Щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та/або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати

22.06.2022

Національне агентство України з питань державної служби надало роз’яснення №153-р/з щодо зарахування до стажу державної служби періоду простою державного службовця та / або періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати.

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону № 889-VІІІ та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229 (далі – Порядок № 229).

Згідно із частиною другою статті 46 Закону № 889-VIII та пункту 4 Порядку № 229 до стажу державної служби зараховується, зокрема період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом.

Частиною третьою статті 5 Закону № 889-VIII встановлено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом № 889-VIII.

Статтею 34 Кодексу законів про працю України визначено, що простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Крім того, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану» надано право керівникам державних органів, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної плати, передбаченого у кошторисі, самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу).

Пунктом 5 частини першої статті 7 Закону № 889-VIII передбачено, що державний службовець має право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Частиною другою статті 58 Закону № 889-VIII передбачено, що додаткові відпустки зокрема, відпустки без збереження заробітної плати надаються державним службовцям відповідно до закону.

Так пунктом 5 частини першої статті 4 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі – Закон № 504/96-ВР) встановлено, що одним з видів відпусток є відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26 Закону № 504/96-ВР).

Частиною першою статті 26 Закону № 504/96-ВР передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Разом з тим 24 березня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі-Закон №2136-ІХ).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону № 2136-ІХ протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки».

Враховуючи викладене, період простою державного службовця, а також період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану зараховуються до стажу державної служби, який дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.

Джерело: Національне агентство України з питань державної служби