Вдосконалення закону про держслужбу

14.11.2016

logo

Національне агентство України з питань державної служби розробило законопроект змін до Закону України “Про державну службу”, яким пропонується уточнити деякі терміни та соціально-трудові гарантії.

  1. Термін “нижча посада” – це посада державної служби, що належить до нижчої групи оплати праці без урахування юрисдикції державного органу.
  2. До категорії “Б” пропонується віднести посади: керівників структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, їх заступників, а також керівників і заступників керівників структурних підрозділів у їх складі; керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій, їх заступників.
  3. Повноваження керівника державної служби в структурних підрозділах місцевих держадміністрацій, утворених як юридичні особи публічного права, здійснюватиме керівник відповідного структурного підрозділу.
  4. До стажу держслужби передбачено зарахування проходження військової служби.
  5. У територіальних органах ЦОВВ і структурних підрозділах, утворених як юридичні особи, зі штатною чисельністю понад 15 осіб, передбачена наявність 7, 8, 9 груп оплати праці.
  6. За угодою між держслужбовцем і керівником держслужби може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень (як при прийнятті, так і при проходженні держслужби) відповідно до трудового законодавства й оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу.
  7. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові і неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного держслужбовця 4-х годин протягом 2-х днів поспіль.
  8. За держслужбовцями, яким станом на 1 травня 2016 року присвоєні ранги вищі, ніж передбачені новим Законом, але які продовжують займати відповідні посади, присвоєні раніше ранги зберігаються. У разі якщо частиною 3 статті 39 Закону не передбачений ранг, раніше присвоєний держслужбовцю, йому присвоюється ранг відповідно до нового Закону.