Щодо обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки

07.03.2024

Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 (далі – Порядок).

Абзацом першим пункту 2 Порядку встановлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Змінами, внесеними абзацом другим пункту 2 Порядку, визначено новий порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, зокрема, її розрахунок здійснюється виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Проведення розрахунку середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набуде право після 31 грудня 2023 року, залишається без змін.

При виплаті компенсації за невикористані відпустки у 2024 році роботодавець має обчислювати дві середні заробітні плати

Тобто при виплаті компенсації за невикористані відпустки у 2024 році для її розрахунку роботодавець має обчислювати дві середні заробітні плати. При цьому сама компенсація також має поділятися на дві частини: компенсація за відпустки, права на які набуті до 31.12.2023 та після цієї дати.

Кількість днів щорічної основної відпустки працівника має розраховуватися виходячи з фактичної належної йому тривалості такої відпустки, яка визначається пропорційно відпрацьованому ним часові.

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки, немає.

Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 5 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях, тому під час підрахунку днів щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу доцільно скористатися механізмом нарахування оплати за дні відпустки, закладеним у Порядку, тобто прив’язку розрахунку днів відпустки робити до календарних днів робочого року, в якому працював працівник.

Розрахунок тривалості щорічної відпустки

Тривалість щорічної відпустки пропорційно відпрацьованому часу можна розрахувати так:

  1. Визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які припадають на один календарний день без урахування святкових і неробочих днів в цілому за робочий рік.
  2. Потім одержаний результат множимо на кількість календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, відпрацьованих працівником у робочому періоді.

З урахуванням правил округлення визначаємо кількість днів щорічної відпустки, які підлягають компенсації.

  1. Аналогічно окремо розраховуємо періоди з початку робочого року працівника до 31.12.2023 та з 01.01.2024 по день звільнення.

Звертаємо увагу, що частиною шостою статті 6 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набрав чинності 24 березня 2022 року, у період дії воєнного стану не застосовуються норми, зокрема, статті 73 Кодексу законів про працю України, якою встановлено святкові і неробочі дні.

Збереження загальної кількості днів невикористаної відпустки, які підлягають оплаті

У деяких випадках для збереження загальної кількості днів невикористаної відпустки, які підлягають оплаті, рекомендуємо порівнювати за математичною більшістю/меншістю за першою, другою чи третьою цифрою після коми та коригувати число днів у визначених розрахункових періодах шляхом додавання чи зменшення днів в кожному з них після порівняння цифр.

Тобто якщо під час підрахунку днів невикористаної відпустки в періоді до 31.12.2023 отримуємо, наприклад, число 7,41 календарних дня і в періоді після 31.12.2023 – 2,40 календарних дня, а загальна кількість становить 10 календарних днів, то округлюємо дні в періоді до 31.12.2023 до 8 календарних днів і в періоді після 31.12.2023 – до 2 календарних днів.

Якщо при підрахунку днів невикористаної відпустки до 31.12.2023 отримуємо число 7,50 календарних дня і після 31.12.2023 – 2,51 календарних дня, а загальна кількість становить 10 днів, то округлюємо дні в періоді до 31.12.2023 до 7 календарних днів і в періоді після 31.12.2023 – до 3 календарних днів.

Щодо зазначення в наказі про звільнення працівника періодів для виплати компенсації за невикористані відпустки повідомляємо, що Порядок не містить норм щодо урегулювання цього питання саме в наказі роботодавця про звільнення працівника.

Підприємства, установи, організації самостійно визначають в інструкціях з діловодства правила і порядок складання та оформлення внутрішніх нормативно-розпорядчих документів із дотриманням вимог норм чинного законодавства.

Варто зазначити, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Джерело https://www.kadrovik.ua/novyny/shhodo-obchyslennya-serednoyi-zarobitnoyi-platy-dlya-vyplaty-kompensatsiyi-za-nevykorystani-vidpustky-roz-yasnennya-minekonomiky