Щодо Реєстру неприбуткових організацій

12.10.2016

logo

До уваги голів об’єднаних та первинних профорганізацій

Профспілки працівників державних установ м. Києва!

Для забезпечення належної діяльності членських організацій Профспілки, у зв’язку із введенням в дію змін та доповнень до Податкового кодексу України, виходячи із норм ст. 133 Податкового кодексу України (зі змінами, внесеними Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій” від 17 липня 2015 року №652-VIII), Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. №440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру”, та листа Державної фіскальної служби України від 05.07.2016 № 7140/С/99-99-15-02-02-14, повідомляємо.

002

Важливо знати!

У разі порушення неприбутковою організацією умов неприбутковості, які визначені п.133.4 Податкового кодексу України – 133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

{Абзац четвертий підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015}

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. – такій організації необхідно буде подати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.06.16 №553, у термін, встановлений для місячного звітного періоду (за період із початку року до останнього дня місяця, в якому вчинено порушення), розрахувати в ньому податок на прибуток за ставкою 18%, виходячи із суми коштів, використаних не за цільовим призначенням. Таку неприбуткову організацію виключають із Реєстру неприбуткових установ та організацій. Далі до кінця поточного року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до податкової квартальну фінзвітність і податково-прибуткову декларацію. З наступного року така організація звітує як звичайний платник податку на прибуток.