Інформація про роботу в 2017 році

logo

Інформація про роботу 

Профспілки працівників державних установ м. Києва

в 2017 році

Шановні колеги!

 2017 рік традиційно для нашої Профспілки, був насичений активною діяльністю всіх профспілкових організацій. Разом із Вами ми плідно працювали в сфері захисту прав спілчан, оздоровлення членів профспілки та розвитку культурно-масової і спортивної роботи.

Профспілка активно працювала над збільшенням кількості укладених колективних договорів в державних установах. Через продовження дії низки  угод про співпрацю на рівні міськкому, нами значно поглиблено соціальне партнерство зі структурними підрозділами центральних органів влади, що діють у місті Києві.

Впродовж року міський комітет удосконалював форми та методи роботи в сфері оздоровлення дітей членів профспілки та спілчан, розвивав нові зв’язки з оздоровчими закладами в екологічно-чистих регіонах України та укладав нові угоди. Ми продовжили активне навчання профспілкових активістів, значно розширили інформаційну діяльність та правовий захист членів профспілки, якісно супроводжували фінансову діяльність профорганізацій.

Рік 2017 був насичений для нас також і новими знайомствами. До профспілкових лав приєднались нові активісти, на чолі профорганізацій стали ряд молодих та перспективних лідерів, а Профспілку поповнили        шість  великих державних організацій.

Підсумовуючи черговий, 42 рік діяльності Профспілки працівників державних установ міста Києва, слід зазначити на  незгасаючій довірі до Профспілки збоку наших членів. І це, безперечно, є ствердженням правильного шляху, по якому ми йдемо вже п’яте десятиліття. Йдемо разом з Вами –  справжніми лідерами трудових колективів.

 

З повагою та вдячністю

 Голова Профспілки працівників державних

 установ міста Києва                                                    Віталій Почтовий

***********************************************************************************************************

 1. 1. Структура

та організаційна робота Профспілки

В основі організаційної побудови Профспілки працівників державних установ міста Києва є її члени. Профспілка має складну та багаторівневу структуру, за якою члени профспілки об’єднуються у профгрупи, які є складовими первинних профспілкових організації, що, в свою чергу, прямо (з підпорядкуванням міськкому),  або через Об’єднані профорганізації входять до Профспілки.

 

Всього в Профспілці діють:

 • 11 об’єднаних профспілкових організацій;
 • 452 первинні профорганізації;
 • 403 профспілкові групи;
 • 37139 членів профспілки.

 

На профспілковому обліку перебувають:

 • працівники органів місцевого самоврядування (9211 осіб)
 • працівники правоохоронних органів (4513 осіб)
 • працівники вищих органів державної влади (13675 особи)
 • банківських установ (6311осіб)
 • працівники готельного бізнесу (978 особи)
 • працівники навчальних закладів (833 особи)
 • працівники судових органів (608 осіб)
 • 1010 членів профспілки інших установ і організацій.

Впродовж 2017 року Профспілка працівників державних установ  м. Києва продовжила активну діяльність, як член профспілкового руху України. Плідну роботу щодо відстоювання інтересів спілчан на рівні Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Центрального комітету профспілки працівників держустанов України та Федерації профспілок України займали, делеговані ХІ Київською міською звітно-виборною конференцією, члени виборних органів профспілкових організацій.

          Так, до складу Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» входять 5 представників Профспілки працівників державних установ міста Києва, до складу Центрального комітету профспілки працівників державних установ України обрані 13 членів міськкому. До складу Ради Федерації профспілок України входить голова Профспілки працівників державних установ м. Києва Почтовий В.С.

Для досягнення  основних цілей  та завдань щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, Профспілка вживає заходів щодо її організаційного зміцнення.

З цією метою, міським комітетом  здійснюються організаційна та практична робота щодо посилення ролі профспілки в трудових колективах, здатності трудових колективів через уповноважені профспілкові органи вести рівний соціальний діалог з роботодавцем для забезпечення своїх прав та гарантій. Проводиться робота щодо забезпечення активної участі членів профспілки у діяльності первинних профспілкових організацій. Профкомам постійно наголошується на забезпеченні колегіальності у прийнятті рішень та гласності в роботі.

Реалізації основного завдання Профспілки працівників державних установ м. Києва щодо представництва інтересів та ефективного захисту працівників у сфері трудових відносин сприяє також раціональна організаційна побудова.

Протягом 2017 року Профспілка  продовжила роботу за такими основними  напрямками організаційної діяльності:

 • планування діяльності виборних профорганів;
 • навчання профспілкового активу;
 • реалізація кадрової політики Профспілки;
 • залучення до профспілки нових членів;
 • створення нових первинних профспілкових організацій;
 • облік членів профспілки в первинних організаціях;
 • пропагандистська робота серед працівників і службовців;
 • інформаційна робота серед членів профспілки;
 • організація і проведення профспілкових зборів та конференцій, засідань виборних органів профорганізацій з актуальної тематики, пов’язаної з реалізацією соціально-трудових прав членів профспілки;
 • забезпечення діловодства в профорганізаціях;
 • заохочення профспілкового активу за досягнуті успіхи;
 • організація і проведення акцій солідарності трудящих.

Впродовж року Профспілка поповнилась новими організаціями, які діють в органах державної влади та сфері послуг.

Організації, які стали на профспілковий облік  у 2017 році

 

Державна екологічна інспекція України

(голова профорганізації Петренко Валентина Вікторівна)

Національне агентство з питань запобігання корупції

(голова профорганізації Бойко Ольга Петрівна)

Державне підприємство «Управління  житловими будинками» Управління  справами Апарату Верховної Ради України

(голова профорганізації Юрков Ярослав Васильович)

Інститут підготовки кадрів   Державної служби занятості України

(голова профорганізації Сухомлин Віктор Борисович)

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія  прокурорів

(голова профорганізації Погребняк Станіслав Петрович)

 

2. Президія 

Київського міського комітету профспілки працівників державних установ

Президією міськкому проводиться активна робота щодо виконання основних завдань Профспілки в період між засіданнями Пленуму міськкому.

Впродовж 2017 року Президією проведено 4 виїзні засідання (в т.ч 3 розширених, за участю голів організацій Профспілки та членів профактиву). Засідання Президії проводились на базі Клінічного санаторію «Жовтень» (21.02.2017), у Вінницькій області (19.05.2017), у Херсонській області (15.09.2017) та Полтавській області (17.11.2017). Прийнята практика виїзних засідань Президії із запрошенням активу членських організацій, дозволила одночасно обговорювати питання організації виконання завдань міськкому з широким загалом активістів Профспілки, а також сприяла розвитку культурно-масової та оздоровчої роботи, оскільки щоразу до плану роботи виїзних засідань вносились питання щодо ознайомлення представників профорганізацій з новими можливостями розвитку зазначених напрямків діяльності.

  Впродовж 2017 року Президією міськкому прийнято понад  80 постанов з питань поточної діяльності та організації виконання  рішень вищих профспілкових органів (Пленуму та Конференції Профспілки).  Так, зокрема, Президією розглядались питання координації і єдності дій первинних профспілкових організацій, проекти регіональних та галузевих угод, укладання угод про співпрацю на рівні галузі, центральних та територіальних органів державної влади та управління,  а також інших підприємств, установ і організацій. Президією здійснювалось розпорядження відрахуваннями від членських внесків, організовувалась колдоговірна компанія 2017 року, розглядались питання щодо роботи об’єднаних комітетів та первинних профспілкових організацій, здійснювався контроль за додержанням законодавства про працю, організовувалось виконання профбюджету,  приймались рішення про проведення заходів, спрямованих на посилення соціального захисту членів Профспілки, координувалась робота з питань навчання профспілкових кадрів, спортивних, культурно-масових та оздоровчих заходів, приймались на облік та знімались з обліку організації Профспілки тощо.

3. Соціально-економічний захист членів профспілки

На виконання основних функцій і завдань, Профспілкою та її членськими організаціями проводиться значна робота щодо захисту та забезпечення соціально-економічних  та трудових прав членів профспілки.

При цьому використовуються різні організаційні та економічні методи роботи.

 

Напрямки роботи у сфері соціально-економічного захисту:

 • впровадження соціально-економічних програм міськкому (Фонд надання поворотної фінансової допомоги до 10 тисяч гривень кожному члену профспілки, профспілковий Фонд матеріальної допомоги при нещасних випадках на виробництві – до 5 тисяч гривень, страхування за рахунок профбюджету всіх членів профспілки у випадку смерті на виробництві на 5 тисяч гривень);
 • розробка соціально-економічних ініціатив для внесення їх до колективних договорів;
 • навчання профспілкових активістів;
 • узагальнення та поширення кращого досвіду членських організацій у соціально-економічній сфері;
 • безпосереднє представлення інтересів організацій профспілки та спілчан у відносинах з роботодавцям та судових інстанціях;
 • контроль за дотримання трудових та соціально-економічних прав в установах та відомствах;
 • проведення робочих нарадах та круглих столів з керівниками підприємств, міністерств та відомств.

Наслідком активної роботи міськкому в даному аспекті є реальні результати діяльності профорганізацій та забезпечення захисту їх членів.

Слід відмітити роботу профспілкової організації Поліграфічного комбінату «Україна» (голова Єфіменко А.С.) Завдяки налагодженому соціальному діалогу, профкомом взято курс на постійне підвищення економічних гарантій працівників. Це проводиться через внесення відповідних змін до положень колективного договору підприємства щодо запровадження нових  та збільшення діючих соціальних гарантій та пільг працюючих. Серед яких, зокрема: додаткові відпустки (5 календарних днів) членам добровільних пожежних дружин, започаткування окремого виду матеріальної допомоги для оздоровлення дітей працівників, забезпечення (до досягнення повноліття) виплат неповнолітнім дітям загиблих бійців АТО – працівників підприємства.

Ряд профспілкових організацій Київського міського комітету фінансово опікуються оздоровчими базами та комплексами відпочинку, що надає можливості для значного зниження вартості, або безкоштовного оздоровлення членів профспілки. Активну роботу в даному напрямку проводить, наприклад профком ПАТ «Укрсоцбанк» (голова Рудєв М.М.).

За клопотанням  профкомів ряду профспілкових організацій  (Державна казначейська служба України (Боцман Н.О.), Міністерство внутрішніх справ України (Кирилюк Л.А.) установи та відомства надають можливість для реалізації підприємцями продуктів та товарів для працівників за зниженими цінами.  

Серед прикладів розвитку соціальної та економічної діяльності профкомів Київського міського комітету є  оплата, за рахунок профспілки, різноманітних навчальних та оздоровчих програм, а також оренда  спортивних майданчиків. Активну роботу в даному напрямку проводить профком «Укрпатенту» (Матусевич І.Є), яким повністю фінансується навчання іноземним мовам та курси йоги для працівників державного підприємства. Активну роботу у напрямку фінансування спортивної роботи, обладнання спортзалів на базі установ проводять десятки організацій міського комітету, серед яких профорганізації Національного агентства України з питань державної служби (Негієвич В.М.), Банкнотно-монетного двору Національного банку (Бібік В.А.), Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ (Сурмачевська Л.Л.), ДП «Готель «Київ»  (Ткаченко Н.І.), Національної академія статистики, обліку і аудиту (Коваль О.Т), Міністерства фінансів України (Олійник Н.Л.), Апарату Верховної Ради України (Москаленко А.М.) та ряд інших організацій.

Цікавим прикладом економічної підтримки працівників є діяльність Об’єднаної організації Київської міської державної адміністрації (голова Гутік І.П.), завдяки одній з ініціатив якої, в їдальні Київської міської ради члени профспілки мають можливість харчуватись з 15 відсотковою знижкою.

Яскравим, та, нажаль, одним з небагатьох подібних прикладів соціально-економічного захисту є реальний контроль за розподілом квартир, які надаються працівникам сфери соціального захисту у м. Києві. Принципову позицію в даному напрямку займають голови ОППО Департаменту соціальної політики  м. Києва (Борисюк Л.М.) та Територіального центру соціального обслуговування   (Пелипецька Ю.П.). Участь профкомів даних організацій не тільки у контролі, а й у безпосередньому розподілі житла дозволяє роками забезпечувати працівників соцзахисту Києва квартирами відповідно до черги, виключно враховуючи потреби у житловій площі та тривалий стаж роботи.

Прикладом пошуку нових можливостей щодо забезпечення соціально-економічних гарантій членів профспілки, є також обрання профспілкових представників до Громадських рад при органах державної виконавчої влади. Такий метод участі профспілки надає можливості для  більш широкого представництва інтересів організацій профспілки  в громадянському суспільстві. Так, від Київського міськкому, штатні працівники та профспілкові активісти є обраними членами Громадських рад при Державній архівній службі України, Державній прикордонній службі України, Печерській районній у м. Києві державній адміністрації, Київській міській державній адміністрації та ряді інших. Позитивним прикладом такого напрямку роботи є можливості щодо контролю за діяльністю адміністрацій при проведенні оргштатних змін в колективах, як це здійснюється, наприклад, профорганізацією Державної прикордонної служби України (голова профкому Птиця А.М.) та інше.

Разом з тим, найбільших досягнень Київському міському комітету у захисті соціально-економічних прав членів профспілки вдається досягати завдяки розвитку соціального діалогу, мотивації щодо укладання колективних договорів в установах, та контролю за їх виконанням. Завдяки активній позиції міськкому та членських організацій, державні установи Києва та центральні апарати міністерств і відомств практично повністю охоплені колективними договорами. Фахівцями міськкому щорічно перевіряється більше трьох десятків нових договорів, що готуються до укладання. До норм колдоговорів вносяться обов’язкові положення щодо захисту прав працівників, їх економічних гарантій, виплат від роботодавців на культурно-масову роботу, та гарантії прав профспілок.

На постійному контролі у міському комітеті також перебуває питання представництва і захисту індивідуальних та колективних прав членів профспілки. За рішенням Президії 2013 року в Профспілці створено Правову інспекцію праці, яку наділено повноваженнями щодо здійснення перевірок установ, підприємств та відомств, в яких діють організації профспілки, на предмет порушення прав членів профспілки та прав профспілок. Представництво інтересів працівників також здійснюється в судових інстанціях.

4. Розвиток соціального партнерства

На виконання положень Програми дій Профспілки на 2016-2020 роки та основних статутних завдань, з метою належного регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і культурних інтересів працівників на основі колективних договорів, посилення ролі профорганізацій в представництві членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, у роботодавців та їх об’єднаннях, Київським міським комітетом впродовж 2017 року здійснено заходи щодо продовження роботи по активізації укладання та контролю за виконанням колективних договорів членськими організаціями.

         Так, у 2017 році, відповідно до статистичної інформації, наданої членськими організаціями, в Профспілці укладено 443 колективні договори, якими охоплено 50677 працівників та службовців, що становить 98,6 відсотка загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки.

         Апаратом міськкому проведена активна робота щодо надання консультацій та проведення семінарських занять з питань укладання, якісного наповнення та переукладення на новий період колективних договорів. Всього впродовж 2017 року надано більше 450 консультацій з питань укладання колдоговорів та, з метою практичної допомоги в процесі укладання, перевірено 27 проектів колективних договорів членських організацій. Проведені семінари з впершеобраними головами профспілкових організацій, на яких значна увага приділялася і питанням колдоговірної роботи.

         Протягом проведення колдоговірної кампанії, міським комітетом проведено активну роботу щодо залучення членських організацій до участі у Конкурсі міськкому на кращий колективний договір. Крім того, кращі колективні договори  Профспілки направлялись для участі у конкурсі Центрального комітету профспілки працівників держустанов України.

За результатами проведених конкурсів, кращими колективними договорами внутрішнього конкурсу Профспілки працівників державних установ м. Києва стали:

 • І місце – колдоговір Ново-Білицького психоневрологічного інтернату для чоловіків (голова профкому Коваленко О.В.);
 • ІІ місце – колдоговір Головного управління Національної поліції у м. Києві (голова профорганізації Васюк П.Г.);
 • ІІІ місце – колективний договір Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району міста Києва (голова профкому Безуглова О.Г.).

Лауреатом конкурсу Профспілки працівників державних установ м. Києва визначений колективний договір Адміністрації Державної прикордонної служби України (голова профкому Птиця А.М.).

Президія відзначає вагомі здобутки Профспілки на загальноукраїнському Конкурсі на кращий колективний договір, який був проведений Центральним комітетом профспілки працівників держаних установ України, в якому 7 колективних договорів, що представлені міським комітетом, приймали участь у трьох групах: установи, які фінансуються за рахунок державного бюджету (група І), установи, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету (група ІІ) та госпрозрахункові підприємства (група IV). За підсумками конкурсу в групі І – 1 місце посів колективний договір Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату (чисельність працюючих 151 – 500 осіб), та 2 місце зайняв колективний договір Служби безпеки України (чисельність працюючих понад 501 особу). В групі ІІ – 3 місце посів колективний договір Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району міста Києва (чисельність працюючих 51 – 150 осіб). В групі ІV – 2 місце зайняв колективний договір Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату верховної Ради України (чисельність працюючих 51-150 осіб).

Також, Подякою голови Профспілки працівників державних установ України відзначено фіналістів конкурсу на кращий колективний договір, а саме: Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (голова профоб’єднання Синявська Н.С.), Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (голова профкому Тимченко Р.А.), Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (голова профкому Токарєва Т.О.).

Крім того, колективний договір Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату (голова профкому Шостак Л.В.) за рішенням Центрального комітету профспілки працівників державних установ України був направлений на Всеукраїнський конкурс на кращий колективний договір, який проводиться Федерацією профспілок України.

         Активну участь у колдоговірній кампанії профспілки прийняли Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації (Гутік І.П.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Департаменту соціальної політики м. Києва (Борисюк Л.М.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Державної прикордонної служби України (Птиця А.М.), Об’єднання первинних профспілкових організацій територіальних центрів соціального обслуговування (Пелипецька Ю.П.), Об’єднання первинних профспілкових організацій Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (Синявська Н.С.), Об’єднана профспілкова організація Служби безпеки України (Шатілов В.І.), Київська міська організація профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України (Васюк П.Г.), Первинна профспілкова організація ДП «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України (Ткаченко Н.І.), Первинна профспілкова організація КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (Токарєва Т.О.).

Міський комітет активно провадить роботу щодо розвитку  соціального діалогу з роботодавцями  та  органами виконавчої влади і місцевого  самоврядування. Така діяльність міськкому  сприяє  формуванню  та   реалізації державної соціальної та економічної політики,  регулюванню трудових, соціальних та економічних відносин.

 • Предметом укладених угод є забезпечення дотримання гарантованих законодаством України трудових прав працівників шляхом упередження порушень законодавства, вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників.

Впродовж 2017 року тривала робота щодо виконання спільних зобов’язань згідно укладених актів про співпрацю. На виконання угод, за клопотанням міськкому, ряду членських організацій надавались в користування спортивні майданчики ДЮСШ «Славутич» для проведення спортивних заходів, у семінарах, нарадах та засіданнях Президії міськкому впродовж року активну участь приймали  фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Департаменту  соціальної політики Київської міської державної адміністрації  та Київського міського центру зайнятості. Керівництво, працівники апарату  міськкому та профактив профспілки систематично запрошувались до участі у заходах, що проводились соціальними партнерами.  Крім того, завдяки плідній співпраці з Київським міським центром зайнятості, на сайті міського комітету з’явився новий розділ «Вакансії КМЦЗ», який систематично наповнюється новою інформацією для осіб, які шукають нову роботу.

Угоди про співпрацю, укладені Київським міським комітетом профспілки працівників державних установ:

 1. Міжрегіональне управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях керівник Якубенко О.С.;
 2. Київський міський центр зайнятості, керівник Білич В.О.;
 3. Головне управління Пенсійного фонду Украни в м. Києві, керівник Колошмай Г.В.;
 4. Дитячо-юнацька спортивна школа з академічного веслування “Славутич”, керівник Майстренко А.М.;
 5. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівник Крикунов Ю.В.

 

5. Юридична діяльність міськкому

На виконання основних завдань Профспілкою постійно проводиться робота щодо належного захисту трудових та соціально-економічних прав та гарантій робітників і службовців.

Розвитку правозахисної  роботи міськкому сприяло створення Правової інспекції праці Профспілки працівників державних установ м. Києва. Відповідно до затвердженого Положення  основними завданнями Правової інспекції праці профспілки є:

 • здійснення на підприємствах, в установах, організаціях громадського контролю профспілки за додержанням роботодавцями законодавства про працю та про профспілки;
 • забезпечення правового захисту трудових, соціально-економічних прав членів профспілки та законних інтересів профспілкових організацій від протиправних дій (бездіяльності) роботодавців;
 • сприяння усуненню виявлених порушень законодавства про працю та про профспілки;
 • надання інформаційно-методичної правової допомоги членам профспілки з питань реалізації та захисту їх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, здійснення навчання профспілкового активу;
 • конструктивна взаємодія з Державною службою України з питань праці, її територіальними органами, органами прокуратури, іншими органами державного нагляду (контролю), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими громадськими організаціями;
 • взаємодія із засобами масової інформації щодо широкого поширення серед громадськості інформації про результати правозахисної роботи Правової інспекції праці профспілки.

Крім того, відповідно до ст. ст. 21,40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» правові інспектори праці міськкому мають право безперешкодного доступу та огляду виробничих, службових та інших приміщень підприємств, установ, організацій усіх форм власності, де працюють члени профспілки; вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи, необхідні документи, відомості і пояснення; у разі виявлення порушень законодавства про працю – вносити роботодавцю подання щодо їх усунення, а також на звернення до органів судочинства.

У відповідності до основних завдань Правової інспекції та передбачених Положенням повноважень, правовими інспекторами праці Профспілки впродовж часу діяльності Правової інспекції проведено значну роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю, прийнято участь у ряді перевірок та судових засідань.

Завдяки зверненням Київського міського комітету профспілки працівників державних установ до роботодавців та профспілкових комітетів, розроблених за безпосередньої участі правових інспекторів праці, протягом року вдалось відновити порушені права працівників в ряді підприємств та установ, в яких діють організації профспілки.

Виходячи з основних прав та повноважень, правовими інспекторами, за дорученням міськкому, може здійснюватись представництво інтересів членів профспілки в суді. Впродовж 2016-2017 років, за зверненням профспілкової організації Генеральної прокуратури України, таке представництво здійснювалось у Окружному адміністративному суді м. Києва. Позовними вимогами міськкому  до відповідача –  Кабінету Міністрів України, стали скасування незаконно прийнятих постанов щодо регулювання питань оплати праці працівників органів прокуратури, яке, у відповідності до законодавства, повинно регулюватись виключно нормою Закону України «Про прокуратуру». Як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, міським комітетом залучено первинну профспілкову організацію Генеральної прокуратури України та Генеральну прокуратуру України, які підтримують міськком у судовому процесі. З квітня 2016 року відбулось 5 засідань суду. Процес триває.

Правовою інспекцію також здійснюється активна діяльність щодо розробки узагальнень та методичних рекомендацій з правових питань, зокрема трудового законодавства. Так у 2017 році за участю правових інспекторів підготовлено 12 письмових роз’яснень з юридичних питань. Правовими інспекторами праці також здійснюється участь у підготовці та проведені семінарів та робочих нарад з профактивом  міського комітету, до порядку денного яких в обов’язковому порядку включаються питання правової роботи.

Впродовж 2017 року проводилась значна робота щодо надання юридичних консультацій з різних напрямків основної діяльності профспілкових організацій. Всього за поточний рік надано 1673  консультації з питань трудового законодавства, повноважень виборних органів профорганізацій  та фінансової діяльності профспілок. Керівництвом міськкому впродовж зазначеного періоду на особистому прийомі надано близько двохсот консультацій з питань трудового законодавства, основних засад діяльності профорганізацій та соціального партнерства між профорганізаціями та  роботодавцями. Апаратом міськкому проводиться розгляд письмових звернень членів профспілки за якими здійснюються  перевірки, в тому числі з виїздом  спеціалістів міськкому в державні організації та установи.

Юридичні консультації надавались з наступних питань: колективні договори – 204, гарантії та компенсації – 69, пенсійне забезпечення – 47, охорона праці – 87, укладання та розірвання трудових договорів – 280, зайнятість населення – 74, робочий час – 68, нормування праці – 25, оплата праці – 180, час відпочинку – 104, матеріальна відповідальність  – 23, трудова дисципліна – 41, праця жінок  та молоді – 36, гарантії діяльності профорганізацій – 150, організаційна діяльність профспілкових організацій – 250, інші – 35.

Окрім відстоювання належного рівня заробітної плати працівників органів прокуратури, шляхом представництва в Окружному адміністративному суді м. Києва, Профспілкою здійснено ряд кроків щодо ініціювання процесу внесення змін до законодавства України у відновленні гарантій прокурорів, працівників Національної поліції та Служби безпеки України, які є членами профспілки у забезпеченні їх прав на захист профспілковими органами, в частині надання згоди на звільнення за ініціативою роботодавця. З цією метою, міським комітетом направлено листи до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя з клопотанням щодо ініціювання внесення змін до законодавства, яке регламентує діяльність профспілок та відновлення гарантій захисту категорій працівників та службовці, права яких звужено, зокрема, у зв’язку із прийняттям Закону України  «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»  № 630-VIII від 16.07.2015 та  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»  № 901-VIII від 23.12.2015. Комітетами Верховної Ради України клопотання Профспілки працівників державних установ м. Києва зареєстровані та  прийнятті до розгляду.

Окрім зазначеного, за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Інститутом законодавства Верховної Ради України  розроблено пропозиції та зауваження щодо ініціатив, висловлених Київським міським комітетом профспілки працівників державних установ, відповідно до яких переважну більшість пропозицій міськкому підтримано.

 

6. Профспілкова освіта

Невід’ємною частиною організаційного зміцнення профспілки та забезпечення соціального і  економічного захисту працівника є профспілкове навчання.

Впродовж 2017 року активне навчання пройшли близько 250 голів профкомів та профспілкових активістів членських організацій. На базі апарату міського комітету проведено 11 навчальних семінарів на яких розглянуто питання проходження державної служби,  зайнятості населення, пенсійного та податкового законодавства,  охорони праці, фінансової діяльності профкомів. На семінарські заняття також виносились питання організаційної, правової, культурно-масової, спортивної та оздоровчої діяльності профорганізацій.

Виходячи з позицій необхідності обміну досвідом роботи з зарубіжними колегами, Профспілкою приймається активна участь у міжнародних освітніх проектах та робочих зустрічах.  Ознайомлення з роботою зарубіжних профспілок надає можливість впроваджувати в повсякденній діяльності напрацьовані за кордоном механізми захисту людини праці, новітні системи профспілкової освіти та сучасні підходи до захисту прав профспілок.

Поглиблюючись у проблеми діяльності споріднених профспілок зарубіжних країн, на перший план випливає питання кадрового резерву профспілок, виховання у профлідерів нестандартного підходу до вирішення критичних ситуацій, активності та принциповості при виконанні громадських повноважень. В цьому питанні акцент здійснюється, в першу чергу, на профспілкову молодь.

Навчання профактиву проводиться не тільки силами апарату міського комітету. Багато профспілкових організацій також самостійно активно працюють у сфері профнавчання. В даному напрямку активно ОППО КМДА (Гутік І.П.), Міністерства внутрішніх справ України  (Кирилюк Л.А.), атестованих працівників ГУ МВС України в м. Києві (Васюк П.Г.), Департаменту соціальної політики м. Києва  (Борисюк Л.М.) та інші.

 

7. Оздоровлення членів профспілки та їх дітей

Оздоровлення  членів профспілки та їх дітей є одним з найважливіших напрямків діяльності Профспілки.

Впродовж року питання оздоровлення систематично розглядались на зборах профактиву, засіданнях Президії міськкому, профспілкових комітетів і постійних комісій з охорони здоров’я та соціального страхування, на нарадах за участю господарників і працівників дитячих оздоровниць.

З метою підготовки та організації літнього оздоровлення Президією міськкому було прийнято ряд постанов, якими окреслено основні напрямки діяльності міськкому та постійно діючих комісій міського комітету щодо належного рівня організації процесу оздоровлення, зокрема, постанову  №  Пр.-8.2. від 19.05.2017 «Про організацію літнього відпочинку і оздоровлення працюючих та їх дітей».

Впродовж багатьох років міський комітет  укладає на початку року угоди щодо літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей. Так, у 2017 році подібні угоди укладені з Дитячим позаміським закладом оздоровлення та відпочинку «Променистий» Міністерства внутрішніх справ України  (Київська обл., м. Буча) та Військово-медичним управлінням Служби безпеки України (ДОТ «Лісний») (смт. Ворзель, Київська обл.). Діти членів профспілки також оздоровлювались у ДОТ «ім. Гагаріна» (Херсонська обл.).

Під час підведення підсумків літнього оздоровлення у вересні 2017 року, Президія міськкому відмітила плідну роботу міськкому щодо організації перевезення дітей до ДОТ «ім. Гагаріна», для чого було здійснено замовлення автобусів та, завдяки налагодженій співпраці з МВС України, забезпечено супроводження автобусів патрульними машинами поліції вздовж всього маршруту перевезення через п’ять областей України. Витрати на перевезення, страхування та супроводження лікарського і виховного персоналу склали 67170 грн.

Всього тільки міським комітетом  у даних закладах оздоровлено 455 дітей  на загальну суму 2742326 грн.  Дотація становила 62061грн.

 Міським комітетом впродовж 2017 року також надавалась допомога у оздоровленні дітей пільгових категорій. Оздоровлення даної категорії дітей проводилось в ДОТ «Патрія» (Одеська обл.), ДОТ «Шаяни» (Закарпатська обл.) та ДОТ «Дружний» (Київська обл.).  Всього було  оздоровлено 69 дітей даної категорії на суму 352866 грн., при цьому надано знижку міськкому у сумі 317579, що становить 90 відсотків. Крім того, за клопотанням Донецької обласної організації профспілки працівників державних установ міськкомом безкоштовно оздоровлено 8 дітей із сімей, що постраждали внаслідок окупації частини території на сході України.

Літнього періоду значну увагу було приділено оздоровленню працюючих. Так, окремо міським комітетом оздоровлення членів профспілки проводилось в Санаторіях «Хорол», «Молдова», «Шахтар», «Трускавець» (м. Трускавець), «Сузір’я», «Боржава», «Теплиця» (Закарпатська обл.), Клінічному санаторії «Жовтень»  ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (м. Київ, Конча-Заспа),  Санаторії «Червона калина» (Рівненська обл.), «Скадовськ» (Херсонська обл.), Базі відпочинку «Братислава» (Херсонська обл.), «Аркадія»  (м. Одеса). Для членів профспілки міськкомом було придбано 488 путівок на загальну суму 3037880 грн. Дотація міськкому склала 323200 грн.

         Впродовж літнього періоду активно діяли в співпраці з міськкомом  ряд найбільших організацій Профспілки. Серед них слід відмітити плідну роботу Об’єднаної профспілкової організації Державної прикордонної служби України (Птиця А.М.).

Організацією проводиться активна робота по оздоровленню дітей та членів профспілки в Закарпатті, курортах Миргороду, Одеському та інших регіонах України. Завдяки налагодженій співпраці з адміністрацією відомства та укладеному колективному договору, Об’єднаній профспілковій організації ДПС України виділяються кошти, передбачені ст. 250 КЗпП  України, які спрямовуються профкомом виключно для вирішення оздоровчих потреб та проведення культурно-масових заходів у трудовому колективі.

Серед інших організацій, активну діяльність проводили також Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації (голова Гутік І.П.), Об’єднання первинних профспілкових організації Департаменту соціальної політики м. Києва (голова  Борисюк Л.М.), Апарату Верховної ради України (Москаленко А.М.), ПАТ «Укрсоцбанк» (голова профкому Рудєв М.М.), Первинні профспілкові організації Національного банку України (голова  Тихий А.В.), Банкнотно-монетного двору Національного банку України (голова Бібік В.А.), Профорганізації Міністерства інфраструктури України (голова Пікож Т.М.), Поліграфічного комбінату «Україна» (Єфіменко А.С.), Міністерства фінансів України (Олійник Н.Л.) та  інші профспілкові організації.

8. Спартакіада Профспілки працівників державних установ м. Києва в 2017 році

Впродовж останніх 13 років спортивні змагання міського комітету проводяться у вигляді Спартакіади Профспілки, узагальнюючи в собі плановий перелік змагань з різних популярних видів спорту.

Фізкультурно-оздоровчим клубом «Райдуга» Київського міського комітету впродовж року проводилась значна організаційна робота щодо успішного виступу команд у змаганнях з різних видів спорту Київської міської ради профспілок та в спортивних заходах міськкому профспілки працівників державних установ.

Протягом 2017 року проведено 7 спортивних змагань, серед яких змагання з наступних видів спорту: кульова стрільба, шахи, риболовля, шашки, настільний теніс, міні-футбол та волейбол.

Всього, протягом 2017 року, у спортивних змаганнях прийняли участь 102 команди з 35 об’єднаних та первинних профорганізацій, які представляли 598 спортсменів-аматорів – членів профспілки.

У 2017 році переможцями Спартакіади стали збірні команди Міністерства молоді та спорту України – 330 очок, Об’єднання первинних профспілкових організацій Київської міської державної адміністрації – 229 очок та Команда первинної профспілкової організації ПАТ «Укрсоцбанк» – 315 очок.

 Найбільш активну участь в спортивних заходах також прийняли профорганізації Апарату Верховної Ради України (Москаленко А.М.), Банкнотно-монетного двору Національного банку України (Бібік В.А.), Національного агентства України з питань державної служби            (Негієвич В.М.), ДП «ГДІП» (Михайлова В.І.), Державного космічного агентства України (Платонова О.В.), Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ (Сурмачевська Л.Л.), ДП «Укрпатент» (Матусевич І.Є.) та Генеральної прокуратури України (Барцицький А.Д.)

9. Культурно-масова робота

Міським комітетом профспілки та членськими організаціями продовжено активну діяльність, спрямовану на  створення умов для духовного розвитку особистості, сприяння соціальному захисту працюючих та членів їх сімей у реалізації їх права на відпочинок, духовний, фізичний та творчий розвиток.

Пропагуючи та організовуючи заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої  на культурні інтереси певних професійних, вікових та національних категорій працюючих, міський комітет щорічно збільшує участь членів профспілки в культурно-масовій діяльності, спонукає членські організації до розвитку та активізації даного напрямку роботи всередині організацій.

Відроджена міським комітетом практика поїздок «вихідного дня» активно підтримується багатьма членськими організаціями. Серед них профорганізації Національного банку України (Тихий А.В., Перун Ю.Д.), Міністерства молоді та спорту України (Мегей В.Л.), Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (Синявська Н.С.), ОПО Державної прикордонної служби України (Птиця А.М.), Національного агентства України з питань деравної служби (Негієвич В.М.), Національної академії державного управління при Президентові України (Загороднюк С.В.), ПАТ «Укрсоцбанк» (Рудєв М.М.), ТОВ «БК «КВАДР» (голова Чмут О.В.),  ОППО КМДА (голова Гутік І.П.), Апарату Верховної Ради України (голова профкому Москаленко А.М.), Готельного комплексу «Київ» (голова профкому Ткаченко Н.І.)  та багато інших.

Окремо міським комітетом продовжена практика виїзних засідань Президії, поєднаних з культурно-масовими заходами. Так, поряд з проведенням робочих заходів та засідань Президії, а також ознайомленням з можливостями оздоровлення членів профспілки, за рахунок міського комітету впродовж року проведено 3 виїзних засідання Президії  (Вінницька область – травень), (Херсонська область – вересень), (Полтавська область – листопад).

Впродовж останніх шести років значної популярності в Профспілці здобули конкурси дитячого малюнку та художнього фото, участь в яких щоразу приймають десятки учасників. Приємно відзначити, що практику проведення подібних заходів впроваджено в ряді профорганізацій міськкому: ОППО КМДА, Готельного комплексу «Київ», ТОВ «БК «КВАДР», Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв,   Національного банку України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та інші.

Значна увага міськкомом та членськими організаціями профспілки приділяється вшануванню ветеранів та учасників Другої світової війни. Щорічні заходи присвячені пам’ятним заходам проводяться міським комітетом та переважною більшістю членських  організацій.

Міським комітетом та профспілковими організаціями також здійснюються благодійні заходи. Так,  до Новорічних та Різдвяних свят для дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей надаються безкоштовні запрошення до театрів та подарунки.

Власною діяльністю в культурно-масовому та спортивному напрямку, міський комітет здійснює практичну допомогу профкомам первинних та об’єднаних профспілкових організацій в процесі розвитку культмасового сектору роботи,  обговоренні та підготовці  пропозицій до проектів планів соціального розвитку колективів, колективних договорів та угод, пропозицій по асигнуванню роботодавцями  культурно-освітньої, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи, а також щодо мотивації профспілкового членства.

План роботи на  2 півріччя 2018 року

 

2. Питання для розгляду

на засіданнях Президії міськкому профспілки

 

Вересень

 
2.1. Про підсумки літнього оздоровлення членів профспілки та їх дітей.
 
2.2. Про підготовку підприємств та організацій державних установ до роботи в осінньо-зимовий період та стан охорони праці
 
2.3. Про стан фінансової дисципліни в організаціях Профспілки працівників державних установ м. Києва
     
2.4. Про підведення підсумків конкурсу художньої фотографії Профспілки працівників державних установ м. Києва 2018 року
     
2.5. Про оголошення огляду-конкурсу на кращу профспілкову організацію Профспілки працівників державних установ м. Києва 2018 року
   

 

 

 

Грудень
2.1. Про підсумки проведення Спартакіади Профспілки працівників державних установ м. Києва 2018 року
     
2.2. Про заходи щодо організації Новорічно-Різдвяних свят для дітей членів профспілки.
   

 

 

 

2.4. Про перевірку фінансової та організаційної  роботи організацій профспілки
 
2.5. Про стан соціально-економічного захисту  членів Профспілки працівників державних установ м. Києва
     
2.6. Про план роботи Київського міського комітету профспілки працівників державних установ на І півріччя 2019 року
     
3. Загальні заходи
3.1. Розробити аналітично-інформаційні матеріали щодо роботи Київського міського комітету профспілки працівників державних установ у 2018 році
   
3.2. Розробити методичний посібник для членів профспілки «Запитуйте-відповідаємо»
     
3.3. Здійснити підготовку до складання зведеної статистичної та фінансової звітності членськими організаціями міськкому
     
3.4. Здійснювати контроль за виконанням галузевих угод, укладених Київським міським комітетом профспілки працівників державних установ
     
3.5. Проводити семінари-навчання  голів ОППО та профкомів з актуальних питань профспілкової роботи (за окремими планами).
     
3.6. Підготовка та оформлення розпоряджень з кадрових та організаційних питань діяльності міського комітету, протоколів засідань і постанов Пленуму та Президії міськкому
   
.7. Здійснювати контроль за відповідністю вимогам законодавства України розпоряджень, постанов, інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються міським комітетом профспілки
     
3.8. Організація діловодства та контролю за проходженням і виконанням документів, розглядом заяв і звернень громадян
     
3.9. Підготовка та складання звітів до  Фонду соціального страхування України, до Пенсійного фонду України, податкових та інших органів з питань фінансової діяльності міськкому
     
3.10. Здійснювати контроль за виконанням та повнотою збору профспілкових внесків первинних та об’єднаних профспілкових організацій
     
3.11. Забезпечувати діяльність Централізованої бухгалтерії Київського міського комітету профспілки працівників державних установ
     
3.12. Приймати участь у засіданнях „круглих столів” та нарадах з керівництвом та спеціалістами Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок», Центрального комітету профспілки працівників державних установ України, Федерації професійних спілок України, органів державної влади та місцевого самоврядування.
   

 

 

3.13. Надавати допомогу профкомам об’єднаних, первинних профорганізацій та  профорганізаторам  щодо забезпечення нормативними документами, які приймаються в розвиток Закону України „Про охорону праці”
   
3.14. Надавати консультативну та практичну допомогу членським організаціям. Розглядати листи, звернення та скарги членів профспілки.

 

  

3.15. Надавати практичну допомогу членським організаціям щодо здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю.
     
3.16. Надавати безкоштовні юридичні консультації та правову допомогу членам профспілки, профкомам, трудовим колективам і застрахованим особам щодо захисту їх майнових, трудових прав і гарантій, встановлених державою, а також з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування.
     
3.17. Забезпечувати висвітлення діяльності вищих виборних органів профспілки та членських організацій через друковані та електронні засоби масової інформації.
   

 

 

3.18. Організувати та провести спортивні змагання за участю збірних команд членських організацій в рамках Спартакіади Профспілки працівників державних установ міста Києва 2018 року, забезпечити участь команд трудових колективів фізкультури Профспілки в загальноміських та всеукраїнських спортивних змаганнях серед членів профспілки працівників державних установ.
     
3.19. Здійснювати захист і представництво трудових, соціально-економічних прав членів профспілки у порядку, передбаченому законодавством України (складання позовних заяв, прийом, розгляд заяв і звернень, надання консультацій з питань чинного законодавства  України, захист в судах)
     
3.20. Проводити в трудових колективах державних установ міста «День Профспілки»
     
3.21. Надавати практичну та методичну допомогу у веденні діловодства та фінансової діяльності новоствореним організаціям Профспілки працівників державних установ м. Києва.
     
3.22.

Провести перевірки організаційної та фінансової діяльності  профспілкових організацій

–         ОКП Служби безпеки України (Голова Шатілов В.І.)

–         ПО ТОВ «БК «КВАДР» (Голова Чмут О.В.)

–         ПО Державної архівної служби України (Голова Прилепішева Ю.А.)

   
3.23.

а) Організувати та провести заходи, присвячені святам:

–          Дню незалежності України;

–          Дню захисника України;

–          Новорічним та Різдвяним святам

 

б) Приймати участь у святкуванні професійних свят,  ювілейних дат створення та діяльності підприємств, установ та організацій, в яких діють членські ланки Профспілки.