Інформація щодо засідання Ради Федерації профспілок України 29 березня 2018 року

03.04.2018

З метою забезпечення інформування профспілкового активу щодо діяльності вищих виборних органів та участі керівництва Профспілки  у засіданнях та нарадах Федерації профспілок України, Київський міський комітет повідомляє, що Головою Профспілки працівників державних установ м. Києва, членом Ради Федерації професійних спілок України Віталієм Почтовим 29.03.2018 взято участь у четвертому засіданні Ради ФПУ.

До порядку денного Ради було внесено питання виконання рішень VII З’їзду ФПУ щодо організаційного і фінансового зміцнення Федерації профспілок України, її  членських організацій задля посилення ефективності дій на захист прав членів профспілки. Радою ФПУ також розглянуто питання виконання бюджету 2017 року та затверджено бюджет на 2018 рік.

Крім того, членами Ради ФПУ було розглянуто інформацію щодо стану виконання  Постанови Ради ФПУ від 25.04.2017 № Р-3-2 «Про виконання вимог профспілок із захисту прав та інтересів працюючих та пріоритетні завдання на 2017 рік». При цьому зазначено, що питання виконання вказаної постанови впродовж минулого року тричі розглядалось Президією ФПУ з прийняттям відповідних рішень, що було зумовлено необхідністю оперативного реагування на ситуацію із забезпеченням прав працівників.

Серед вимог Федерації профспілок України, керівництвом держави виконаною, зокрема, є  вимога щодо встановлення з 01.01.2017 мінімальної заробітної плати на рівні реального прожиткового мінімуму, розрахованого на базі оновленого «споживчого кошика» – 3200,00 грн., забезпечивши відповідні видатки у Держбюджеті. При цьому актуалізованою та виконаною частково лишається вимога щодо встановлення в Державному бюджеті на 2018 рік мінімальної заробітної плати на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму – не менше 4023,00 грн. Частково виконаною залишається вимога ФПУ щодо зниження ціни на природний газ та зменшення тарифи на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з урахуванням платоспроможності громадян, а також забезпечення прозорості та контролю на ціноутворенням.

В процесі виконання перебуває вимога профспілок держави щодо забезпечення справедливого розподілу результатів праці при реформуванні системи  оплати праці, а також запровадження галузевих стандартів оплати праці, дотриманні конвенцій МОП та Європейської соціальної хартії.

Залишаються невиконаними вимоги ФПУ щодо забезпечення у Держбюджеті (на 2017 рік) коштів для встановлення І тарифного розряду ЄТС у розмірі, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб та відповідного фінансування праці 3 млн. працівників бюджетної сфери.

Актуалізованою та невиконаною є вимога щодо встановлення розміру посадового окладу  (тарифної ставки) працівника  (робітника) І тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Керівництвом держави не виконано вимогу щодо повернення працівникам права на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення за рахунок коштів соцстрахування.

В процесі виконання лишаються вимоги профспілок держави щодо недопущення зниження існуючого рівня прав і гарантій працівників та їх представників при прийнятті Трудового кодексу.

Під час засідання Ради ФПУ особливо гостро стояло питання наступу на права профспілок в частині позбавлення профспілкових організацій профспілкового майна, зменшення впливу профспілок на виробничі відносини та законодавчого позбавлення профорганів повноважень щодо захисту окремих категорій працівників. Саме тому, задля захисту профспілкових прав, та прав і гарантій працівників на захист, Радою Федерації профспілок України прийнято рішення направлене на консолідацію зусиль та посилення єдності, яке члени профспілки та організації ФПУ мають підтвердити мирною акцією, присвяченою Міжнародному дню солідарності трудящих – 1 Травня.

Профспілка працівників державних установ м. Києва, через своїх представників, обраних до складу вищих органів Федерації профспілок України продовжує активну роботу щодо розробки та контролю за виконанням вимог та пропозицій профспілок до керівництва держави, покликаних відновлювати втрачені та запроваджувати нові стандарти захисту соціальних та економічних прав працівників, робітників та службовців.