Києва (голова  Борисюк Л.М.), Об’єднаної профспілкової організації територіальних центрів соціального обслуговування (Пелипецька Ю.П.), Київської міської організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України (Васюк П.Г.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Головного управління АТ «Ощадбанк» по м. Києву та Київській області (Кубрак О.В.), Верховного Суду (Сурмачевська Л.Л.), Апарату Верховної ради України (Москаленко А.М.), Міністерства юстиції України (Бєлашова Н.В.), Міністерства фінансів України (Олійник Н.Л.), ПАТ «Укрсоцбанк» (голова профкому Рудєв М.М.), Банкнотно-монетного двору Національного банку України (голова Бібік В.А.), Міністерства інфраструктури України (голова Пікож Т.М.), Поліграфічного комбінату «Україна» (Кірієнко П.В.), ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» (Михайлова В.І.) та  інших профспілкових організацій.

Всі вищезазначені заходи, активна діяльність виборних органів профорганізацій та профактиву сприяли проведенню оздоровлення на високому організаційному та якісному рівні, задоволенню потреб працівників та їх дітей

Культурно-масова та спортивна робота в трудових колективах профспілки

З метою пропаганди здорового способу життя серед членів профспілки, міським комітетом постійно здійснюється практична  діяльність в даному напрямку.

Традиційними для Київського міського комітету профспілки працівників державних установ є спортивно-масові заходи  для профспілкового активу, як важлива складова частина профілактики захворювань  та зміцнення здоров’я працівників.

Впродовж останніх 16 років спортивні змагання міського комітету проводяться у вигляді Спартакіади Профспілки, узагальнюючи в собі плановий перелік змагань з різних популярних видів спорту, серед яких найтрадиційнішими є кульова стрільба, шахи, шашки, настільний теніс, міні-футбол, риболовля та волейбол.

Фізкультурно-оздоровчим клубом «Райдуга» Київського міського комітету впродовж року проводилась значна організаційна робота щодо успішного виступу команд у змаганнях з різних видів спорту Київської міської ради профспілок та в спортивних заходах міськкому профспілки працівників державних установ.

В рамках проведення Спартакіади Профспілки працівників державних установ міста Києва 2019 року,  міським комітетом та фізкультурно-оздоровчим клубом «Райдуга» проведено 7 спортивних змагань: кульова стрільба (03.02.2019), шахи (02.03.2019), шашки (06.04.2019), настільний теніс (08.06.2019), риболовля (13.09.2019),  міні-футбол (05.0.2019) та волейбол (17.11.2019). Участь у спортивних змаганнях взяли 109 команд з 42 об’єднаних та первинних профорганізацій, які представляли 2146 спортсменів-аматорів – членів профспілки. Вагомих здобутків досягнуто також і у Спартакіаді Київської міської ради профспілок: за результатами проведених 8 видів змагань (настільний теніс, спортивне доміно, пляжний волейбол, городки, дартс, міні-футбол, «сімейні змагання» («Тато, мама, я – спортивна сім’я») та волейбол), серед галузевих профспілок Києва,  Профспілка працівників державних установ зайняла перше загальнокомандне місце та стала переможцем Спартакіади 2019 року.

    Найбільш активну участь в спортивних заходах міськкому взяли профспілкові організації Київської міської державної адміністрації (голова Гутік І.П.), Апарату Верховної Ради України (голова Москаленко А.М.), Банкнотно-монетного двору Національного банку України (голова Бібік В.А.), Головного управління АТ «Ощадбанк» по місту Києву і області (голова Кубрак О.В.), Національного агентства України з питань державної служби (голова Негієвич В.М.), Київської міської організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України (голова Васюк П.Г.), Поліграфічного комбінату «Україна» (голова Кірієнко П.В.), Верховного Суду (голова Сурмачевська Л.Л.), Державного космічного агентства України (голова Платонова О.В.).

  Значно зросла активність участі в спортивних заходах членів Об’єднання первинних профспілкових організацій Головного управління АТ «Ощадбанк» по місту Києву і області (голова  Кубрак О.В.), Первинної профспілкової організації Національного агентства України з питань державної служби (голова Негієвич В.М.), Первинної профспілкової організації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі, Київської міської організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України (голова Васюк П.Г.), Первинної профспілкової організації Міністерства юстиції України (голова Бєлашова Н.В.), Первинної профспілкової організації Національної академії державного управління при Президентові України (голова Пухкал О.Г.) та Первинної профспілкової організації Національного банку України (Перун Ю.Д.).

За загальними підсумками Спартакіади переможцем став спортивний колектив ОППО Київської міської державної адміністрації (голова Гутік І.П..) Срібні нагороди виборола команда первинної профспілкової організації Апарату Верховної Ради України (голова Москаленко А.М.). Бронзовим призером стала команда Об’єднання первинних профспілкових організацій Головного управління АТ «Ощадбанк» по місту Києву та області (голова Кубрак О.В.).

Активна спортивна робота проводиться також окремо рядом організацій профспілки. Так, Об’єднанням первинних профспілкових організацій  Київської міської державної адміністрації (голова Об’єднання Гутік І.П.) проводиться власна Спартакіада «Праця і спорт ведуть до висот», до плану проведення спортивних заходів включено: футзал,  волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Внутрішні змагання також проводяться профспілковими організаціями Верховного Суду (голова Сурмачевська Л.Л.), Поліграфічного комбінату «Україна» (Кірієнко П.В.)

Розвитку спортивної роботи 2019 року та збільшенню кількості членів профспілки, що залучались впродовж звітного періоду до спортивних та фізкультурних заходів, значною мірою сприяли оперативне інформування  про організацію таких заходів членських організації та безпосередньо членів профспілки через засоби масової інформації, зокрема офіційний інтернет-сайт Київського міського комітету профспілки працівників державних установ.

Впродовж року міським комітетом профспілки та членськими організаціями здійснювались заходи, спрямовані на  створення умов для духовного розвитку особистості, сприяння соціальному захисту працюючих та членів їх сімей у реалізації їх права на відпочинок, духовний, фізичний та творчий розвиток.

Значну роботу проведену міським комітетом та членськими організації в культурно-масовій сфері діяльності. Так тільки міським комітетом впродовж року здійснено замовлення 17 автобусів для організації профкомами міністерств і відомств відпочинку «вихідного дня». Міським комітетом проведено два конкурси для членів профспілки: рукоділля  та дитячого малюнку. Впродовж року організовано культурно-масові заходи присвячені Міжнародному жіночому дню, Дню захисника України, Зустрічі Новорічних та Різдвяних свят, Міжнародному дню солідарності трудящих – 1 Травня, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дню незалежності України, Дню державної служби, Дню Конституції України, 44 річниці заснування Київського міського комітету профспілки працівників державних установ. Керівництвом, членами Президії та активом міськкому взято участь у відзначенні професійних свят та ювілейних дат заснування підприємств, установ та організацій, в яких діють організації Профспілки. З метою організації Новорічно-Різдвяних свят для дітей членів профспілки придбано 11500 дитячих новорічних подарунків.